Χρήση πολλών οθονών με το MacBook Pro (16 ιντσών, 2019)

Μπορείτε να συνδέσετε έως και τέσσερις οθόνες 4K ή δύο οθόνες 6K χρησιμοποιώντας τις τέσσερις θύρες Thunderbolt 3 στο MacBook Pro.

Σύνδεση σε οθόνες 4K, 5K και 6K

Μπορείτε να συνδέσετε έως τέσσερις οθόνες στις παρακάτω διαμορφώσεις:

  • Δύο οθόνες 6K με αναλύσεις 6016 x 3384 στα 60 Hz
  • Δύο οθόνες 5K με αναλύσεις 5120 x 2880 στα 60 Hz
  • Τέσσερις οθόνες 4K με αναλύσεις 4096 x 2304 στα 60 Hz
  • Μία οθόνη 5K με ανάλυση 5120 x 2880 στα 60 Hz και έως τρεις οθόνες 4K με ανάλυση 4096 x 2304 στα 60 Hz

Σύνδεση σε οθόνες LG UltraFine 4K και 5K

Μπορείτε να συνδέσετε πολλές οθόνες LG UltraFine 4K και 5K στις παρακάτω διαμορφώσεις:

  • Δύο οθόνες LG UltraFine 5K που έχουν διαμορφωθεί με ανάλυση 5120 x 2880 και 10 bpc στα 60 Hz
  • Τέσσερις οθόνες LG UltraFine 4K που έχουν διαμορφωθεί με ανάλυση 4096 x 2304 και 8 bpc στα 60 Hz
  • Μία οθόνη LG UltraFine 5K συνδεδεμένη στη μία πλευρά του Mac και δύο οθόνες LG UltraFine 4K συνδεδεμένες σε θύρες στην αντίθετη πλευρά.

Σύνδεση σε διαφορετικούς διαύλους Thunderbolt 3

Το MacBook Pro διαθέτει δύο διαύλους για τις τέσσερις θύρες Thunderbolt 3. Κάθε ζεύγος θυρών Thunderbolt 3 (στην αριστερή και στη δεξιά πλευρά του Mac) αποτελεί ξεχωριστό δίαυλο. Αν είναι εφικτό, συνδέετε τις οθόνες σας σε διαφορετικούς διαύλους για τη μεγιστοποίηση της απόδοσης. Μην συνδέετε περισσότερες από δύο οθόνες σε κάθε δίαυλο. Αν συνδέσετε μια οθόνη 6K, 5K ή μια οθόνη 4K πολλών καλωδίων, χρησιμοποιήστε διαφορετικό δίαυλο για κάθε οθόνη.

Μάθετε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης: