Αν εμφανιστεί το μήνυμα «Δεν είναι δυνατή η κοινή χρήση του φακέλου» στο PC σας με iCloud για Windows 11.1 ή νεότερη έκδοση

Αν εμφανιστεί ένα μήνυμα που αναφέρει «Δεν είναι δυνατή η κοινή χρήση του φακέλου από αυτήν τη συσκευή γιατί περιέχει αρχεία που δεν έχουν ληφθεί. Πραγματοποιήστε κοινή χρήση με μια συσκευή iOS ή macOS», πραγματοποιήστε λήψη του φακέλου και κατόπιν προσπαθήστε ξανά να κάνετε κοινή χρήση. 

  1. Από την Εξερεύνηση αρχείων των Windows, ανοίξτε το iCloud Drive.
  2. Στον φάκελο προς κοινή χρήση, αναζητήστε ένα αρχείο με μέγεθος 0 KB. Αν δεν το βλέπετε, αναζητήστε το σε τυχόν υποφακέλους που μπορεί να υπάρχουν.
  3. Σύρετε και αποθέστε αυτό το αρχείο σε μια άλλη θέση εντός του iCloud Drive.
  4. Επιστρέψτε στον φάκελο προς κοινή χρήση. Κάντε δεξί κλικ στον φάκελο και επιλέξτε «Διατήρηση πάντα σε αυτήν τη συσκευή». Ξεκινά η λήψη όλων των στοιχείων του φακέλου. Όταν ολοκληρωθεί η λήψη, εμφανίζεται ένα σύμβολο επιλογής.
  5. Κάντε δεξί κλικ στον φάκελο ξανά και επιλέξτε «Κοινή χρήση iCloud». Στη συνέχεια, μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση φακέλων με φίλους, συγγενείς ή συναδέλφους.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: