Αν ακούτε παρεμβολές ή παράσιτα από τα AirPods Pro

Ακολουθήστε τα εξής βήματα.

  1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε το πιο πρόσφατο λογισμικό στο συνδεδεμένο iPhone, iPad, iPod touch ή στον συνδεδεμένο Mac.
  2. Βεβαιωθείτε ότι η συνδεδεμένη συσκευή βρίσκεται σε κοντινή απόσταση και ότι δεν υπάρχουν παρεμβολές σε ασύρματα δίκτυα ή εμπόδια ανάμεσα σε εσάς και τη συσκευή
  3. Πραγματοποιήστε αναπαραγωγή ήχου από διαφορετική εφαρμογή, για να δείτε αν το πρόβλημα προέρχεται από την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε. 

Αν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα με την ποιότητα του ήχου ή αν το πρόβλημα επιδεινώνεται σε θορυβώδη περιβάλλοντα, κατά την άσκηση ή όταν μιλάτε στο τηλέφωνο επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Apple.

Ημερομηνία δημοσίευσης: