Πρόσβαση στα τραγούδια στα οποία έχετε κάνει Shazam σε όλες τις συσκευές σας ή στο διαδίκτυο

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλα τα προηγούμενα τραγούδια στα οποία είχατε κάνει Shazam, δημιουργήστε έναν λογαριασμό Shazam.

Μπορείτε να βρείτε τα προηγούμενα τραγούδια στα οποία είχατε κάνει Shazam στη βιβλιοθήκη του Shazam στη συσκευή από την οποία κάνατε Shazam. Αν δημιουργήσετε έναν λογαριασμό Shazam, μπορείτε να δείτε τα τραγούδια στα οποία έχετε κάνει Shazam στον ιστότοπο www.shazam.com/el/myshazam και σε άλλες συσκευές από τις οποίες συνδέεστε, συμπεριλαμβανομένων των iPhone, iPad, iPod touch, Apple Watch και των συσκευών Android και Wear OS.

Δημιουργία λογαριασμού Shazam

 1. Στο Shazam σε iPhone, iPad, iPod touch ή σε μια συσκευή Android, σαρώστε προς τη βιβλιοθήκη σας και κατόπιν πατήστε το κουμπί ρυθμίσεων  στο επάνω μέρος της οθόνης.
 2. Πατήστε «Sign Up» (Εγγραφή) για να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό Shazam. Θα εμφανιστεί η επιλογή «Log In» (Σύνδεση) αν έχετε ήδη λογαριασμό και μπορείτε να την πατήσετε για να συνδεθείτε. Αν έχετε ήδη συνδεθεί, δεν θα εμφανιστεί αυτή η επιλογή. 
 3. Μπορείτε να συνδεθείτε με οποιοδήποτε email ή μέσω Facebook. Απλώς εισαγάγετε τη διεύθυνση email σας ή ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για το Facebook.
 4. Αν έχετε εισαγάγει τη διεύθυνση email σας, ελέγξτε το email σας χρησιμοποιώντας την ίδια συσκευή και κατόπιν πατήστε «Confirm» (Επιβεβαίωση) στο email. Αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με το email, μπορείτε πάντα να πατήσετε «Resend» (Επανάληψη αποστολής) στην εφαρμογή Shazam ή να ξεκινήσετε από την αρχή.

Αφού δημιουργήσετε έναν λογαριασμό ή αφού συνδεθείτε, το email στο οποίο έχετε συνδεθεί θα εμφανίζεται στο κάτω μέρος της σελίδας ρυθμίσεων. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα προηγούμενα τραγούδια στα οποία είχατε κάνει Shazam από οπουδήποτε, χρησιμοποιήστε τον ίδιο λογαριασμό για να συνδεθείτε στον ιστότοπο www.shazam.com/el/myshazam στον Mac ή το PC ή συνδεθείτε στην εφαρμογή Shazam σε ένα iPhone, iPad, iPod touch, Apple Watch, ή σε μια συσκευή Android ή Wear OS.


Λήψη αντιγράφου των δεδομένων σας στο Shazam

 1. Επισκεφτείτε τον ιστότοπο shazam.com/el/privacy.
 2. Αν δημιουργήσατε έναν λογαριασμό μέσω Facebook, κάντε κλικ στην επιλογή «Continue With Facebook» (Συνέχεια μέσω Facebook) και κατόπιν ακολουθήστε τις οδηγίες.
 3. Αν δημιουργήσατε έναν λογαριασμό με μια διεύθυνση email, πατήστε «Continue With Email» (Συνέχεια μέσω email), ακολουθήστε τις οδηγίες και κατόπιν ελέγξτε το email σας:
  • Ελέγξτε το email σας χρησιμοποιώντας την ίδια συσκευή, για να βρείτε το email επιβεβαίωσης από το Shazam.
  • Ανοίξτε το email και κατόπιν πατήστε «Confirm» (Επιβεβαίωση).
 4. Εισαγάγετε τη διεύθυνση email στην οποία θα θέλατε να σταλούν οι πληροφορίες σας και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή «Send my data» (Αποστολή των δεδομένων μου).


Διαγραφή προηγούμενων τραγουδιών στα οποία είχατε κάνει Shazam ή διαγραφή του λογαριασμού σας

Αν θέλετε απλώς να διαγράψετε ένα τραγούδι στο οποίο είχατε κάνει Shazam στο παρελθόν, πατήστε το κουμπί «Περισσότερα»  δίπλα σε αυτό το τραγούδι Shazam στη βιβλιοθήκη σας και κατόπιν πατήστε «Remove from Shazam Library» (Αφαίρεση από τη βιβλιοθήκη του Shazam).

Μπορείτε επίσης να διαγράψετε πλήρως τον λογαριασμό σας.

 1. Στο Shazam σε iPhone, iPad ή σε μια συσκευή Android, σαρώστε προς τη βιβλιοθήκη και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ρυθμίσεων  στο επάνω μέρος της οθόνης. 
 2. Μετακινηθείτε με κύλιση στο κάτω μέρος της οθόνης ρυθμίσεων και πατήστε «Log Out» (Αποσύνδεση). 
 3. Αν χρησιμοποιείτε το Shazam σε άλλες συσκευές, αποσυνδεθείτε από το Shazam σε αυτές τις συσκευές.
 4. Επισκεφτείτε τον ιστότοπο shazam.com/el/privacy.
 5. Μεταβείτε με κύλιση στο κάτω μέρος της σελίδας και κατόπιν κάντε κλικ ή πατήστε «Delete Your Account» (Διαγραφή του λογαριασμού σας).
 6. Αν δημιουργήσατε έναν λογαριασμό μέσω Facebook, κάντε κλικ στην επιλογή «Continue With Facebook» (Συνέχεια μέσω Facebook) και κατόπιν ακολουθήστε τις οδηγίες.
 7. Αν δημιουργήσατε έναν λογαριασμό με μια διεύθυνση email, πατήστε «Continue With Email» (Συνέχεια μέσω email), ακολουθήστε τις οδηγίες και κατόπιν ελέγξτε το email σας:
  • Ελέγξτε το email σας χρησιμοποιώντας την ίδια συσκευή, για να βρείτε το email επιβεβαίωσης από το Shazam.
  • Ανοίξτε το email και κατόπιν πατήστε «Confirm» (Επιβεβαίωση) στο email. 
 8. Μεταβείτε με κύλιση στο κάτω μέρος της σελίδας «Delete Your Account» (Διαγραφή του λογαριασμού σας) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή «Delete Your Account» (Διαγραφή του λογαριασμού σας). Τυχόν πληροφορίες που προσδιορίζουν την ταυτότητά σας από συνδεδεμένες υπηρεσίες θα διαγραφούν εντός 30 ημερών.


Ημερομηνία δημοσίευσης: