Αν το MacBook Pro (13 ιντσών, 2019, δύο θύρες Thunderbolt 3) απενεργοποιείται

Μάθετε τι πρέπει να κάνετε αν το MacBook Pro απενεργοποιηθεί τυχαία ακόμη κι αν υποδεικνύεται ότι υπάρχει υπολειπόμενο φορτίο μπαταρίας.

Αν το MacBook Pro (13 ιντσών, 2019, δύο θύρες Thunderbolt 3) απενεργοποιείται τυχαία ενώ διαθέτει ακόμη φορτίο, τα παρακάτω βήματα ενδέχεται να σας βοηθήσουν:

  1. Αν το φορτίο της μπαταρίας του MacBook Pro είναι χαμηλότερο από 90%, προχωρήστε στο βήμα 2. Αν το φορτίο της μπαταρίας είναι μεγαλύτερο από 90%, χρησιμοποιήστε τον υπολογιστή σας μέχρι το ποσοστό της μπαταρίας να μειωθεί κάτω από το 90% και κατόπιν προχωρήστε στο βήμα 2.
  2. Συνδέστε τον Mac στο τροφοδοτικό ρεύματος.
  3. Κλείστε όλες τις ανοιχτές εφαρμογές.
  4. Κλείστε το καπάκι του υπολογιστή σας, το οποίο θα θέσει τον Mac σε κατάσταση ύπνου.
  5. Αφήστε τον Mac να φορτιστεί για τουλάχιστον 8 ώρες.
  6. Αφού περάσουν 8 ώρες, πραγματοποιήστε ενημέρωση στην πιο πρόσφατη έκδοση του macOS.

Αν το πρόβλημα παραμένει μετά την ενημέρωση στην πιο πρόσφατη έκδοση του macOS, επικοινωνήστε με την Apple.

 

Αυτό το έγγραφο θα ενημερωθεί όταν γίνουν διαθέσιμες περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: