Σύνδεση ασύρματου χειριστηρίου παιχνιδιών με τη συσκευή Apple

Μάθετε πώς να ζευγοποιήσετε το DUALSHOCK®4 ή το Ασύρματο χειριστήριο Xbox με το iPhone, το iPod touch, το iPad, το Apple TV ή τον Mac. 

Συνδέστε το ασύρματο χειριστήριό σας για να παίξετε παιχνίδια που υποστηρίζονται από το Apple Arcade ή το App Store, να περιηγηθείτε στο Apple TV και να κάνετε πολλά περισσότερα. 

 

Έναρξη

Δείτε ποια ασύρματα χειριστήρια υποστηρίζονται

 • Ασύρματο χειριστήριο Xbox με Bluetooth (μοντέλο 1708)
 • Ασύρματο χειριστήριο PlayStation DUALSHOCK®4
 • Τα χειριστήρια Bluetooth MFi (Made for iOS), όπως το SteelSeries Nimbus, το Horipad Ultimate, και πολλά άλλα ενδέχεται να υποστηρίζονται.

Ζευγοποίηση ή αποζευγοποίηση ενός χειριστηρίου με τη συσκευή iOS

 1. Ξεκινήστε έχοντας το χειριστήριό σας απενεργοποιημένο. Στη συνέχεια, για να θέσετε το χειριστήριο σε λειτουργία ζευγοποίησης:
  • Στο Ασύρματο χειριστήριο Xbox, πατήστε το κουμπί Xbox για να ενεργοποιήσετε το χειριστήριο. Κατόπιν, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί «Connect» (Σύνδεση) για μερικά δευτερόλεπτα.
  • Στο Ασύρματο χειριστήριο DUALSHOCK®4, πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά PS και «Share» (Κοινή χρήση) ταυτόχρονα, έως ότου η φωτεινή γραμμή να αρχίσει να αναβοσβήνει.
 2. Στο iPhone, το iPod touch ή το iPad σας, πατήστε «Ρυθμίσεις». 
 3. Επιλέξτε «Bluetooth» και βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένο. 
  • Βρείτε το όνομα του χειριστηρίου σας στην επιλογή «Άλλες συσκευές» για να κάνετε τη ζευγοποίηση. Πατήστε το όνομα για να συνδεθείτε. 
  • Για να το αποζευγοποιήσετε, πατήστε την επιλογή «Πληροφορίες»  δίπλα στο όνομα της συσκευής και κατόπιν πατήστε «Αγνόηση αυτής της συσκευής».  

Ζευγοποίηση ή αποζευγοποίηση ενός χειριστηρίου με το Apple TV

 1. Ξεκινήστε έχοντας το χειριστήριό σας απενεργοποιημένο. Στη συνέχεια, για να θέσετε το χειριστήριο σε λειτουργία ζευγοποίησης:
  • Στο Ασύρματο χειριστήριο Xbox, πατήστε το κουμπί Xbox για να ενεργοποιήσετε το χειριστήριο. Κατόπιν, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί «Connect» (Σύνδεση) για μερικά δευτερόλεπτα.
  • Στο Ασύρματο χειριστήριο DUALSHOCK®4, πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά PS και «Share» (Κοινή χρήση) ταυτόχρονα, έως ότου η φωτεινή γραμμή να αρχίσει να αναβοσβήνει.
 2. Στο Apple TV 4K ή το Apple TV HD, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Τηλεχειριστήρια και συσκευές > Bluetooth.
 3. Περιμένετε μέχρι το Apple TV να αναζητήσει αξεσουάρ Bluetooth που βρίσκονται κοντά. 
  • Επιλέξτε το όνομα του χειριστηρίου σας για να κάνετε τη ζευγοποίηση. Θα γνωρίζετε ότι το χειριστήριό σας είναι συνδεδεμένο, όταν εμφανιστεί στην τηλεόρασή σας η σύντομη γνωστοποίηση «Το χειριστήριο συνδέθηκε».

  • Για να το αποζευγοποιήσετε, επιλέξτε το όνομα του χειριστηρίου σας και κατόπιν επιλέξτε «Αποζευγοποίηση συσκευής». Θα εμφανιστεί η γνωστοποίηση «Χάθηκε η σύνδεση με το χειριστήριο» στην τηλεόρασή σας.

 

Ζευγοποίηση ή αποζευγοποίηση ενός χειριστηρίου με τον Mac

 1. Ξεκινήστε έχοντας το χειριστήριό σας απενεργοποιημένο. Στη συνέχεια, για να θέσετε το χειριστήριο σε λειτουργία ζευγοποίησης:
  • Στο Ασύρματο χειριστήριο Xbox, πατήστε το κουμπί Xbox για να ενεργοποιήσετε το χειριστήριο. Κατόπιν, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί «Connect» (Σύνδεση) για μερικά δευτερόλεπτα.
  • Στο Ασύρματο χειριστήριο DUALSHOCK®4, πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά PS και «Share» (Κοινή χρήση) ταυτόχρονα, έως ότου η φωτεινή γραμμή να αρχίσει να αναβοσβήνει.
 2. Στον Mac σας, επιλέξτε το μενού Apple  > Προτιμήσεις συστήματος.
 3. Κάντε κλικ στο «Bluetooth» και βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένο.
 4. Βρείτε το όνομα του χειριστηρίου σας κάτω από την επιλογή «Συσκευές». 
  • Για να το ζευγοποιήσετε, κάντε κλικ πατώντας το πλήκτρο Control στο όνομα του χειριστηρίου σας και κατόπιν κάντε κλικ στη «Σύνδεση». 
  • Για να το αποζευγοποιήσετε, κάντε κλικ πατώντας το πλήκτρο Control στο όνομα του χειριστηρίου σας και κατόπιν κάντε κλικ στην «Αφαίρεση». 

 

Αν το χειριστήριό σας δεν συνδέεται ή δεν λειτουργεί με τον αναμενόμενο τρόπο

 

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: