Χρήση ταινιών HEVC με τις εφαρμογές Pages, Numbers και Keynote

Μπορείτε, επίσης, να προσθέσετε ταινίες με υψηλό δυναμικό εύρος (HDR) στα έγγραφα, τα υπολογιστικά φύλλα και τις παρουσιάσεις σας.

Στα Pages, Numbers και Keynote 10.2 ή νεότερη έκδοση, μπορείτε να προσθέσετε ταινίες HDR στα έγγραφα, τα υπολογιστικά φύλλα και τις παρουσιάσεις σας. Τα Pages, Numbers και Keynote χρησιμοποιούν τη μορφή High Efficiency Video Coding (HEVC) για ταινίες HDR. 

Μπορείτε, επίσης, να προσθέσετε ταινίες με τυπικό δυναμικό εύρος (SDR) που έχετε καταγράψει στη μορφή HEVC στα έγγραφα, τα υπολογιστικά φύλλα και τις παρουσιάσεις σας με τις παρακάτω εκδόσεις συσκευών και λογισμικού Apple:

 • Mac με macOS Mojave και Pages 8.2, Numbers 6.2 ή Keynote 9.2 ή νεότερη έκδοση.
 • iPhone ή iPad με iOS 13 ή iPad με iPadOS και Pages 5.2, Numbers 5.2 ή Keynote 5.2 ή νεότερη έκδοση.

Προσθήκη ταινιών σε έγγραφα, υπολογιστικά φύλλα και παρουσιάσεις

Για να βεβαιωθείτε ότι οι ταινίες στη μορφή HEVC δεν μετατρέπονται σε διαφορετική μορφή όταν τις προσθέτετε στο έγγραφό σας, απενεργοποιήστε πρώτα τη ρύθμιση που βελτιστοποιεί τις ταινίες για παλαιότερες συσκευές:

 • Έχοντας ένα έγγραφο ανοιχτό στο Pages, το Numbers ή το Keynote σε iPhone ή iPad, πατήστε το κουμπί «Περισσότερα» , πατήστε «Ρυθμίσεις» και κατόπιν απενεργοποιήστε την επιλογή «Βελτιστοποίηση ταινιών για παλαιότερες συσκευές».
 • Στο Pages, το Numbers ή το Keynote σε Mac, επιλέξτε [όνομα εφαρμογής] > Ρυθμίσεις (ή Προτιμήσεις) από τη γραμμή μενού, κάντε κλικ στην επιλογή «Γενικά» και κατόπιν απενεργοποιήστε την επιλογή «Βελτιστοποίηση ταινιών για παλαιότερες συσκευές».

Πότε να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση που βελτιστοποιεί τις ταινίες για παλαιότερες συσκευές

 • Αν σχεδιάζετε να δημοσιεύσετε το βιβλίο σας απευθείας στο Apple Books από το Pages.
 • Αν σχεδιάζετε να μοιραστείτε ένα έγγραφο που περιέχει ταινίες στη μορφή HEVC με άλλα άτομα που ενδέχεται να έχουν παλαιότερες συσκευές Apple.

Προσθήκη ταινιών HDR σε παρουσιάσεις

Μπορείτε να προσθέσετε ταινίες HDR στην παρουσίασή σας. Όταν η παρουσίαση αναπαράγεται στη λειτουργία εμφάνισης, το Keynote προβάλλει ταινίες HDR σε τυπικό δυναμικό εύρος.


Δημιουργία αρχείου EPUB με βίντεο HEVC

Όταν δημιουργείτε ένα αρχείο EPUB από το έγγραφο Pages, το οποίο περιέχει μια ταινία στη μορφή HEVC, η ταινία μετατρέπεται ή παραμένει στη μορφή HEVC ανάλογα με τη συσκευή σας και τις ρυθμίσεις που έχετε επιλέξει.

Σε iPhone ή iPad, μπορείτε να επιλέξετε αν θα μετατρέψετε ή όχι την ταινία:

 1. Με το έγγραφό σας ανοιχτό στο Pages, πατήστε το κουμπί «Περισσότερα» .
 2. Πατήστε «Εξαγωγή» και επιλέξτε «EPUB».
 3. Πατήστε «Προηγμένα».
 4. Για να μετατρέψετε οποιεσδήποτε ταινίες στο έγγραφό σας σε H.264 στο αρχείο EPUB, ενεργοποιήστε τη ρύθμιση «Βελτιστοποίηση πολυμέσων για δημοσίευση». Αν αφήσετε απενεργοποιημένη αυτήν τη ρύθμιση, οι ταινίες στο αρχείο EPUB ενδέχεται να μην αναπαράγονται σε άλλες συσκευές.

Σε Mac, το Pages μετατρέπει αυτόματα τις ταινίες στη μορφή HEVC σε βίντεο H.264 στο αρχείο EPUB.

Αν σχεδιάζετε να κάνετε εξαγωγή σε EPUB με το Pages ηλεκτρονικά στο iCloud.com, βεβαιωθείτε ότι επιλέξατε τη ρύθμιση «Βελτιστοποίηση για παλαιότερες συσκευές», προτού προσθέσετε ταινίες στη μορφή HEVC στο έγγραφό σας.


Δημοσίευση βιβλίου με ταινίες στη μορφή HEVC

Σε Mac, μπορείτε να δημοσιεύσετε το έγγραφό σας με ταινίες στη μορφή HEVC απευθείας στο Apple Books από το Pages. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να προετοιμάσετε το έγγραφο πριν τη δημοσίευση:

 1. Έχοντας ένα έγγραφο ανοιχτό στο Pages, επιλέξτε Αρχείο > Μείωση μεγέθους αρχείου.
 2. Επιλέξτε «Πιο συμβατή μορφή (H.264)».
 3. Ορίστε άλλες επιλογές μεγέθους αρχείου στο παράθυρο.
 4. Για να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο του εγγράφου με μειωμένο μέγεθος αρχείου, κάντε κλικ στην επιλογή «Μείωση αντιγράφου». Εναλλακτικά, κάντε κλικ στην επιλογή «Μείωση αυτού του αρχείου» για να αντικαταστήσετε το υπάρχον έγγραφο.

Σε iPhone ή iPad, δεν μπορείτε να μετατρέψετε ταινίες στη μορφή HEVC μετά την προσθήκη τους στο έγγραφό σας. Ανοίξτε το έγγραφο στο Pages για Mac, μειώστε το μέγεθος αρχείου και κατόπιν δημοσιεύστε το από το iPhone, το iPad ή το Mac.

Αν δημοσιεύετε το βιβλίο σας με το Pages ηλεκτρονικά στο iCloud.com, το Pages αντικαθιστά αυτόματα τις ταινίες στη μορφή HEVC με την πρώτη εικόνα καρέ του βίντεο στο δημοσιευμένο βιβλίο. Αν το βίντεο έχει ήχο, περιλαμβάνεται επίσης το κομμάτι ήχου.

Ημερομηνία δημοσίευσης: