Χρήση του Χρόνου επί οθόνης στο Mac

Με τον Χρόνο επί οθόνης, μπορείτε να παρακολουθείτε τη χρήση, να προγραμματίζετε τον χρόνο μη χρήσης και να θέτετε όρια σε όλες τις συσκευές σας.

Χρησιμοποιήστε τον Χρόνο επί οθόνης για να βλέπετε πόσο χρόνο δαπανάτε εσείς και τα παιδιά σας σε εφαρμογές, ιστότοπους και άλλα. Στη συνέχεια, πάρτε τις σωστές αποφάσεις σχετικά με τη χρήση των συσκευών σας και, αν θέλετε, θέστε όρια.


Ενεργοποίηση Χρόνου επί οθόνης

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα στο macOS Catalina ή σε νεότερη έκδοση:

 1. Επιλέξτε το μενού Apple  > Προτιμήσεις συστήματος και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή «Χρόνος επί οθόνης». 
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί «Επιλογές» στην κάτω αριστερή γωνία.
 3. Κάντε κλικ στην «Ενεργοποίηση».
 4. Για να μπορείτε να βλέπετε πληροφορίες χρήσης για κάθε άλλη συσκευή που έχει συνδεθεί στο iCloud με το Apple ID σας, επιλέξτε «Κοινή χρήση μεταξύ συσκευών» σε κάθε Mac. Σε κάθε iPhone, iPad ή iPod touch, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Χρόνος επί οθόνης και ενεργοποιήστε την ίδια ρύθμιση.

Εάν χρησιμοποιείτε την Οικογενειακή κοινή χρήση για να διαχειρίζεστε τον λογαριασμό ενός παιδιού, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τον Χρόνο επί οθόνης απευθείας από κάθε συσκευή του παιδιού σας. Εναλλακτικά, ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να εκτελέσετε αυτήν την ενέργεια από το Mac σας:*

 1. Επιλέξτε το μενού Apple  > Προτιμήσεις συστήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή «Οικογενειακή κοινή χρήση».
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή «Χρόνος επί οθόνης» στην πλαϊνή στήλη και κατόπιν επιλέξτε το όνομα του παιδιού σας από τη λίστα στα δεξιά.
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί «Άνοιγμα Χρόνου επί οθόνης» για να επιστρέψετε στις προτιμήσεις του Χρόνου επί οθόνης.
 4. Επιλέξτε το όνομα του παιδιού σας από το μενού στην επάνω αριστερή γωνία.
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί «Επιλογές» στην κάτω αριστερή γωνία.
 6. Κάντε κλικ στην «Ενεργοποίηση».

Προτού αποφασίσετε αν θα επιλέξετε τη ρύθμιση «Χρήση κωδικού Χρόνου επί οθόνης», μάθετε περισσότερα για τους κωδικούς Χρόνου επί οθόνης.


Χρήση κωδικού Χρόνου επί οθόνης

Ορίστε έναν κωδικό, έτσι ώστε μόνο εσείς να μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις Χρόνου επί οθόνης και να επιτρέψετε περισσότερο χρόνο μετά τη συμπλήρωση των ορίων εφαρμογών. Εάν είστε γονέας, χρησιμοποιήστε αυτήν τη δυνατότητα για να διαμορφώσετε υποχρεωτικά όρια περιεχομένου, επικοινωνίας και απορρήτου για το παιδί σας.

Εάν χρησιμοποιείτε την Οικογενειακή κοινή χρήση για να διαχειρίζεστε έναν λογαριασμό παιδιού, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:*

 1. Επιλέξτε το μενού Apple  > Προτιμήσεις συστήματος και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή «Χρόνος επί οθόνης».
 2. Επιλέξτε το όνομα του παιδιού σας από το μενού στην επάνω αριστερή γωνία.
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί «Επιλογές» στην κάτω αριστερή γωνία.
 4. Επιλέξτε «Χρήση κωδικού Χρόνου επί οθόνης» και εισαγάγετε τον κωδικό όταν σας ζητηθεί.
 5. Εάν χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση του macOS, μπορείτε να εισαγάγετε το Apple ID σας για να ενεργοποιήσετε την ανάκτηση κωδικού Χρόνου επί οθόνης, σε περίπτωση που ξεχάσετε τον κωδικό.

Εάν δεν χρησιμοποιείτε την Οικογενειακή κοινή χρήση για να διαχειρίζεστε έναν λογαριασμό παιδιού, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

 1. Βεβαιωθείτε ότι είστε στο ίδιο Mac που χρησιμοποιεί το παιδί και έχετε συνδεθεί στον τυπικό λογαριασμό που χρησιμοποιεί το παιδί. Εάν δεν γνωρίζετε με βεβαιότητα τι πρέπει να κάνετε, απλώς ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: Η λειτουργία Χρόνος επί οθόνης θα σας βοηθήσει.
 2. Επιλέξτε το μενού Apple  > Προτιμήσεις συστήματος και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή «Χρόνος επί οθόνης».
 3. Διαμορφώστε τις δυνατότητες Μη χρήση, Όρια εφαρμογών, Όρια επικοινωνίας και Περιεχόμενο και Απόρρητο με όλα τα όρια που επιθυμείτε για το παιδί σας.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί «Επιλογές» στην κάτω αριστερή γωνία.
 5. Επιλέξτε «Χρήση κωδικού Χρόνου επί οθόνης» και εισαγάγετε τον κωδικό όταν σας ζητηθεί.
 6. Εάν χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση των macOS, iOS ή iPadOS, μπορείτε να εισαγάγετε το Apple ID σας για να ενεργοποιήσετε την ανάκτηση κωδικού Χρόνου επί οθόνης, σε περίπτωση που ξεχάσετε τον κωδικό.

Εάν ορίσετε έναν κωδικό ενώ έχετε συνδεθεί στον λογαριασμό διαχειριστή σας, θα εμφανιστεί μια ειδοποίηση η οποία θα σας εξηγεί ότι αυτό πρέπει να το κάνετε από έναν τυπικό λογαριασμό. Εάν δεν έχετε διαμορφώσει έναν τυπικό λογαριασμό για το παιδί σας, μπορείτε είτε να τον διαμορφώσετε και να συνδεθείτε στον λογαριασμό αυτόν είτε να επιλέξετε κάποια από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

 • Επιτρέπεται αυτός ο χρήστης να διαχειρίζεται αυτόν τον υπολογιστή. Εάν επιλέξετε αυτήν τη ρύθμιση, ο κωδικός θα επηρεάζει τον τρέχοντα χρήστη, παρόλο που είναι επίσης διαχειριστής του συγκεκριμένου Mac. Αυτή η επιλογή δεν συνιστάται, καθώς οι διαχειριστές έχουν δικαιώματα στο macOS που ενδεχομένως να τους επιτρέπουν να παρακάμπτουν περιορισμούς κωδικού.
 • Δεν επιτρέπεται σε αυτόν τον χρήστη να διαχειριστεί αυτόν τον υπολογιστή. Εάν επιλέξετε αυτήν τη ρύθμιση, θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε το συνθηματικό του λογαριασμού σας για να τροποποιήσετε τη διαμόρφωσή σας. Στη συνέχεια, θα πρέπει να ακολουθήσετε τα βήματα που παρέχονται για να δημιουργήσετε έναν νέο λογαριασμό διαχειριστή, ο οποίος θα χρησιμοποιείται από τον γονέα. Ο λογαριασμός διαχειριστή στον οποίο είστε συνδεδεμένοι τη συγκεκριμένη στιγμή θα μετατραπεί σε τυπικό λογαριασμό, ο οποίος θα χρησιμοποιείται από το παιδί.

Μάθετε τι πρέπει να κάνετε αν ξεχάσετε τον κωδικό για τον Χρόνο επί οθόνης.


Παρακολούθηση χρήσης

Χρησιμοποιήστε τις δυνατότητες Χρήση εφαρμογώνΓνωστοποιήσεις και  Αφυπνίσεις στην πλαϊνή στήλη του Χρόνου επί οθόνης για να δείτε πόσο χρόνο δαπανάτε στη χρήση εφαρμογών και ιστότοπων.

Προτιμήσεις Χρόνου επί οθόνης: Χρήση εφαρμογών

Κάθε δυνατότητα περιλαμβάνει διάφορες προβολές:

 • Για να δείτε τη χρήση μόνο για μία από τις συσκευές σας, επιλέξτε μια συσκευή από το μενού στο κάτω μέρος του παραθύρου.
 • Για να μεταβείτε σε κάποια άλλη ημέρα, κάντε κλικ μέσα στο εβδομαδιαίο γράφημα ή χρησιμοποιήστε τα κουμπιά βέλους πάνω από το γράφημα. Για να δείτε τη συνολική χρήση ανά εβδομάδα, καθώς και πόσο περισσότερο ή λιγότερο χρόνο δαπανήσατε σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα, επιλέξτε «Αυτήν την εβδομάδα» από το μενού ημερομηνιών στο επάνω μέρος του παραθύρου.
 • Για να ελέγξετε τη χρήση για έναν λογαριασμό παιδιού, επιλέξτε το όνομα του παιδιού από το μενού στην επάνω αριστερή γωνία.
    

Εικονίδιο Χρήσης εφαρμογών
Χρήση εφαρμογών

Δείτε πόσο χρόνο δαπανήσατε στη χρήση κάθε εφαρμογής. Κάντε κλικ στην επιλογή «Κατηγορίες» για να δείτε τη χρήση ανά κατηγορία, όπως στις εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης, παραγωγικότητας ή ψυχαγωγίας. Για να δείτε την κατηγορία μιας εφαρμογής, κάντε κλικ στο εικονίδιο πληροφοριών  που εμφανίζεται όταν μετακινείτε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από μια εφαρμογή στη λίστα. Εναλλακτικά, κάντε κλικ στο εικονίδιο ορίου εφαρμογής  για να δημιουργήσετε γρήγορα ένα νέο όριο χρήσης εφαρμογής για τη συγκεκριμένη εφαρμογή ή κατηγορία.
  

Εικονίδιο Γνωστοποιήσεων
Γνωστοποιήσεις

Δείτε πόσες γνωστοποιήσεις λάβατε από κάθε εφαρμογή. Να θυμάστε ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μενού συσκευών στο κάτω μέρος του παραθύρου για να διαχωρίσετε τις γνωστοποιήσεις που λαμβάνετε στο Mac από τις γνωστοποιήσεις που λαμβάνετε στο iPhone, το iPad ή το iPod touch.
  

Εικονίδιο Αφυπνίσεων
Αφυπνίσεις

Δείτε πόσες φορές πιάσατε στα χέρια σας το iPhone, το iPad ή το iPod touch και ποια εφαρμογή ελέγξατε πρώτα κάθε φορά.


Όρια χρήσης

Χρησιμοποιήστε τις δυνατότητες Μη χρήση, Όρια εφαρμογών, Όρια επικοινωνίας, Πάντα επιτρεπόμενες και Περιεχόμενο και Απόρρητο στην πλαϊνή στήλη του Χρόνου επί οθόνης, για να προγραμματίσετε τον χρόνο μη χρήσης και να θέσετε όρια σε εφαρμογές και ιστότοπους. Τα όρια ισχύουν για το συγκεκριμένο Mac και όλες τις άλλες συσκευές σας που χρησιμοποιούν τον Χρόνο επί οθόνης και στις οποίες είναι ενεργοποιημένη η επιλογή «Κοινή χρήση μεταξύ συσκευών».

Για να θέσετε όρια για έναν λογαριασμό παιδιού, επιλέξτε το όνομα του παιδιού από το μενού στην επάνω αριστερή γωνία και κατόπιν διαμορφώστε κάθε δυνατότητα.* Εναλλακτικά, εκτελέστε αυτήν τη ρύθμιση από κάθε συσκευή του παιδιού σας.

Εικονίδιο Μη χρήσης
Μη χρήση

Προγραμματίστε περιόδους κατά τις οποίες θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε μόνο τις εφαρμογές που έχετε επιτρέψει. Μια γνωστοποίηση μη χρήσης θα εμφανίζεται 5 λεπτά πριν να ξεκινήσει η περίοδος μη χρήσης. Μετά την έναρξη της περιόδου μη χρήσης, η εφαρμογή εμφανίζει ένα μήνυμα που αναφέρει ότι έχετε συμπληρώσει το όριο στην εφαρμογή. 

 • Κάντε κλικ στο «ΟΚ» για να κλείσετε την εφαρμογή και να τηρήσετε το όριο που θέσατε. Εναλλακτικά, κάντε κλικ στην επιλογή «Αγνόηση ορίου» και επιλέξτε «Λήψη 1 ακόμη λεπτού», «Υπενθύμιση σε 15 λεπτά» ή «Αγνόηση ορίου για σήμερα». 
 • Εάν έχετε ορίσει έναν κωδικό Χρόνου επί οθόνης, η Μη χρήση περιλαμβάνει την πρόσθετη ρύθμιση «Περιορισμός στη μη χρήση». Όταν επιλεγεί αυτή η ρύθμιση και κάνετε κλικ στην επιλογή «Αίτημα για πρόσθετο χρόνο» κατά την έναρξη του χρόνου μη χρήσης, με την εισαγωγή του κωδικού θα μπορείτε να εγκρίνετε τη χρήση της εφαρμογής για 15 λεπτά, μία ώρα ή όλη την ημέρα. Σε λογαριασμούς παιδιού, οι χρήστες μπορούν να κάνουν μία φορά κλικ στην επιλογή «Ένα λεπτό ακόμη» ή να κάνουν κλικ στην επιλογή «Αίτημα για πρόσθετο χρόνο» για να αποστείλουν το αίτημά τους στον λογαριασμό γονέα για έγκριση.

Εικονίδιο Ορίων εφαρμογών
Όρια εφαρμογών

Ορίστε τον χρόνο για τον οποίο θέλετε να μπορείτε να χρησιμοποιείτε εφαρμογές. Μπορείτε να ορίσετε όρια σε συγκεκριμένες εφαρμογές ή σε ολόκληρες κατηγορίες εφαρμογών.

Προτιμήσεις Χρόνου επί οθόνης: Όρια εφαρμογών 

Μια γνωστοποίηση ορίου εφαρμογής εμφανίζεται 5 λεπτά πριν από τη συμπλήρωση (λήξη) ενός ορίου. Μετά τη συμπλήρωση του ορίου, η εφαρμογή εμφανίζει ένα παράθυρο το οποίο αναφέρει ότι έχετε συμπληρώσει το όριό σας. 

 • Κάντε κλικ στο «ΟΚ» για να κλείσετε την εφαρμογή και να τηρήσετε το όριο που θέσατε. Εναλλακτικά, κάντε κλικ στην επιλογή «Αγνόηση ορίου» και επιλέξτε «Λήψη 1 ακόμη λεπτού», «Υπενθύμιση σε 15 λεπτά» ή «Αγνόηση ορίου για σήμερα». 
 • Εάν έχετε ορίσει έναν κωδικό Χρόνου επί οθόνης, η δυνατότητα «Όρια εφαρμογών» περιλαμβάνει την πρόσθετη ρύθμιση «Περιορισμός στο τέλος ορίου». Όταν επιλεγεί αυτή η ρύθμιση και κάνετε κλικ στην επιλογή «Αίτημα για πρόσθετο χρόνο» όταν συμπληρωθεί ένα όριο, με την εισαγωγή του κωδικού θα μπορείτε να εγκρίνετε τη χρήση της εφαρμογής για 15 λεπτά, μία ώρα ή όλη την ημέρα. Σε λογαριασμούς παιδιού, οι χρήστες μπορούν να κάνουν μία φορά κλικ στην επιλογή «Ένα λεπτό ακόμη» ή να κάνουν κλικ στην επιλογή «Αίτημα για πρόσθετο χρόνο» για να αποστείλουν το αίτημά τους στον λογαριασμό γονέα για έγκριση.

Εικονίδιο Επικοινωνίας
Όρια επικοινωνίας

Ελέγξτε με ποιον μπορούν να επικοινωνούν τα παιδιά σας, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και κατά τη διάρκεια μη χρήσης. Αυτά τα όρια εφαρμόζονται στις εφαρμογές Τηλέφωνο, FaceTime, Μηνύματα και στις επαφές iCloud. Επιτρέπεται πάντα η επικοινωνία με γνωστούς αριθμούς έκτακτης ανάγκης που αναγνωρίζονται από τον φορέα κινητής τηλεφωνίας σας. Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα, πρέπει να έχετε ενεργοποιήσει τις Επαφές στις προτιμήσεις του iCloud.

Προτιμήσεις Χρόνου επί οθόνης: Επικοινωνία 

Εικονίδιο Πάντα επιτρεπόμενων
Πάντα επιτρεπόμενες

Επιτρέψτε τη χρήση ορισμένων εφαρμογών ακόμα και κατά την περίοδο μη χρήσης ή όταν έχει οριστεί όριο εφαρμογών για την επιλογή «Όλες οι εφαρμογές και κατηγορίες». Το Τηλέφωνο, τα Μηνύματα, το FaceTime και οι Χάρτες είναι πάντα επιτρεπόμενες εφαρμογές από προεπιλογή, αλλά μπορείτε να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση εδώ.

Εικονίδιο Περιεχομένου και Απορρήτου
Περιεχόμενο και Απόρρητο

Περιορίστε περιεχόμενο, αγορές και λήψεις ή διαμορφώστε ρυθμίσεις απορρήτου. Εάν επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε ένα από τα περιορισμένα στοιχεία, θα εμφανιστεί μήνυμα που εξηγεί γιατί δεν μπορείτε να το κάνετε. Για παράδειγμα, εάν επισκεφτείτε έναν αποκλεισμένο ιστότοπο, το μήνυμα θα αναφέρει ότι ο ιστότοπος αποκλείστηκε από ένα φίλτρο περιεχομένου. Εάν χρησιμοποιείτε κωδικό Χρόνου επί οθόνης, το μήνυμα θα περιλαμβάνει τη δυνατότητα να κάνετε κλικ στην επιλογή «Προσθήκη ιστότοπου». Μπορείτε να εισαγάγετε τον κωδικό για να επιτρέψετε την πρόσβαση στον ιστότοπο. Οι λογαριασμοί παιδιού μπορούν να στείλουν αίτημα για έγκριση στον λογαριασμό γονέα.


Έγκριση αιτημάτων Χρόνου επί οθόνης

Εικονίδιο Αιτημάτων
Αιτήματα

Η πλαϊνή στήλη του Χρόνου επί οθόνης περιλαμβάνει την ενότητα «Αιτήματα» που εμφανίζεται όταν υπάρχουν αιτήματα από έναν λογαριασμό παιδιού τα οποία δεν έχουν απαντηθεί. Από εδώ, μπορείτε να διαχειριστείτε όλα τα αιτήματα του παιδιού σας. Εγκρίνετε το αίτημα για 15 λεπτά, μία ώρα ή μία ημέρα. Εναλλακτικά, κάντε κλικ στην επιλογή «Άρνηση».

Προτιμήσεις Χρόνου επί οθόνης: Αιτήματα

Τα αιτήματα για έγκριση εμφανίζονται επίσης ως γνωστοποιήσεις και μπορείτε να τα εγκρίνετε απευθείας από τη γνωστοποίηση.


Μάθετε περισσότερα

* Εάν χρησιμοποιήσατε το iPhone για να διαμορφώσετε ένα Apple Watch για κάποιο μέλος της οικογένειας, χρειάζεστε μια συσκευή που χρησιμοποιεί iOS 14 ή iPadOS 14 για να διαμορφώσετε ή να ρυθμίσετε τον Χρόνο επί οθόνης για το συγκεκριμένο ρολόι.

Ημερομηνία δημοσίευσης: