Πώς να χρησιμοποιήσετε Κλείδωμα στο νερό και να εξαγάγετε το νερό από το Apple Watch

Ενεργοποιήστε το Κλείδωμα στο νερό όταν φοράτε το Apple Watch στο νερό. Όταν τελειώσετε, περιστρέψτε το Digital Crown για να απομακρύνετε νερό από το ηχείο του ρολογιού σας. Ακολουθήστε τις εξής οδηγίες.

Όταν το Κλείδωμα στο νερό είναι ενεργοποιημένο, το Apple Watch Series 2 ή νεότερο μοντέλο δεν αποκρίνεται στο άγγιγμα στην οθόνη του. Αυτό αποτρέπει την ακούσια εισαγωγή δεδομένων ενώ βρίσκεστε στο νερό. Όταν απενεργοποιήσετε το Κλείδωμα στο νερό, το ρολόι σας εξάγει τυχόν νερό που παραμένει στο ηχείο του.

Πώς να ενεργοποιήσετε το Κλείδωμα στο νερό

  1. Αγγίξτε παρατεταμένα το κάτω μέρος της οθόνης, ενώ είναι ορατή η πρόσοψη του ρολογιού σας ή μια εφαρμογή. Περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί το Κέντρο ελέγχου και κατόπιν σαρώστε προς τα πάνω. Μπορείτε να ανοίξετε το Κέντρο ελέγχου από οποιαδήποτε οθόνη.
  2. Πατήστε το κουμπί Κλειδώματος στο νερό . Θα εμφανιστεί το εικονίδιο Κλειδώματος στο νερό  στο επάνω μέρος της πρόσοψης του ρολογιού.

Το Κλείδωμα στο νερό ενεργοποιείται επίσης αυτόματα όταν ξεκινάτε μια προπόνηση στο νερό, όπως κολύμβηση ή σέρφινγκ.

Πώς να απενεργοποιήσετε το Κλείδωμα στο νερό και να εξαγάγετε το νερό

Περιστρέψτε το Digital Crown στο πλάι του Apple Watch μέχρι να εμφανιστεί το μήνυμα «Ξεκλειδώθηκε» στην οθόνη. Μπορείτε να περιστρέψετε το Digital Crown προς οποιαδήποτε κατεύθυνση.

Θα αναπαραχθεί μια σειρά τόνων παίζει για την απομάκρυνση του νερού που απομένει στο ηχείο και κατόπιν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την οθόνη σας ως συνήθως.

Ημερομηνία δημοσίευσης: