Πληροφορίες για τις επεκτάσεις συστήματος παλαιού τύπου

Ορισμένες επεκτάσεις συστήματος δεν θα είναι συμβατές με μια μελλοντική έκδοση του macOS.

Οι επεκτάσεις συστήματος αποτελούν μια κατηγορία λογισμικού που λειτουργεί στο παρασκήνιο για την επέκταση της λειτουργικότητας του Mac. Ορισμένες εφαρμογές εγκαθιστούν επεκτάσεις πυρήνα, ένα είδος επέκτασης συστήματος που λειτουργεί με χρήση παλαιότερων μεθόδων οι οποίες δεν είναι εξίσου ασφαλείς ή αξιόπιστες με τις σύγχρονες εναλλακτικές. Ο Mac τις αναγνωρίζει ως επεκτάσεις συστήματος παλαιού τύπου.

Το 2019, η Apple ενημέρωσε τους προγραμματιστές ότι το macOS Catalina θα είναι η τελευταία έκδοση macOS που υποστηρίζει πλήρως τις επεκτάσεις συστήματος παλαιού τύπου και συνεργαζόμαστε με τους προγραμματιστές για τη μετάβαση του λογισμικού τους. Εγκαταλείποντας τη χρήση αυτών των επεκτάσεων, οι προγραμματιστές συμβάλλουν στον περαιτέρω εκσυγχρονισμό του Mac, στη βελτίωση της ασφάλειας και της αξιοπιστίας του και στην εξασφάλιση μεθόδων διανομής λογισμικού πιο φιλικών προς τον χρήστη. Δεν έχει ακόμη οριστεί τελική ημερομηνία μετάβασης.

Μέχρι να ολοκληρωθεί η μετάβαση, ο Mac εμφανίζει ένα μήνυμα κατά τη φόρτωση μιας επέκτασης συστήματος παλαιού τύπου για πρώτη φορά και ξανά κατά διαστήματα όταν η επέκταση παραμένει σε χρήση. Αυτό σας προειδοποιεί ότι το υπάρχον λογισμικό στο σύστημά σας φόρτωσε μια επέκταση συστήματος που δεν θα είναι συμβατή με μια μελλοντική έκδοση του macOS:

Οι επεκτάσεις συστήματος παλαιού τύπου και οι εφαρμογές που βασίζονται σε αυτές συνεχίζουν να λειτουργούν σήμερα. Ωστόσο, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να επικοινωνήσετε με τον προγραμματιστή για να μάθετε αν διατίθεται ή προγραμματίζεται μια ενημερωμένη έκδοση του λογισμικού του. Ο προγραμματιστής μπορεί επίσης να σας εξηγήσει πώς να αφαιρέσετε ή να απενεργοποιήσετε την επέκταση, καθώς και τις συνέπειες αυτής της ενέργειας.
 

Τεχνικές λεπτομέρειες για προγραμματιστές είναι διαθέσιμες στο άρθρο Deprecated Kernel Extensions and System Extension Alternatives (Απαρχαιωμένες επεκτάσεις πυρήνα και εναλλακτικές επεκτάσεις συστήματος).

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: