Αποδοχή αιτήματος φιλίας για το Game Center

Για να αποδεχτείτε αυτό το αίτημα φιλίας, απαιτείται συσκευή iOS που εκτελεί iOS 13 ή iPadOS 13.

Αν λάβετε ένα αίτημα φιλίας για το Game Center, απαιτείται iPhone, iPad ή iPod touch με iOS 13 ή iPadOS 13 για να το κάνετε δεκτό. Δεν μπορείτε να αποδέχεστε αιτήματα φιλίας σε παλαιότερες εκδόσεις του iOS ή σε συσκευές Android.

Ημερομηνία δημοσίευσης: