Χρήση του βοηθήματος γραμμής εντολών systemsetup στο macOS Catalina 10.15

Ενημερωθείτε για τις αλλαγές στην εντολή systemsetup σε macOS Catalina 10.15 και νεότερες εκδόσεις.

Αυτό το άρθρο απευθύνεται σε διαχειριστές συστημάτων.

Για να χρησιμοποιήσετε την εντολή systemsetup με σήμανση -setremotelogin ή -setremoteappleevents στο macOS Catalina 10.15 ή νεότερη έκδοση, παράσχετε πρώτα τη γονική διεργασία πλήρους πρόσβασης στον δίσκο. Μπορείτε να εκχωρήσετε πλήρη πρόσβαση στον δίσκο χειροκίνητα ή με χρήση της Διαχείρισης φορητών συσκευών (MDM):

  • Εκχωρήστε χειροκίνητα Πλήρη πρόσβαση στον δίσκο: επιλέξτε το μενού Apple  > Προτιμήσεις συστήματος, κάντε κλικ στην επιλογή «Ασφάλεια και απόρρητο» και κατόπιν επιλέξτε την καρτέλα «Απόρρητο». Μεταβείτε με κύλιση προς τα κάτω και κάντε κλικ στην επιλογή «Πλήρης πρόσβαση στον δίσκο» και κατόπιν προσθέστε τη γονική διεργασία.
  • Χρησιμοποιήστε την MDM: χρησιμοποιήστε το φορτίο PrivacyPreferencesPolicyControl. Μάθετε περισσότερα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της, ανατρέξτε στη σελίδα man systemsetup(8). 

Ημερομηνία δημοσίευσης: