Φόρτιση του Apple Pencil και έλεγχος της μπαταρίας

Μάθετε πώς μπορείτε να φορτίζετε το Apple Pencil και πώς μπορείτε να ελέγχετε το επίπεδο μπαταρίας.

Φόρτιση

Το Apple Pencil (2ης γενιάς) φορτίζεται διαφορετικά από το Apple Pencil (1ης γενιάς). Μάθετε ποιο μοντέλο Apple Pencil έχετε, σε περίπτωση που δεν είστε σίγουροι.

Αν έχετε Apple Pencil (2ης γενιάς)

Συνδέστε το Apple Pencil με τον μαγνητικό σύνδεσμο στο κέντρο του επάνω μέρους του iPad, στην πλευρά με τα κουμπιά έντασης ήχου. Αν δεν βλέπετε την κατάσταση φόρτισης να εμφανίζεται για λίγο στο επάνω μέρος της οθόνης, βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο.

Αν έχετε Apple Pencil (1ης γενιάς)

Συνδέστε το Apple Pencil στο βύσμα Lightning του iPad. Μπορείτε επίσης να φορτίσετε με ένα τροφοδοτικό ρεύματος USB χρησιμοποιώντας τον προσαρμογέα φόρτισης για Apple Pencil, που συνόδευε το Apple Pencil.

Το Apple Pencil θα φορτιστεί γρήγορα όταν συνδεθεί σε οποιαδήποτε από τις δύο παροχές ρεύματος.

Έλεγχος της κατάστασης φόρτισης

Όταν συνδέετε ένα Apple Pencil (2ης γενιάς) στο iPad, βλέπετε για λίγο την κατάσταση φόρτισης στην οθόνη.

Για να δείτε πόση μπαταρία απομένει στο Apple Pencil ενώ το χρησιμοποιείτε, ελέγξτε την προβολή «Σήμερα» στο iPad. Απλώς σύρετε από τα αριστερά προς τα δεξιά στην οθόνη Αφετηρίας ή στην οθόνη Κλειδώματος.

Αν φορτίζετε το Apple Pencil (2ης γενιάς) με το iPad Pro κοντά στη συσκευή συστήματος εισόδου χωρίς κλειδί του αυτοκινήτου σας (το ηλεκτρονικό κλειδί του αυτοκινήτου), ενδέχεται πιθανές παρεμβολές σήματος να μην σας επιτρέψουν να ξεκλειδώσετε το αυτοκίνητο χρησιμοποιώντας το κλειδί. Σε αυτήν την περίπτωση, απομακρύνετε απλώς το iPad Pro από το κλειδί ή αφαιρέστε το Apple Pencil από το iPad Pro και φυλάξτε το ξεχωριστά. Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση του Apple Pencil, οποιαδήποτε παρεμβολή σήματος θα σταματήσει.

Ημερομηνία δημοσίευσης: