Αν χρησιμοποιείτε το WebDAV για τη διαχείριση εγγράφων του Pages, του Numbers ή του Keynote στο iPhone το ή το iPad

Μετά την ενημέρωση στο Pages, το Numbers ή το Keynote 10.0 ή νεότερη έκδοση, δεν θα έχετε τη δυνατότητα αποστολής εγγράφων σε έναν διακομιστή WebDAV. Για να διασφαλίσετε ότι δεν θα χάσετε τυχόν αλλαγές που δεν έχουν αποσταλεί, αποθηκεύστε οποιεσδήποτε αποστολές σε εκκρεμότητα στη συσκευή σας, στο iCloud ή σε μια άλλη τοποθεσία.

Αν έχετε οποιεσδήποτε αποστολές σε εκκρεμότητα στον διακομιστή WebDAV μετά την ενημέρωση του Pages, του Numbers ή του Keynote, θα εμφανιστεί μια ειδοποίηση που σας ρωτά αν θέλετε να ανακτήσετε έγγραφα με αποστολές σε εκκρεμότητα. Αγγίξτε «Αποθήκευση αντιγράφου» για να αποθηκεύσετε ένα έγγραφο ή «Αποθήκευση αντιγράφων» για πολλά έγγραφα και στη συνέχεια επιλέξτε μια θέση στη συσκευή σας, στο iCloud Drive ή σε μια άλλη τοποθεσία. Αν δεν θέλετε να αποθηκεύσετε αυτές τις αλλαγές, πατήστε «Διαγραφή» (ή «Διαγραφή όλων» για πολλά έγγραφα).

Τυχόν έγγραφα που είχατε αποστείλει στον διακομιστή WebDAV πριν από την ενημέρωση του Pages, του Numbers και του Keynote στη συσκευή σας παραμένουν διαθέσιμα στον διακομιστή WebDAV.

Ημερομηνία δημοσίευσης: