Αν το Mac εμφανίζει έναν κύκλο διαγεγραμμένο με μια γραμμή κατά την εκκίνηση

Ένας κύκλος διαγεγραμμένος με μια γραμμή σημαίνει ότι ο δίσκος εκκίνησης περιλαμβάνει ένα λειτουργικό σύστημα Mac, το οποίο δεν είναι σύστημα macOS που μπορεί να χρησιμοποιήσει το Mac. 


Ένα σύμβολο απαγόρευσης, το οποίο μοιάζει με έναν κύκλο διαγεγραμμένο με μια γραμμή ή μια κάθετο, σημαίνει ότι ο δίσκος εκκίνησης περιλαμβάνει ένα λειτουργικό σύστημα Mac, το οποίο όμως δεν αποτελεί μια έκδοση ή ανάπτυξη του macOS που μπορεί να χρησιμοποιήσει το Mac. 

  1. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί τροφοδοσίας στο Mac για έως 10 δευτερόλεπτα μέχρι να απενεργοποιηθεί το Mac.
  2. Χρησιμοποιήστε το Βοήθημα δίσκων για να επιδιορθώσετε τον δίσκο εκκίνησης που χρησιμοποιείτε
  3. Αν το Βοήθημα δίσκων δεν εντόπισε σφάλματα ή αν επιδιόρθωσε όλα τα σφάλματα, επανεγκαταστήστε το macOS.
  4. Αν εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Apple.
Ημερομηνία δημοσίευσης: