Αν το υπόλοιπο της κάρτας ΜΜΜ δεν ενημερώνεται στην εφαρμογή Wallet

Δείτε τι μπορείτε να κάνετε όταν προσθέτετε χρήματα στην κάρτα ΜΜΜ στο Wallet και το υπόλοιπο δεν ενημερώνεται.

Αν το υπόλοιπο της κάρτας ΜΜΜ είναι εσφαλμένο

Κατ' αρχάς, επανεκκινήστε το iPhone. Αν το υπόλοιπό σας εξακολουθεί να είναι εσφαλμένο, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

  1. Ανοίξτε την εφαρμογή Wallet στο iPhone.
  2. Πατήστε την κάρτα ΜΜΜ και κατόπιν πατήστε το κουμπί Περισσότερα Περισσότερες πληροφορίες.
  3. Ενεργοποιήστε τη Λειτουργία σέρβις και κατόπιν πραγματοποιήστε έλεγχο ταυτότητας με το Face ID, το Touch ID ή το συνθηματικό σας.
  4. Για να απενεργοποιήσετε τη Λειτουργία σέρβις, πατήστε την κάρτα.
  5. Ελέγξτε αν ενημερώθηκε το υπόλοιπό σας.

Αν αμφιβάλλετε για την ακρίβεια των συναλλαγών σας μετά την απενεργοποίηση ή την ενεργοποίηση της Λειτουργίας σέρβις, επικοινωνήστε με τον εκδότη της κάρτας ΜΜΜ για επαλήθευση.

Βεβαιωθείτε ότι υπήρξε χρέωση

Ελέγξτε τις συναλλαγές για την κάρτα πληρωμής που χρησιμοποιήσατε για να προσθέσετε χρήματα στην κάρτα ΜΜΜ στην εφαρμογή Wallet. Αν εμφανίζεται η χρέωση στο ιστορικό συναλλαγών σας, το υπόλοιπο στην κάρτα ΜΜΜ ενδέχεται να είναι σωστό, ακόμα και αν το υπόλοιπο στην εφαρμογή Wallet εμφανίζει διαφορετικό ποσό.

Ημερομηνία δημοσίευσης: