Χρήση ταινιών HEVC με τις εφαρμογές Pages, Numbers και Keynote

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε ταινίες HEVC που έχετε καταγράψει με το iPhone ή το iPad στις εφαρμογές Pages, Numbers και Keynote

Όταν χρησιμοποιείτε το iOS 11 ή νεότερη έκδοση με ορισμένα μοντέλα iPhone και iPad, μπορείτε να καταγράφετε βίντεο στη μορφή HEVC (High Efficiency Video Coding), γνωστή και ως H.265. Οι ταινίες HEVC παρέχουν καλύτερη συμπίεση από τις μορφές JPEG και H.264 και, επομένως, χρησιμοποιούν λιγότερο χώρο αποθήκευσης στις συσκευές σας και στις Φωτογραφίες iCloud διατηρώντας παράλληλα την ίδια οπτική ποιότητα. 

Μπορείτε να προσθέτετε ταινίες HEVC στα έγγραφα, στα υπολογιστικά φύλλα και στις παρουσιάσεις με τις παρακάτω συσκευές Apple και τις εκδόσεις λογισμικού:

 • Mac με macOS Mojave και Pages 8.2, Numbers 6.2 ή Keynote 9.2 ή νεότερη έκδοση
 • iPhone ή iPad με iOS 13 ή iPad με iPadOS και Pages 5.2, Numbers 5.2 ή Keynote 5.2 ή νεότερη έκδοση

Προσθήκη ταινιών HEVC σε έγγραφα, υπολογιστικά φύλλα και παρουσιάσεις

Για να εξασφαλίσετε ότι μια ταινία HEVC δεν μετατρέπεται σε άλλη μορφή όταν την προσθέτετε στο έγγραφό σας, απενεργοποιήστε τη ρύθμιση που βελτιστοποιεί τις ταινίες για παλαιότερες συσκευές πριν να την προσθέσετε:

 • Έχοντας ένα έγγραφο ανοιχτό στο Pages, το Numbers ή το Keynote σε iPhone ή iPad, πατήστε το κουμπί «Περισσότερα» , πατήστε «Ρυθμίσεις», πατήστε «Προσθήκη ταινιών» και κατόπιν απενεργοποιήστε τη ρύθμιση «Βελτιστοποίηση για παλαιότερες συσκευές».
 • Στο Pages, το Numbers ή το Keynote σε Mac, επιλέξτε [όνομα εφαρμογής] > Προτιμήσεις από τη γραμμή μενού, κάντε κλικ στην επιλογή «Γενικά» και κατόπιν απενεργοποιήστε την επιλογή «Βελτιστοποίηση ταινιών για παλαιότερες συσκευές».

Πότε να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση που βελτιστοποιεί τις ταινίες για παλαιότερες συσκευές

Δείτε πότε πρέπει να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση που βελτιστοποιεί τις ταινίες για παλαιότερες συσκευές πριν την προσθήκη ταινιών HEVC στο έγγραφό σας:

 • Αν σχεδιάζετε να δημοσιεύσετε το βιβλίο σας απευθείας στο Apple Books από το Pages.
 • Αν σχεδιάζετε να μοιραστείτε ένα έγγραφο που περιέχει ταινίες HEVC με άλλα άτομα που ενδέχεται να έχουν παλαιότερες συσκευές Apple.


Δημιουργία βιβλίου EPUB με βίντεο HEVC

Όταν δημιουργείτε ένα βιβλίο EPUB από το έγγραφο Pages, το οποίο περιέχει ταινίες HEVC, η ταινία μετατρέπεται ή παραμένει ως ταινία HEVC ανάλογα με τη συσκευή σας και τις ρυθμίσεις που έχετε επιλέξει.

Σε iPhone ή iPad, μπορείτε να επιλέξετε αν θα μετατρέψετε ή όχι την ταινία HEVC:

 1. Με το έγγραφό σας ανοιχτό στο Pages, πατήστε το κουμπί «Περισσότερα» .
 2. Πατήστε «Εξαγωγή» και επιλέξτε «EPUB».
 3. Πατήστε «Προηγμένα».
 4. Για να μετατρέψετε οποιαδήποτε βίντεο HEVC στο έγγραφό σας σε H.264 στο βιβλίο EPUB, ενεργοποιήστε τη ρύθμιση «Βελτιστοποίηση πολυμέσων για δημοσίευση». Αν αφήσετε απενεργοποιημένη αυτήν τη ρύθμιση, τα βίντεο HEVC στο βιβλίο EPUB ενδέχεται να μην αναπαράγονται στις συσκευές άλλων ατόμων.

Σε Mac, το Pages μετατρέπει αυτόματα τα βίντεο HEVC σε βίντεο H.264 στο βιβλίο EPUB.

Αν σχεδιάζετε να εξαγάγετε σε EPUB με το Pages μέσω διαδικτύου στο iCloud.com, βεβαιωθείτε ότι επιλέξατε τη ρύθμιση «Βελτιστοποίηση για παλαιότερες συσκευές» πριν την προσθήκη βίντεο HEVC στο έγγραφό σας.


Δημοσίευση βιβλίου με βίντεο HEVC

Σε Mac, μπορείτε να δημοσιεύσετε το έγγραφό σας με βίντεο HEVC απευθείας στο Apple Books από το Pages. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να προετοιμάσετε το έγγραφο πριν τη δημοσίευση:

 1. Έχοντας ένα έγγραφο ανοιχτό στο Pages, επιλέξτε Αρχείο > Μείωση μεγέθους αρχείου.
 2. Επιλέξτε «Πιο συμβατή μορφή (H.264)».
 3. Ορίστε άλλες επιλογές μεγέθους αρχείου στο παράθυρο.
 4. Για να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο του εγγράφου με μειωμένο μέγεθος αρχείου, κάντε κλικ στην επιλογή «Μείωση αντιγράφου». Εναλλακτικά, κάντε κλικ στην επιλογή «Μείωση αυτού του αρχείου» για να αντικαταστήσετε το υπάρχον έγγραφο.

Σε iPhone ή iPad, δεν μπορείτε να μετατρέψετε βίντεο HEVC μετά την προσθήκη τους στο έγγραφό σας. Ανοίξτε το έγγραφο στο Pages για Mac, μειώστε το μέγεθος αρχείου και κατόπιν δημοσιεύστε το από το iPhone, το iPad ή τον Mac.

Αν δημοσιεύετε το βιβλίο σας με το Pages μέσω διαδικτύου στο iCloud.com, το Pages αντικαθιστά αυτόματα τα βίντεο HEVC με την πρώτη εικόνα καρέ του βίντεο στο δημοσιευμένο βιβλίο. Αν το βίντεο έχει ήχο, περιλαμβάνεται επίσης το κομμάτι ήχου.

Ημερομηνία δημοσίευσης: