Εισαγωγή του βιβλίου σας iBooks Author στο Pages για Mac

Ανοίξτε, επεξεργαστείτε και δημοσιεύστε το βιβλίο σας στο Pages στο Mac.

Άνοιγμα ενός αρχείου iBooks Author στο Pages

Έχετε αρκετές επιλογές για το άνοιγμα ενός αρχείου iBooks Author, το οποίο έχει την επέκταση ονόματος αρχείου .iba:

  • Στο Pages, επιλέξτε Αρχείο > Άνοιγμα, επιλέξτε το αρχείο iBooks Author και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο «Άνοιγμα».
  • Επιλέξτε το αρχείο iBooks Author στο Finder και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αρχείο > Άνοιγμα με > Pages.
  • Σύρετε το αρχείο iBooks Author στο εικονίδιο της εφαρμογής Pages.

Κατά την εισαγωγή του αρχείου σας iBooks Author, το Pages μπορεί να σας ζητήσει να αποθηκεύσετε ορισμένο περιεχόμενο σε έναν ξεχωριστό φάκελο:

Αν κάνατε κλικ στην επιλογή «Ακύρωση» όταν σας ζητήθηκε να αποθηκεύσετε το εξώφυλλο και το περιεχόμενο των widget ή δεν μπορείτε να βρείτε τον φάκελο, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να εισαγάγετε εκ νέου το αρχείο iBooks Author, ώστε να δημιουργήσετε τον φάκελο με το σχετικό περιεχόμενο.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με το άνοιγμα αρχείων iBooks Author στο Pages.


Επεξεργασία του βιβλίου σας στο Pages

Μπορείτε να επεξεργαστείτε το βιβλίο σας στο Pages πριν από την εξαγωγή σε EPUB ή τη δημοσίευση στο Apple Books. Όταν βλέπετε το βιβλίο σας στο Pages, μπορεί να παρατηρήσετε ορισμένες διαφορές. Ακολουθούν ορισμένοι τρόποι κατά τους οποίους μπορεί να διαφέρει:

  • Ο πίνακας περιεχομένων βασίζεται σε κείμενο και μπορείτε να τον προβάλετε και να τον επεξεργαστείτε στην πλαϊνή στήλη. 
  • Τα γλωσσάρια εμφανίζονται στο τέλος του βιβλίου σας, ενώ οι όροι του γλωσσαριού συνδέονται με το γλωσσάρι. 
  • Τα αρχεία εικόνων, βίντεο και ήχου εισάγονται, αλλά ορισμένες ρυθμίσεις από το iBooks Author, όπως η «Αναπαραγωγή σε πλήρη οθόνη» ή η «Αυτόματη αναπαραγωγή» δεν είναι διαθέσιμες.


Χρήση εξωφύλλου βιβλίου

Αν το εξώφυλλο έχει διαφορετικό προσανατολισμό από το υπόλοιπο βιβλίο, το Pages αποθηκεύει το εξώφυλλο ως ξεχωριστό αρχείο Pages (.pages) που ονομάζεται «Εξώφυλλο». Για να χρησιμοποιήσετε το εξώφυλλο κατά την εξαγωγή σε EPUB ή τη δημοσίευση του βιβλίου σας, μετατρέψτε το σε PDF και, στη συνέχεια, προσθέστε το ως εξώφυλλο, επιλέγοντας «Επιλέξτε εικόνα».

Αν το Pages εισήγαγε το εξώφυλλο ως την πρώτη σελίδα του εγγράφου σας, επιλέξτε «Χρήση της πρώτης σελίδας ως εικόνας εξωφύλλου του βιβλίου» κατά την εξαγωγή σε EPUB. 


Χρήση περιεχομένου widget

Η συλλογή εικόνων και τα widget πολυμέσων εμφανίζονται στο βιβλίο σας στο Pages όπως εμφανίζονται στο iBooks Author. Άλλα widget δεν θα εμφανίζονται με τον ίδιο τρόπο και καλύπτονται σε αυτήν την ενότητα.

Widget αναδυόμενων, γραμμή κύλισης, διαδραστικής εικόνας και αναθεώρησης

Το Pages αποθηκεύει το περιεχόμενο των widget αναδυόμενων, γραμμής κύλισης, διαδραστικής εικόνας και αναθεώρησης ως ξεχωριστά αρχεία Pages. Το αρχείο ονομάζεται κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να είναι εύκολη η εύρεσή του. Αν το βιβλίο σας χρησιμοποίησε μια σταθερή διάταξη στο iBooks Author, το αρχείο περιλαμβάνει τον αριθμό σελίδας όπου εμφανίζεται το widget, όπως Page3_Popover. Για βιβλία που βασίζονται σε πρότυπα EPUB, τα αρχεία αριθμούνται, όπως ScrollingSidebar_5.

Κάθε αρχείο Pages περιλαμβάνει όλα τα αρχικά περιεχόμενα του widget. Μπορείτε να αντιγράψετε και να επικολλήσετε ορισμένους τύπους περιεχομένου από τα αρχεία αναφοράς στο βιβλίο στο Pages. Για παράδειγμα, μπορείτε να αντιγράψετε τα περιεχόμενα μιας γραμμής κύλισης σε ένα πλαίσιο κειμένου και, στη συνέχεια, να προσαρμόσετε το μέγεθος του κειμένου ή του πλαισίου κειμένου, ώστε να χωράει όλο το περιεχόμενο.

Widget HTML

Το Pages δημιουργεί έναν φάκελο για κάθε widget HTML που περιλαμβάνει έναν συνδυασμό αρχείων με το περιεχόμενο του widget. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στα αρχεία πολυμέσων σας για να αντιγράψετε στο βιβλίο σας, ή μπορείτε να ανοίξετε το αρχείο HTML σε ένα πρόγραμμα περιήγησης στον ιστό και να τραβήξετε ένα στιγμιότυπο οθόνης ή να δημιουργήσετε μια ταινία χρησιμοποιώντας το QuickTime.

Τρισδιάστατα Widget

Το Pages δημιουργεί έναν φάκελο που περιλαμβάνει αρχεία Collada (.dae) για όλα τα τρισδιάστατα widget που χρησιμοποιούνται στο βιβλίο, μαζί με τυχόν αρχεία υφής. Μπορείτε να ανοίξετε αυτά τα αρχεία σε μια συμβατή εφαρμογή τρισδιάστατων μοντέλων, ή να ανοίξετε το αρχείο στην Προεπισκόπηση και να τραβήξετε ένα στιγμιότυπο οθόνης ή να δημιουργήσετε μια ταινία χρησιμοποιώντας το QuickTime.

Widget Keynote

Για να προσθέσετε μια παρουσίαση Keynote στο βιβλίο σας στο Pages, ανοίξτε την αρχική παρουσίαση στο Keynote, εξαγάγετέ την ως ταινία και, στη συνέχεια, προσθέστε την ταινία στο βιβλίο σας. 

Για να βρίσκετε ευκολότερα το αρχείο Keynote, μπορείτε να βρείτε το όνομα του αρχικού αρχείου Keynote στο iBooks Author. Ανοίξτε το βιβλίο σας στο iBooks Author, επιλέξτε το widget Keynote στο βιβλίο και, στη συνέχεια, ανοίξτε τον Επιθεωρητή widget.

Ημερομηνία δημοσίευσης: