Λήψη στιγμιότυπου οθόνης σε iPad

Αποθηκεύστε γρήγορα το περιεχόμενο που εμφανίζεται στην οθόνη σας.

Πώς γίνεται λήψη στιγμιότυπου οθόνης σε iPad χωρίς κουμπί Αφετηρίας

  1. Πατήστε το πάνω κουμπί και το κουμπί της έντασης ήχου ταυτόχρονα.*
  2. Αφήστε γρήγορα και τα δύο κουμπιά.
  3. Μετά τη λήψη του στιγμιότυπου οθόνης, εμφανίζεται προσωρινά μια μικρογραφία στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης σας. Πατήστε τη μικρογραφία για να την ανοίξετε ή σαρώστε προς τα αριστερά για να την κλείσετε. 

Πώς γίνεται λήψη στιγμιότυπου οθόνης σε iPad με κουμπί Αφετηρίας

  1. Πατήστε το πάνω κουμπί και το κουμπί Αφετηρίας ταυτόχρονα.*
  2. Αφήστε γρήγορα και τα δύο κουμπιά.
  3. Μετά τη λήψη του στιγμιότυπου οθόνης, εμφανίζεται προσωρινά μια μικρογραφία στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης σας. Πατήστε τη μικρογραφία για να την ανοίξετε ή σαρώστε προς τα αριστερά για να την κλείσετε. 

* Αν δεν είστε σίγουροι, μάθετε ποιο κουμπί εξυπηρετεί σε τι στο iPad σας..

Πού μπορείτε να βρείτε τα στιγμιότυπα οθόνης

Ανοίξτε τις Φωτογραφίες και μεταβείτε στα Άλμπουμ > Στιγμιότυπα οθόνης. 

Μάθετε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης: