Χρήση της εφαρμογής Mail στο iPhone, το iPad ή το iPod touch

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Mail για να γράψετε, να απαντήσετε σε και να οργανώσετε τα email σας στο iPhone, το iPad ή το iPod touch.

Πριν ξεκινήσετε

Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαμορφώσει τον λογαριασμό email σας στη συσκευή σας

Μετακίνηση μεταξύ των θυρίδων σας

Από προεπιλογή, ο λογαριασμός email σας έχει ορισμένες διαφορετικές θυρίδες, όπως τα Εισερχόμενα, τα Απεσταλμένα, τον Κάδο απορριμμάτων και άλλα. Όταν ανοίγετε την εφαρμογή Mail, θα δείτε μια λίστα των λογαριασμών email που έχετε διαμορφώσει στη συσκευή σας. Απλώς πατήστε τον λογαριασμό email που θέλετε να δείτε ή το όνομα του λογαριασμού σας στην επάνω αριστερή γωνία για να επιστρέψετε στις θυρίδες σας.

 

Σύνταξη ενός email

  1. Ανοίξτε την εφαρμογή Mail.
  2. Πατήστε τον λογαριασμό email που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
  3. Πατήστε το κουμπί σύνθεσης . Έπειτα, εισαγάγετε μια διεύθυνση email και τη γραμμή θέματος.
  4. Γράψτε το email σας.
  5. Πατήστε το κουμπί αποστολής .

Όσο γράφετε ένα email, μπορείτε να σαρώσετε προς τα κάτω στο πρόχειρο για να ελέγξετε κάτι σε μια άλλη εφαρμογή. Απλώς σαρώστε προς τα κάτω από την γκρι γραμμή  στο επάνω μέρος. Όταν είστε έτοιμοι να επιστρέψετε στο email, πατήστε το email στο κάτω μέρος της οθόνης σας και ξεκινήστε ξανά να γράφετε.

 

 

Απάντηση σε email

Όταν έχετε ανοιχτό ένα email, έχετε ορισμένες επιλογές. Μπορείτε να απαντήσετε, να προωθήσετε, να διαγράψετε ένα email και άλλα. Ακολουθήστε τις εξής οδηγίες:

  1. Ανοίξτε το email.
  2. Πατήστε το κουμπί «Απάντηση» .
  3. Έπειτα, επιλέξτε «Απάντηση» ή «Απάντηση σε όλους». Μπορείτε επίσης να προωθήσετε το email, να το μετακινήσετε σε άλλη θυρίδα, να το επισημάνετε ως μη αναγνωσμένο και άλλα.

 

Κάντε περισσότερα με την εφαρμογή Mail

Ημερομηνία δημοσίευσης: