Χρήση αρχιγραμμάτων στο Pages

Μάθετε πώς να προσθέτετε και να επεξεργάζεστε αρχιγράμματα στο Pages.

Έγγραφο Pages σε iPad Pro με την καρτέλα «Κείμενο» στο μενού μορφής να εμφανίζει τον διακόπτη εναλλαγής για τα αρχιγράμματα

Το αρχιγράμμα είναι ένα μεγάλο κεφαλαίο γράμμα που μπορείτε να εισαγάγετε σε κείμενο για να δώσετε στιλ και έμφαση. Μπορείτε να προσθέσετε αρχιγράμματα σε κύριο κείμενο ή κείμενο μέσα σε ένα σχήμα ή πλαίσιο κειμένου στο iPhone, στο iPad, στο iPod touch ή στο Mac. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε αρχιγράμματα και στο Pages στο iCloud.com. 


Προσθήκη ή αφαίρεση αρχιγράμματος

Για να προσθέσετε ένα αρχιγράμμα, πατήστε ή κάντε κλικ για να τοποθετήσετε ένα σημείο εισαγωγής μέσα στην παράγραφο που θέλετε να ξεκινά με ένα αρχιγράμμα. Πατήστε ή κάντε κλικ στο κουμπί «Μορφή» , πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή «Κείμενο» και επιλέξτε «Αρχιγράμμα» στον επιθεωρητή.

Για να αφαιρέσετε ένα αρχιγράμμα, καταργήστε την επιλογή «Αρχιγράμμα» στον επιθεωρητή.


Προσαρμογή των ρυθμίσεων χαρακτήρα αρχιγράμματος

Για να χρησιμοποιήσετε ένα προκαθορισμένο στιλ αρχιγράμματος στο iPhone ή το iPad, πατήστε μία από τις προεπιλογές.

Για να χρησιμοποιήσετε ένα προκαθορισμένο στιλ στο Mac ή στο iCloud.com, κάντε κλικ στο αναδυόμενο μενού «Στιλ αρχιγράμματος» και κατόπιν κάντε κλικ σε μία από τις προεπιλογές.

Για να προσαρμόσετε το αρχιγράμμα, μπορείτε να αλλάξετε επιλογές, όπως σε πόσες γραμμές θα εκτείνεται ένα αρχιγράμμα (Γραμμές), πόσοι χαρακτήρες θα περιλαμβάνονται σε ένα αρχιγράμμα (Χαρακτήρες) και πολλά άλλα. Πατήστε «Επιλογές αρχιγράμματος» στο iPhone και το iPad ή κάντε κλικ στο στοιχείο «Επιλογές» στο Mac ή στο iCloud.com για περισσότερους τρόπους διαμόρφωσης του στιλ του αρχιγράμματος.


Αλλαγή του φόντου του αρχιγράμματος

Για να προσθέσετε ένα φόντο στο αρχιγράμμα, πατήστε «Επιλογές αρχιγράμματος» στο iPhone και το iPad ή κάντε κλικ στο στοιχείο «Επιλογές» στο Mac ή στο iCloud.com και επιλέξτε «Σχήμα φόντου». Αφού προσθέσετε το φόντο, μπορείτε να προσθέσετε ένα χρώμα, ένα περίγραμμα και πολλά άλλα:

  • Για να επιλέξετε ένα χρώμα για το φόντο, πατήστε ή κάντε κλικ στον επιλογέα χρωμάτων ή τον τροχό χρωμάτων.
  • Για να προσθέσετε ένα περίγραμμα στο αρχιγράμμα, πατήστε ή κάντε κλικ στο αναδυόμενο μενού «Περίγραμμα».
  • Για να προσαρμόσετε το μέγεθος του αρχιγράμματος σε σχέση με το φόντο, σύρετε το ρυθμιστικό «Κλιμάκωση χαρακτήρα».
  • Για να προσαρμόσετε τη στρογγυλότητα του σχήματος φόντου, σύρετε το ρυθμιστικό «Ακτίνα γωνίας».


Δημιουργία προκαθορισμένου στιλ

Αν έχετε δημιουργήσει ένα προσαρμοσμένο αρχιγράμμα, έχετε τη δυνατότητα να το αποθηκεύσετε ως προκαθορισμένο στιλ στο Mac, ώστε να μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε ξανά στο έγγραφό σας.

Για να αποθηκεύσετε ένα προκαθορισμένο στιλ, επιλέξτε το κείμενο και κάντε κλικ στο αναδυόμενο μενού «Στιλ αρχιγράμματος». Κάντε κλικ στο δεξί βέλος και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί προσθήκης .


Μάθετε περισσότερα

  • Χρησιμοποιήστε αρχιγράμματα στο Numbers σε iPhone, iPad ή Mac.
  • Χρησιμοποιήστε αρχιγράμματα στο Keynote σε iPhone, iPad ή Mac.
Ημερομηνία δημοσίευσης: