Διαμόρφωση και χρήση της λειτουργίας πολλών χρηστών στο Apple TV

Πραγματοποιήστε εναλλαγή μεταξύ λογαριασμών χρήστη με το πάτημα ενός κουμπιού.

Εξατομίκευση της εμπειρίας Apple TV

Με τη λειτουργία πολλών χρηστών, μπορείτε να λάβετε εξατομικευμένες προτάσεις και τη λίστα «Επόμενο» στο Apple Music και στην εφαρμογή Apple TV, να αποκτήσετε πρόσβαση στις εφαρμογές που έχετε αγοράσει στο App Store ή να παίξετε παιχνίδια με τη συνδρομή σας στο Apple Arcade. Κατόπιν, μπορείτε να επιτρέψετε στον επόμενο χρήστη να μεταβεί γρήγορα στον λογαριασμό του στο Κέντρο ελέγχου για να έχει πρόσβαση στο δικό του περιεχόμενο.

Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τους λογαριασμούς iCloud και Game Center που είναι συνδεδεμένοι στο Apple TV σας.

Πριν ξεκινήσετε

Για να προσθέσετε έναν χρήστη στο Apple TV, ελέγξτε τα εξής: 

Το Apple TV δεν είναι διαθέσιμο σε όλες τις χώρες ή περιοχές.

Επιλέξτε έναν τρόπο διαμόρφωσης

 • Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Οικία, εάν θέλετε ο νέος χρήστης να χειρίζεται τα αξεσουάρ HomeKit και οποιαδήποτε Apple TV ή ηχεία HomePod στο σπίτι σας.
 • Χρησιμοποιήστε το Apple TV, εάν θέλετε ο νέος χρήστης να χειρίζεται μόνο το Apple TV στο οποίο προστέθηκε.

Διαμόρφωση με την εφαρμογή Οικία

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να προσκαλέσετε έναν χρήστη και κατόπιν να αποδεχτείτε μια πρόσκληση.

     

Πρόσκληση κάποιου

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Οικία στη συσκευή iOS και πατήστε «Οικία» .
 2. Εάν έχετε περισσότερες από μία οικίες, πατήστε «Ρυθμίσεις οικίας» και κατόπιν επιλέξτε οικία.
  • Αν ο χρήστης δεν βρίσκεται στην εφαρμογή Οικία, πατήστε «Πρόσκληση». Πληκτρολογήστε το Apple ID που χρησιμοποιεί ο χρήστης στο iCloud και πατήστε «Αποστολή πρόσκλησης». 
  • Εάν ο χρήστης που προσθέτετε κάνει ήδη κοινή χρήση της εφαρμογής Οικία μαζί σας, μπορεί να προσθέσει μόνος του τον εαυτό του στο Apple TV. Στη δική του συσκευή iOS, πατήστε την επιλογή «Να εμφανίζομαι στο Apple TV».

Αποδοχή πρόσκλησης

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Οικία στη συσκευή iOS και πατήστε «Οικία» .
 2. Πατήστε «Ρυθμίσεις οικίας». 
 3. Επιλέξτε «Αποδοχή» και κατόπιν ξανά «Αποδοχή». 
 4. Πατήστε «Τέλος». 

Διαμόρφωση με το Apple TV

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να προσθέσετε έναν χρήστη.

 1. Στο Apple TV, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Χρήστες και λογαριασμοί > Προσθήκη νέου χρήστη. 
 2. Επιλέξτε «Συνέχεια» και κατόπιν «Εισαγωγή νέας». 
 3. Ο νέος χρήστης πρέπει να πληκτρολογήσει το Apple ID και το συνθηματικό του στο iTunes. Κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή «Σύνδεση».

Εναλλαγή μεταξύ χρηστών

Πραγματοποιήστε εναλλαγή μεταξύ λογαριασμών χρήστη για να έχετε πρόσβαση στο προσωπικό σας περιεχόμενο στην εφαρμογή Apple TV, στο Apple Music και στο App Store.

 • Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί «Apple TV App/Home»  στο τηλεχειριστήριο Siri για να εμφανιστεί το Κέντρο ελέγχου. Επιλέξτε τον λογαριασμό χρήστη στον οποίο θέλετε να μεταβείτε. 

Αφαίρεση χρήστη

Μπορείτε να αφαιρέσετε έναν χρήστη ή να αποχωρήσετε εσείς από το Apple TV ανά πάσα στιγμή. 

 • Για να αφαιρέσετε έναν χρήστη: Στο Apple TV, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Χρήστες και λογαριασμοί > Τρέχων χρήστης. Κατόπιν, επιλέξτε τον λογαριασμό χρήστη που θέλετε να αφαιρέσετε. Κάντε κλικ στην επιλογή Λογαριασμός [χρήστη] > Αφαίρεση χρήστη από το Apple TV.
 • Για να αποχωρήσετε από το Apple TV: Στην εφαρμογή Οικία, απενεργοποιήστε την επιλογή «Να εμφανίζομαι στο Apple TV». 
Ημερομηνία δημοσίευσης: