Εναλλαγή μεταξύ βιβλιοθηκών με την εφαρμογή Apple Music σε macOS

Αν έχετε πολλές βιβλιοθήκες iTunes, μάθετε πώς να κάνετε εναλλαγή μεταξύ τους στην εφαρμογή Apple Music στο macOS Catalina ή νεότερη έκδοση.

Πώς να αλλάζετε βιβλιοθήκες iTunes

  1. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Option και κατόπιν ανοίξτε την εφαρμογή Apple Music.
  2. Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί, κάντε κλικ στο στοιχείο «Επιλογή βιβλιοθήκης».
  3. Επιλέξτε τη βιβλιοθήκη iTunes στην οποία θέλετε να αλλάξετε.
  4. Κάντε κλικ στο στοιχείο «Επιλογή».
Ημερομηνία δημοσίευσης: