Αν χρησιμοποιείτε το WebDAV για τη διαχείριση εγγράφων του Pages, του Numbers ή του Keynote στο iPhone, το iPad ή το iPod touch

Αφού πραγματοποιήσετε ενημέρωση στο Pages, το Numbers ή Keynote 10.0, δεν θα έχετε τη δυνατότητα αποστολής εγγράφων σε έναν διακομιστή WebDAV. Για να εξασφαλίσετε ότι δεν θα χάσετε τυχόν αλλαγές που δεν έχουν αποσταλεί, αποθηκεύστε οποιεσδήποτε αποστολές σε εκκρεμότητα στη συσκευή σας, στο iCloud ή σε μια άλλη τοποθεσία.

Αν έχετε οποιεσδήποτε αποστολές σε εκκρεμότητα στον διακομιστή WebDAV μετά την ενημέρωση του Pages, του Numbers ή του Keynote, θα εμφανιστεί μια ειδοποίηση που σας ρωτά αν θέλετε να ανακτήσετε έγγραφα με αποστολές σε εκκρεμότητα. Πατήστε «Αποθήκευση αντιγράφου» για να αποθηκεύσετε ένα έγγραφο ή «Αποθήκευση αντιγράφων» για πολλά έγγραφα και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια θέση στη συσκευή σας, στο iCloud Drive ή σε μια άλλη τοποθεσία. Αν δεν θέλετε να αποθηκεύσετε αυτές τις αλλαγές, πατήστε «Διαγραφή» (ή «Διαγραφή όλων» για πολλά έγγραφα).

Οποιαδήποτε έγγραφα που έχετε αποστείλει στον διακομιστή WebDAV πριν την ενημέρωση του Pages, του Numbers και του Keynote στη συσκευή σας παραμένουν διαθέσιμα στον διακομιστή WebDAV.

Ημερομηνία δημοσίευσης: