Αν τα αρχεία στα Windows δεν συγχρονίζονται με το iCloud Drive, επειδή η διαδρομή έχει πολύ μεγάλο μέγεθος

Αν λάβετε μια γνωστοποίηση στο PC σας που σας ενημερώνει ότι ορισμένα από τα αρχεία σας στο iCloud Drive δεν συγχρονίζονται, μάθετε τι μπορείτε να κάνετε.

Ένα όνομα ή μια διαδρομή αρχείου μπορεί να έχει πολύ μεγάλο μέγεθος

Μια διαδρομή που έχει πολύ μεγάλο μέγεθος μπορεί να σημαίνει ότι:

  • Ένα ή περισσότερα ονόματα αρχείων έχουν πολύ μεγάλο μέγεθος.
  • Η διαδρομή έχει πολύ μεγάλο μέγεθος. Μια διαδρομή μπορεί να περιλαμβάνει το όνομα του αρχείου και τα ονόματα όλων των φακέλων και υποφακέλων όπου βρίσκεται το αρχείο.

Στο iCloud για Windows 10.8 ή νεότερη έκδοση, ένα όνομα ή μια διαδρομή αρχείου που έχει πολύ μεγάλο μέγεθος δεν θα συγχρονίζεται, αλλά τα υπόλοιπα αρχεία θα συνεχίσουν να συγχρονίζονται με το iCloud Drive. Θα εμφανίζεται επίσης το όνομα της διαδρομής του αρχείου που έχει πολύ μεγάλο μέγεθος, ώστε να μπορείτε να βρείτε εύκολα το αρχείο στην Εξερεύνηση αρχείων.

Στο iCloud για Windows 10 ή παλαιότερη έκδοση, ένα όνομα ή μια διαδρομή αρχείου που έχει πολύ μεγάλο μέγεθος εμποδίζει τον συγχρονισμό όλων των αρχείων στον συγκεκριμένο φάκελο με το iCloud Drive. Για να βεβαιωθείτε ότι τα υπόλοιπα αρχεία σας θα συνεχίσουν να συγχρονίζονται με το iCloud Drive, πραγματοποιήστε λήψη της πιο πρόσφατης έκδοσης του iCloud για Windows.

Εύρεση του ονόματος ή της διαδρομής αρχείου

Αν γνωρίζετε το όνομα της διαδρομής του αρχείου που δεν συγχρονίζεται με το iCloud Drive, ενδέχεται να μπορείτε να βρείτε το αρχείο στην Εξερεύνηση αρχείων. Για να βοηθήσετε τον συγχρονισμό του αρχείου με το iCloud Drive, αλλάξτε το όνομα των αρχείων, των φακέλων ή των υποφακέλων στη διαδρομή του αρχείου σε ένα όνομα με μήκος μικρότερο των 256 χαρακτήρων. 

Αν αλλάξετε το όνομα ενός αρχείου ή φακέλου, οι αλλαγές μπορεί να μην εφαρμοστούν σε ορισμένες εφαρμογές τρίτων.

 

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: