Αν το Mac εμφανίζει μια κενή οθόνη κατά την εκκίνηση

Κατά την εκκίνηση, θα πρέπει να εμφανιστεί μια κενή οθόνη (μαύρη, γκρίζα ή μπλε) μία ή περισσότερες φορές. Αν το Mac σας φαίνεται να έχει κολλήσει σε μια κενή οθόνη, ακολουθήστε τα εξής βήματα.

Γκρίζα οθόνη

Δοκιμάστε να κάνετε εκκίνηση από την Ανάκτηση macOS

Αν το Mac σας φαίνεται να είναι ενεργοποιημένο, αλλά δεν εμφανίζεται τίποτα στην οθόνη, προσδιορίστε αν χρησιμοποιείτε Mac με επεξεργαστή Apple silicon και κατόπιν ακολουθήστε τα κατάλληλα βήματα:

Apple silicon

  1. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί τροφοδοσίας για περίπου 10 δευτερόλεπτα.
  2. Θα πρέπει να εμφανιστεί το παράθυρο επιλογών εκκίνησης, το οποίο περιλαμβάνει ένα εικονίδιο γραναζιού με την ένδειξη «Επιλογές». Κάντε κλικ στις «Επιλογές» και κατόπιν στο κουμπί «Συνέχεια».
  3. Αν δεν εμφανιστεί ποτέ το παράθυρο επιλογών εκκίνησης, αφήστε το κουμπί τροφοδοσίας και κατόπιν πατήστε το παρατεταμένα ξανά για ακόμα 10 δευτερόλεπτα. Αν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Apple

Επεξεργαστής Intel

  1. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί τροφοδοσίας για περίπου 10 δευτερόλεπτα.
  2. Πατήστε και αφήστε το κουμπί τροφοδοσίας και κατόπιν πατήστε παρατεταμένα τα πλήκτρα Command (⌘)-R μέχρι να εμφανιστεί το λογότυπο της Apple ή κάποια άλλη εικόνα.
  3. Αν εξακολουθεί να εμφανίζεται κενή οθόνη μετά από περίπου 20 δευτερόλεπτα, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Apple.

Χρησιμοποιήστε το Βοήθημα δίσκων για να επιδιορθώσετε τον δίσκο εκκίνησης

Αν το Mac σας εκκινήθηκε με επιτυχία από την Ανάκτηση macOS, θα πρέπει να βλέπετε το παράθυρο των βοηθημάτων, το οποίο περιλαμβάνει και το Βοήθημα δίσκων. Χρησιμοποιήστε το Βοήθημα δίσκων για να επιδιορθώσετε τον δίσκο εκκίνησης που χρησιμοποιείτε.

Παράθυρο «Βοηθήματα»

Αν το Βοήθημα δίσκων δεν εντοπίσει σφάλματα, επανεγκαταστήστε το macOS.

Αν το Βοήθημα δίσκων εντοπίσει σφάλματα και τα επιδιορθώσει, επανεκκινήστε το Mac. Αν το πρόβλημα επανεμφανιστεί μετά την επανεκκίνηση, επανεγκαταστήστε το macOS.

 


Αν εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Apple

Ημερομηνία δημοσίευσης: