Χρήση της λειτουργίας «Σκούρα εμφάνιση» σε iPhone, iPad ή iPod touch

Ενεργοποιήστε τη Σκούρα εμφάνιση για μια υπέροχη εμπειρία προβολής σε περιβάλλοντα με χαμηλό φωτισμό.

Πώς να ενεργοποιήσετε τη Σκούρα εμφάνιση

  1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Οθόνη και φωτεινότητα.
  2. Επιλέξτε «Σκούρα» για να ενεργοποιήσετε τη Σκούρα εμφάνιση.

Για να ενεργοποιήσετε τη Σκούρα εμφάνιση από το Κέντρο ελέγχου, τραβήξτε προς τα κάτω από την επάνω δεξιά γωνία της συσκευής σας και πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ελέγχου φωτεινότητας . Στη συνέχεια, πατήστε  Σκούρα εμφάνιση: Ενεργή ή  Σκούρα εμφάνιση: Ανενεργή.

Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τη Σκούρα εμφάνιση, ώστε να ενεργοποιείται αυτόματα κατά τη δύση του ήλιου ή σε μια συγκεκριμένη ώρα. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Οθόνη και φωτεινότητα και επιλέξτε «Αυτόματα». Πατήστε «Επιλογές», για να προγραμματίσετε ένα χρονοδιάγραμμα για τη Σκούρα εμφάνιση.

Μάθετε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης: