Βελτιώσεις VPN στο iOS 13 και το macOS Catalina

Ξεκινώντας από το iOS 13, το IPsec υποστηρίζει HMAC-SHA-256 με VPN IKEv1. 

Για να εξασφαλίσετε ότι οι συσκευές-πελάτες iOS 13 και macOS Catalina μπορούν να συνδεθούν στον διακομιστή VPN IKEv1, διαμορφώστε τον διακομιστή ώστε να περικόπτει την έξοδο του κατακερματισμού SHA-256 σε 128 bit. Η περικοπή σε μικρότερο αριθμό bit ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα ο διακομιστής να παραλείπει δεδομένα που μεταδίδουν οι συσκευές-πελάτες VPN.

Για να εξασφαλίσετε ότι οι συσκευές-πελάτες iOS 13 και macOS Catalina μπορούν να χρησιμοποιήσουν IKEv1 ή L2TP, μην χρησιμοποιήσετε χαρακτήρα διπλών εισαγωγικών στην τιμή οποιωνδήποτε κλειδιών σε ένα προφίλ διαμόρφωσης VPN. Η χρήση χαρακτήρα διπλών εισαγωγικών για αυτούς τους τύπους VPN μπορεί να εμποδίσει τη σύνδεση της συσκευής-πελάτη, ξεκινώντας από το iOS 13.6 και το macOS 10.15.6.

Ημερομηνία δημοσίευσης: