Φόρτιση του Apple Pencil και έλεγχος της μπαταρίας

Μάθετε πώς να φορτίζετε το Apple Pencil και να ελέγχετε το επίπεδο της μπαταρίας.

Το Apple Pencil (2ης γενιάς) φορτίζεται διαφορετικά από το Apple Pencil (1ης γενιάς). Μάθετε ποιο μοντέλο Apple Pencil έχετε, σε περίπτωση που δεν είστε σίγουροι.

Αν έχετε Apple Pencil (2ης γενιάς)

Συνδέστε το Apple Pencil στον μαγνητικό σύνδεσμο στο πλάι του iPad.

Μαγνητικός σύνδεσμος στο iPad

Όταν συνδέετε το Apple Pencil (2ης γενιάς) στο iPad σας, το επίπεδο μπαταρίας εμφανίζεται για λίγο κοντά στο επάνω μέρος της οθόνης. Αν δεν εμφανιστεί, βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο.

iPad στο οποίο εμφανίζεται το επίπεδο μπαταρίας του Pencil

Για να ελέγξετε πόση μπαταρία απομένει στο Apple Pencil σας ενώ το χρησιμοποιείτε, προσθέστε το widget επιπέδου μπαταρίας και στη συνέχεια ελέγξτε την προβολή «Σήμερα» στο iPad σας. Απλώς σαρώστε από τα αριστερά προς τα δεξιά στην οθόνη Αφετηρίας ή στην οθόνη κλειδώματος.

iPad στο οποίο εμφανίζεται το επίπεδο μπαταρίας του Pencil στην προβολή «Σήμερα»

Αν φορτίζετε το Apple Pencil (2ης γενιάς) με το iPad Pro κοντά στη συσκευή συστήματος εισόδου χωρίς κλειδί του αυτοκινήτου σας (το ηλεκτρονικό κλειδί του αυτοκινήτου), ενδέχεται πιθανές παρεμβολές σήματος να μην σας επιτρέψουν να ξεκλειδώσετε το αυτοκίνητο χρησιμοποιώντας το κλειδί. Σε αυτήν την περίπτωση, απομακρύνετε απλώς το iPad Pro από το κλειδί ή αφαιρέστε το Apple Pencil από το iPad Pro και φυλάξτε το ξεχωριστά. Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση του Apple Pencil, οποιαδήποτε παρεμβολή σήματος θα σταματήσει.

 

Εάν έχετε Apple Pencil (1ης γενιάς) και iPad (6ης έως 9ης γενιάς)

Αφαιρέστε το καπάκι και συνδέστε το Apple Pencil στο βύσμα Lightning του iPad. Μπορείτε επίσης να φορτίσετε με ένα τροφοδοτικό ρεύματος USB χρησιμοποιώντας τον προσαρμογέα φόρτισης για Apple Pencil, που συνόδευε το Apple Pencil.

Το Apple Pencil θα φορτιστεί γρήγορα όταν συνδεθεί σε οποιαδήποτε από τις δύο παροχές ρεύματος.Προσαρμογέας φόρτισης Apple Pencil (1ης γενιάς) για iPad (6ης έως 9ης γενιάς)

Εάν έχετε Apple Pencil (1ης γενιάς) και iPad (10η γενιάς)

Αφαιρέστε το καπάκι και συνδέστε το Apple Pencil στον προσαρμογέα USB-C σε Apple Pencil. Συνδέστε το άλλο άκρο του προσαρμογέα στο iPad σας χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB-C που συνοδεύει το iPad σας.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ξανά το Apple Pencil αφού φορτιστεί και το αποσυνδέσετε από τον προσαρμογέα.

Προσαρμογέας φόρτισης Apple Pencil (1ης γενιάς) για iPad (10ης γενιάς)

Για να ελέγξετε πόση μπαταρία απομένει στο Apple Pencil σας ενώ το χρησιμοποιείτε, προσθέστε το widget επιπέδου μπαταρίας και στη συνέχεια ελέγξτε την προβολή «Σήμερα» στο iPad σας. Απλώς σαρώστε από τα αριστερά προς τα δεξιά στην οθόνη Αφετηρίας ή στην οθόνη κλειδώματος.

Ημερομηνία δημοσίευσης: