Αλλαγή του φόντου σε έγγραφο του Pages, του Numbers ή του Keynote

Μπορείτε να προσθέσετε ένα χρώμα, μια διαβάθμιση χρώματος ή μια εικόνα ως φόντο για το έγγραφο, το υπολογιστικό φύλλο ή την παρουσίασή σας.

Αλλαγή του φόντου σε έγγραφο του Pages, του Numbers ή του Keynote στο iPhone, το iPad ή το iPod touch

Μπορείτε να αλλάξετε το φόντο των εγγράφων του Pages, του Numbers και του Keynote στο iPhone, το iPad και το iPod touch.

Έγγραφο του Pages σε iPad Pro με ανοιχτό το μενού μορφοποίησης φόντου

Pages

Σε ένα έγγραφο επεξεργασίας κειμένου, με την αλλαγή του φόντου μιας σελίδας αλλάζει επίσης το φόντο για όλες τις σελίδες στην ίδια ενότητα. Σε ένα έγγραφο διάταξης σελίδας, μπορείτε να αλλάξετε το φόντο οποιασδήποτε μεμονωμένης σελίδας.

 1. Με ένα έγγραφο ανοιχτό στην ενότητα ή τη σελίδα που θέλετε να αλλάξετε, πατήστε ένα κενό σημείο στη σελίδα έτσι ώστε να μην επιλεγεί κανένα στοιχείο.
 2. Κάντε ένα από τα ακόλουθα:
  • Σε ένα έγγραφο επεξεργασίας κειμένου, πατήστε το κουμπί «Περισσότερα» , πατήστε «Διαμόρφωση εγγράφου» και στη συνέχεια πατήστε την καρτέλα «Ενότητα».
  • Σε ένα έγγραφο διάταξης σελίδας, πατήστε το κουμπί «Μορφή» .
 3. Πατήστε «Φόντο» και, στη συνέχεια, πατήστε μια επιλογή φόντου.

Για να αλλάξετε το φόντο μόνο μίας σελίδας, δημιουργήστε για τη συγκεκριμένη σελίδα μια μεμονωμένη ενότητα και αλλάξτε το φόντο της:

Numbers

Μπορείτε να προσθέσετε ένα χρώμα στο φόντο μεμονωμένων φύλλων σε ένα υπολογιστικό φύλλο.

 1. Με ένα υπολογιστικό φύλλο ανοιχτό, επιλέξτε την καρτέλα για το φύλλο στο οποίο θέλετε να προσθέσετε ένα φόντο.
 2. Πατήστε ένα κενό σημείο στο φύλλο, έτσι ώστε να μην επιλεγεί κανένα στοιχείο.
 3. Πατήστε το κουμπί «Μορφή» , πατήστε «Φόντο» και επιλέξτε ένα χρώμα.

Keynote

Μπορείτε να αλλάξετε το χρώμα ή την εικόνα φόντου μεμονωμένων διαφανειών σε μια παρουσίαση.

 1. Με μια παρουσίαση ανοιχτή, επιλέξτε τη διαφάνεια στην οποία θέλετε να προσθέσετε ένα φόντο.
 2. Πατήστε ένα κενό σημείο στη διαφάνεια, έτσι ώστε να μην επιλεγεί κανένα στοιχείο.
 3. Πατήστε το κουμπί «Μορφή» , πατήστε «Φόντο» και στη συνέχεια πατήστε μια επιλογή φόντου.

Επιλογές φόντου για το Pages και το Keynote στο iPhone, το iPad και το iPod touch

 • Για να επιλέξετε γρήγορα ένα προκαθορισμένο φόντο, πατήστε την παλέτα χρωμάτων δίπλα στην επιλογή «Φόντο» και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα προκαθορισμένο χρώμα, διαβάθμιση ή εικόνα. 
 • Για να επιλέξετε ένα πιο ειδικό χρώμα, πατήστε «Χρώμα» και επιλέξτε ένα χρώμα από τον επιλογέα δειγμάτων.
 • Για να δημιουργήσετε ένα φόντο με διαβάθμιση δύο χρωμάτων, πατήστε «Διαβάθμιση» και χρησιμοποιήστε τους επιλογείς χρωμάτων για να επιλέξετε δείγματα. Πατήστε «Αναστροφή χρωμάτων» για να αλλάξετε την κατεύθυνση της διαβάθμισης.
 • Για να προσθέσετε μια εικόνα ως φόντο, πατήστε «Εικόνα», στη συνέχεια πατήστε «Αλλαγή εικόνας» και μεταβείτε στην εικόνα που θέλετε. Μπορείτε να κάνετε κλιμάκωση, διαπλάτυνση, παράθεση της εικόνας και πολλά άλλα. 


Αλλαγή του φόντου σε έγγραφο του Pages, του Numbers ή του Keynote στο Mac

Μπορείτε να προσθέσετε ένα χρώμα, μια διαβάθμιση χρώματος ή μια εικόνα ως φόντο στο Pages, το Numbers και το Keynote στο Mac.

Έγγραφο του Pages με ανοιχτό τον επιθεωρητή μορφοποίησης στις επιλογές για το φόντο

Pages

Σε ένα έγγραφο επεξεργασίας κειμένου, με την αλλαγή του φόντου μιας σελίδας αλλάζει επίσης το φόντο για όλες τις σελίδες στην ίδια ενότητα. Για να αλλάξετε μόνο μία σελίδα, δημιουργήστε για τη συγκεκριμένη σελίδα μια μεμονωμένη ενότητα και αλλάξτε το φόντο της. Σε ένα έγγραφο διάταξης σελίδας, μπορείτε να αλλάξετε το φόντο οποιασδήποτε μεμονωμένης σελίδας.

 1. Με το έγγραφο ανοιχτό, κάντε κλικ στο κουμπί «Προβολή» στη γραμμή εργαλείων και επιλέξτε «Μικρογραφίες σελίδων».
 2. Επιλέξτε μια μικρογραφία σελίδας που θέλετε να αλλάξετε. Σε ένα έγγραφο επεξεργασίας κειμένου, οι άλλες σελίδες στην ενότητα περιβάλλονται από ένα μπλε περίγραμμα στην πλαϊνή στήλη.
 3. Επιλέξτε «Έγγραφο» στη γραμμή εργαλείων. Εάν χρειάζεται, κάντε κλικ στο κουμπί «Ενότητα».
 4. Για να προσθέσετε γρήγορα ένα φόντο, κάντε κλικ στο πλαίσιο δίπλα στην επιλογή «Φόντο» και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα προκαθορισμένο χρώμα, διαβάθμιση ή εικόνα. 
 5. Για να προσαρμόσετε ένα φόντο, κάντε κλικ στο τρίγωνο αποκάλυψης δίπλα στην επιλογή «Φόντο» και ορίστε μια επιλογή από το αναδυόμενο μενού.

Numbers

Μπορείτε να προσθέσετε ένα χρώμα στο φόντο κάθε φύλλου ενός υπολογιστικού φύλλου.

 1. Με το υπολογιστικό φύλλο ανοιχτό, επιλέξτε την καρτέλα για το φύλλο στο οποίο θέλετε να προσθέσετε ένα φόντο.
 2. Κάντε κλικ σε ένα κενό σημείο στο φύλλο, έτσι ώστε να μην επιλεγεί κανένα στοιχείο.
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί «Μορφή» , κάντε κλικ στο πλαίσιο δίπλα στην επιλογή «Φόντο» και επιλέξτε ένα χρώμα. Εναλλακτικά, κάντε κλικ στον τροχό χρωμάτων και επιλέξτε ένα χρώμα.

Keynote

Μπορείτε να αλλάξετε το χρώμα ή την εικόνα φόντου κάθε διαφάνειας σε μια παρουσίαση.

 1. Με την παρουσίαση ανοιχτή, κάντε κλικ στο κουμπί «Προβολή» στη γραμμή εργαλείων και επιλέξτε «Πλοηγός».
 2. Στον πλοηγό σλάιντ, κάντε κλικ για να επιλέξετε μια διαφάνεια ή επιλέξτε πολλές διαφάνειες.
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί «Μορφή» .
 4. Για να προσθέσετε γρήγορα ένα φόντο, κάντε κλικ στην παλέτα χρωμάτων δίπλα στην επιλογή «Φόντο» και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα προκαθορισμένο χρώμα, διαβάθμιση ή εικόνα. 
 5. Για να προσαρμόσετε ένα φόντο, κάντε κλικ στο τρίγωνο αποκάλυψης δίπλα στην επιλογή «Φόντο» και ορίστε μια επιλογή από το αναδυόμενο μενού.

Προσαρμοσμένες επιλογές φόντου για το Pages και το Keynote στο Mac

 • Για να επιλέξετε ένα πιο ειδικό χρώμα, επιλέξτε «Χρώμα γεμίσματος» και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα χρώμα από τον επιλογέα δειγμάτων ή τον τροχό χρωμάτων.
 • Για να δημιουργήσετε ένα φόντο με διαβάθμιση δύο χρωμάτων, επιλέξτε «Διαβαθμισμένο γέμισμα» και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τους επιλογείς χρωμάτων ή τους τροχούς χρωμάτων για να επιλέξετε τα δύο χρώματα για τη διαβάθμιση. Για παράδειγμα, επιλέξτε μοβ για να ξεκινήσετε τη διαβάθμιση και μπλε για να την τελειώσετε. Χρησιμοποιήστε τα άλλα ρυθμιστικά για να αλλάξετε τη γωνία και την κατεύθυνση της διαβάθμισης.
 • Για να προσθέσετε περισσότερα από δύο χρώματα σε ένα διαβαθμισμένο γέμισμα, επιλέξτε «Προηγμένο διαβαθμισμένο γέμισμα». Χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό για να προσθέσετε σημεία διακοπής χρωμάτων, ώστε να προσθέσετε περισσότερα χρώματα στη διαβάθμιση. Κάντε κλικ σε ένα σημείο διακοπής χρώματος για να αλλάξετε το χρώμα αυτού του σημείου. Σύρετε τα σημεία διακοπής χρωμάτων και χρησιμοποιήστε τα υπόλοιπα στοιχεία ελέγχου για να αλλάξετε την ανάμειξη, τη γωνία και την κατεύθυνση της διαβάθμισης.
 • Για να προσθέσετε μια εικόνα ως φόντο, επιλέξτε «Γέμισμα εικόνας», κάντε κλικ στο στοιχείο «Επιλογή» και μεταβείτε στην εικόνα που θέλετε. Μπορείτε να κάνετε κλιμάκωση, διαπλάτυνση, παράθεση της εικόνας και πολλά άλλα. 
 • Για να προσθέσετε μια υπέρθεση χρώματος σε μια εικόνα, επιλέξτε «Προηγμένο γέμισμα εικόνας» και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στον επιλογέα χρωμάτων ή στον τροχό χρωμάτων και κάντε τις προσαρμογές σας.


Ημερομηνία δημοσίευσης: