Λήψη και μετάδοση μέσω ροής εκπομπών, ταινιών και γεγονότων από κανάλια Apple TV+, το MLS Season Pass και το Apple TV

Μάθετε πώς να πραγματοποιείτε λήψη ή μετάδοση περιεχομένου μέσω ροής από το Apple TV+, το MLS Season Pass και κανάλια Apple TV.

Λήψη εκπομπής, ταινίας ή γεγονότος σε iPhone, iPad ή Mac

  1. Ανοίξτε την εφαρμογή Apple TV στο iPhone, το iPad ή το Mac.
  2. Περιηγηθείτε στο μενού ή αναζητήστε μια τηλεοπτική εκπομπή, μια ταινία ή ένα γεγονός.
  3. Επιλέξτε την εκπομπή, την ταινία ή το γεγονός και κατόπιν επιλέξτε το κουμπί «Λήψη».
    Η εφαρμογή Apple TV στο iPhone στην οποία εμφανίζεται το κουμπί «Λήψη» για τη δεύτερη σεζόν του Ted Lasso στην ενότητα «Επόμενο».
  4. Για εύρεση και αναπαραγωγή των λήψεων, μεταβείτε στην καρτέλα «Βιβλιοθήκη» και κατόπιν επιλέξτε «Ληφθέντα».
  5. Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη μιας εκπομπής ή μιας ταινίας; Μπορεί να έχετε συμπληρώσει το όριο για τις λήψεις ή το κανάλι ενδέχεται να μην επιτρέπει λήψεις.*

* Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη περιεχομένου από την εφαρμογή Apple TV σε Apple TV, smart TV, συσκευές μετάδοσης μέσω ροής και στον ιστότοπο tv.apple.com. Μπορείτε μόνο να μεταδίδετε περιεχόμενο μέσω ροής σε αυτές τις συσκευές.


Όρια για τις λήψεις

Για τα περισσότερα κανάλια Apple TV, οι λήψεις είναι διαθέσιμες για έως 30 ημέρες προτού λήξουν. Για μερικά κανάλια, οι λήψεις μπορεί να λήγουν νωρίτερα.

Ορισμένα κανάλια Apple TV ενδέχεται να έχουν όρια για τον αριθμό των τίτλων που μπορούν να ληφθούν ταυτόχρονα και τον αριθμό των συσκευών στις οποίες μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη περιεχομένου. Αν συμπληρωθεί το όριο, η εφαρμογή Apple TV σάς ειδοποιεί. Αν θέλετε να πραγματοποιήσετε λήψη περισσότερων τίτλων, διαγράψτε από κάποια από τις συσκευές σας (ή από εκείνες της οικογένειάς σας) τηλεοπτικά επεισόδια ή ταινίες που έχουν ήδη ληφθεί.


Όρια για τη μετάδοση μέσω ροής σε πολλές συσκευές

  • Apple TV+: Με μία συνδρομή μπορείτε να απολαμβάνετε 6 ταυτόχρονες μεταδόσεις μέσω ροής. Αν έχετε φοιτητική συνδρομή στο Apple Music, η οποία περιλαμβάνει το Apple TV+ για περιορισμένο χρονικό διάστημα, μπορείτε να μεταδίδετε περιεχόμενο του Apple TV+ μέσω ροής μόνο σε μία συσκευή κάθε φορά.
  • MLS Season Pass: Με μία μόνο συνδρομή μπορείτε να απολαμβάνετε έως και 6 ταυτόχρονες μεταδόσεις ανά Apple ID.
  • Κανάλια Apple TV: Με μία συνδρομή μπορείτε να απολαμβάνετε έως και 3 ταυτόχρονες μεταδόσεις μέσω ροής. Ορισμένα κανάλια ενδέχεται να επιτρέπουν πάνω από 3 ταυτόχρονες μεταδόσεις μέσω ροής.


Περισσότεροι τρόποι παρακολούθησης

Η διαθεσιμότητα της εφαρμογής Apple TV, των καναλιών Apple TV, του Apple TV+, του MLS Season Pass και του Store ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή. Δείτε τι διατίθεται στη χώρα ή την περιοχή σας.

Ημερομηνία δημοσίευσης: