Αν η ενσωματωμένη κάμερα δεν λειτουργεί στο Mac

Μάθετε τι μπορείτε να κάνετε αν η ενσωματωμένη κάμερα δεν ενεργοποιείται ή δεν εμφανίζεται σε μια εφαρμογή στο Mac

Έλεγχος των ρυθμίσεων του Χρόνου επί οθόνης

Αν το Mac σας λειτουργεί με macOS Catalina ή νεότερη έκδοση και χρησιμοποιείτε τον Χρόνο επί οθόνης, βεβαιωθείτε ότι η κάμερα είναι ενεργοποιημένη και ότι οι εφαρμογές που χρησιμοποιούν την κάμερα έχουν διαθέσιμο χρόνο.

  1. Επιλέξτε το μενού Apple  > Ρυθμίσεις συστήματος (ή Προτιμήσεις συστήματος) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή «Χρόνος επί οθόνης».
  2. Επιλέξτε «Περιεχόμενο και απόρρητο» και έπειτα επιλέξτε «Περιορισμοί εφαρμογών» (ή «Εφαρμογές»).
  3. Βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το πλαίσιο επιλογής «Κάμερα». 
  4. Επιλέξτε «Όρια εφαρμογών». Αν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε την κάμερα με μια εφαρμογή από τη λίστα, βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή είναι απενεργοποιημένη ή δεν είναι επιλεγμένη.

Παραχώρηση άδειας σε εφαρμογές

Αν το Mac λειτουργεί με macOS Mojave ή νεότερη έκδοση, επιλέξτε ποιες εφαρμογές μπορούν να χρησιμοποιούν την ενσωματωμένη κάμερα:

  1. Επιλέξτε το μενού Apple  > Ρυθμίσεις συστήματος (ή Προτιμήσεις συστήματος) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή «Ασφάλεια και απόρρητο».
  2. Επιλέξτε «Απόρρητο και ασφάλεια» (ή «Απόρρητο») και έπειτα επιλέξτε «Κάμερα».
  3. Ενεργοποιήστε τις εφαρμογές στις οποίες θέλετε να χρησιμοποιήσετε την κάμερα. Ίσως σας ζητηθεί να κλείσετε και να ανοίξετε ξανά μια εφαρμογή για να μπορέσει να χρησιμοποιήσει την κάμερα.

Κάντε επανεκκίνηση στο Mac σας ή επαναφορά στο SMC

Εάν έχετε Mac με Apple silicon, κάντε επανεκκίνηση στον υπολογιστή σας. Εάν έχετε ένα Mac με βάση Intel, κάντε επαναφορά στο SMC.

Έλεγχος της ενδεικτικής λυχνίας της κάμερας

Εάν η ενδεικτική λυχνία της κάμερας που βρίσκεται δίπλα από την κάμερα αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα στον φορητό υπολογιστή Mac, επικοινωνήστε με την Apple.

Μάθετε περισσότερα

Εάν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ενσωματωμένη κάμερα στο Mac σας, επικοινωνήστε με την Apple.

Αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε στο FaceTime, μάθετε τι να κάνετε αν το FaceTime δεν λειτουργεί στο Mac.

Ημερομηνία δημοσίευσης: