Δημιουργία προσβάσιμων εγγράφων, υπολογιστικών φύλλων ή παρουσιάσεων με το Pages, το Numbers ή το Keynote

Δημιουργήστε προσβάσιμα έγγραφα με ετικέτες για να ανταποκριθείτε στις ανάγκες του ακροατηρίου σας, όπως σπουδαστών ή συναδέλφων.

Ακολουθώντας τις υποδείξεις σε αυτό το άρθρο, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα προσβάσιμο έγγραφο που λειτουργεί με προγράμματα ανάγνωσης οθόνης και άλλες τεχνολογίες υποβοήθησης. Στη συνέχεια, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα PDF με ετικέτες ή ένα βιβλίο EPUB που υποστηρίζουν βελτιωμένες λειτουργίες προσβασιμότητας, για κοινή χρήση με το ακροατήριο.

Χρήση μεγαλύτερου μεγέθους γραμματοσειράς στο έγγραφό σας

Η χρήση μεγεθών γραμματοσειράς μικρότερων από 10 στ. μπορεί να καταστήσει πιο δύσκολη την ανάγνωση του κειμένου στο έγγραφο για ορισμένα άτομα. Φροντίζετε να χρησιμοποιείτε μεγαλύτερα μεγέθη γραμματοσειράς στα έγγραφά σας. Αν δημιουργείτε προσβάσιμα έγγραφα ανά τακτά διαστήματα, μπορείτε να ρυθμίσετε το Pages να χρησιμοποιεί μεγαλύτερο προεπιλεγμένο μέγεθος γραμματοσειράς. Με αυτόν τον τρόπο, κάθε φορά που ξεκινάτε ένα νέο έγγραφο, χρησιμοποιείται η γραμματοσειρά και το μέγεθος γραμματοσειράς που προτιμάτε: 


Προσθήκη περιγραφών προσβασιμότητας σε πολυμέσα

Προσθέστε περιγραφές σε αντικείμενα στο έγγραφό σας ώστε τα άτομα που χρησιμοποιούν τεχνολογία υποβοήθησης να μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα το έγγραφό σας:

 • Εικόνες
 • Ταινίες
 • Ήχος
 • Σχέδια*
 • Γκαλερί εικόνων

* Μπορείτε να προσθέσετε περιγραφές σε σχέδια στο Pages και το Numbers.

Προσθήκη περιγραφών σε iPhone ή iPad

 1. Στο έγγραφο, πατήστε το αντικείμενο για να το επιλέξετε, πατήστε το κουμπί «Μορφή»  και κατόπιν πατήστε «Εικόνα», «Ταινία», «Ήχος», «Σχέδιο» ή «Γκαλερί».
 2. Πατήστε «Περιγραφή», πατήστε στο πλαίσιο κειμένου και εισαγάγετε την περιγραφή.

Προσθήκη περιγραφών σε Mac

 1. Στο έγγραφο, κάντε κλικ στο αντικείμενο για να το επιλέξετε, κάντε κλικ στο κουμπί «Μορφή»  στη γραμμή εργαλείων και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή «Εικόνα», «Ταινία», «Ήχος», «Σχέδιο» ή «Γκαλερί» στον επιθεωρητή.
 2. Κάντε κλικ στο πλαίσιο κειμένου «Περιγραφή» και εισαγάγετε την περιγραφή.


Χρήση επικεφαλίδων στα έγγραφά σας

Όταν χρησιμοποιείτε επικεφαλίδες στο έγγραφό σας, τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης μπορούν να αναγνωρίσουν και να περιηγηθούν απευθείας στις επικεφαλίδες, καθιστώντας ευκολότερη τη σάρωση του εγγράφου. Στα έγγραφα Pages, χρησιμοποιήστε στιλ παραγράφων για τη μορφοποίηση επικεφαλίδων. Στους πίνακες, χρησιμοποιήστε γραμμές και στήλες κεφαλίδας.

Χρήση επικεφαλίδων στα έγγραφα Pages

 1. Στο έγγραφό σας, κάντε κλικ ή πατήστε το κείμενο στο οποίο θέλετε να εφαρμόσετε ένα στιλ επικεφαλίδας.
 2. Πατήστε ή κάντε κλικ στο κουμπί «Μορφή»  στη γραμμή εργαλείων. Αν βρίσκεστε σε έγγραφο διάταξης σελίδας, πατήστε ή κάντε κλικ στην καρτέλα «Κείμενο» στην κορυφή της πλαϊνής στήλης «Μορφή».
 3. Επιλέξτε το όνομα στιλ παραγράφων κοντά στην κορυφή της πλαϊνής στήλης «Μορφή» και κατόπιν επιλέξτε ένα στιλ επικεφαλίδας από το μενού «Στιλ παραγράφων».

Χρήση γραμμών και στηλών κεφαλίδας σε πίνακες

Με την προσθήκη γραμμών κεφαλίδας και στηλών κεφαλίδας, οι υπάρχουσες γραμμές και στήλες μετατρέπονται σε κεφαλίδες:

 • Στο Pages, το Numbers και το Keynote σε iPhone ή iPad, πατήστε τον πίνακα, πατήστε το κουμπί «Μορφή» , πατήστε «Κεφαλίδες και υποσέλιδο» και κατόπιν πατήστε το σύμβολο συν (+) ή πλην (-) δίπλα από μια κατηγορία κεφαλίδας.
 • Στο Pages, το Numbers και το Keynote σε Mac, κάντε κλικ πατώντας το πλήκτρο Control στον αριθμό ή το γράμμα που βρίσκεται δίπλα στην πρώτη γραμμή ή στήλη του πίνακα και κατόπιν επιλέξτε «Μετατροπή σε γραμμή κεφαλίδας» ή «Μετατροπή σε στήλη κεφαλίδας».


Χρήση πίνακα περιεχομένων σε έγγραφα Pages

Χρησιμοποιήστε την προβολή πίνακα περιεχομένων στα έγγραφά σας. Όταν μετατρέπετε το έγγραφό σας σε PDF, ο πίνακας περιεχομένων εμφανίζεται αυτόματα στο παράθυρο περιήγησης του PDF. Οι καταχωρίσεις του πίνακα περιεχομένων επισημαίνονται ως στοιχεία «Πίνακα περιεχομένων» και μπορούν να παρέχουν πρόσθετη λειτουργικότητα για τους χρήστες τεχνολογιών υποβοήθησης. Επιπλέον κατά την εξαγωγή σε EPUB, ο πίνακας περιεχομένων επίσης θα συμπεριληφθεί αυτόματα για να βοηθήσει στην περιήγηση.


Χρήση ενσωματωμένων επιλογών διάταξης για διατάξεις εγγράφων στο Pages

Το Pages υποστηρίζει κείμενο σε πολλές στήλες και πλαίσια κειμένου που μπορείτε να συνδέσετε μεταξύ τους για να δημιουργήσετε τη δική σας διάταξη. Η χρήση αυτών των λειτουργιών αντί για έναν πίνακα για τη δομή διάταξης του εγγράφου θα διευκολύνει την περιήγηση για τους χρήστες με προγράμματα ανάγνωσης οθόνης.

Δείτε πώς μπορείτε να προσθέσετε και να προσαρμόσετε στήλες στο έγγραφο:

 1. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε κείμενο στο έγγραφο.  Αν το έγγραφο έχει πολλές ενότητες, αυτό ισχύει μόνο για την ενότητα στην οποία κάνετε κλικ.
 2. Πατήστε ή κάντε κλικ στο κουμπί «Μορφή» στη γραμμή εργαλείων και κατόπιν πατήστε ή κάντε κλικ στο κουμπί «Διάταξη» κοντά στο επάνω μέρος.
 3. Χρησιμοποιήστε τα χειριστήρια στην ενότητα «Στήλες» για να ορίσετε τον αριθμό των στηλών και το διάστημα μεταξύ στηλών:
  • Για να ορίσετε τον αριθμό των στηλών, κάντε κλικ στα βέλη δίπλα στο πεδίο τιμών «Στήλες».
  • Για να ορίσετε το διάστημα μεταξύ στηλών, κάντε διπλό κλικ στις τιμές στις στήλες «Στήλη» και «Διάστηλο» και κατόπιν πληκτρολογήστε το πλάτος για τη στήλη.
  • Για να ορίσετε διαφορετικά πλάτη στηλών, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου επιλογής δίπλα από το στοιχείο «Ίσο πλάτος στήλης».

Μάθετε πώς να προσθέτετε συνδεδεμένα πλαίσια κειμένου στο έγγραφό σας στο Pages.


Πρόσθετες υποδείξεις

Κατά τη δημιουργία προσβάσιμων εγγράφων, μπορείτε αν θέλετε να ακολουθήσετε τις παρακάτω πρόσθετες υποδείξεις:

 • Οι χρήστες με ορισμένες μορφές αχρωματοψίας ίσως να μην μπορούν να αντιληφθούν τη διαφορά μεταξύ δύο συμβόλων που είναι διαφορετικού χρώματος αλλά κατά τα άλλα ίδια. Για παράδειγμα, αντί να χρησιμοποιήσετε χρώματα για να υποδείξετε κείμενο που έχει αφαιρεθεί ή προστεθεί (όπως κόκκινο και πράσινο) χρησιμοποιήστε διακριτή διαγραφή κειμένου.
 • Τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης μπορούν να διαβάσουν και να περιηγηθούν στα περισσότερα κείμενα σε έγγραφα, αλλά δεν λειτουργούν εξίσου καλά όταν το κείμενο είναι ενσωματωμένο μέσα σε μια εικόνα. Αν έχετε μια εικόνα κειμένου που θέλετε να συμπεριλάβετε στο έγγραφό σας, εξετάστε το ενδεχόμενο να τοποθετήσετε αυτό το κείμενο μέσα σε ένα στοιχείο πλαισίου κειμένου αντί σε μια εικόνα.
Ημερομηνία δημοσίευσης: