Λήψη ειδοποιήσεων μέσω λάμψης LED σε iPhone ή iPad Pro

Η λάμψη LED του iPhone ή του iPad Pro μπορεί να αναβοσβήνει όταν η συσκευή είναι κλειδωμένη και λαμβάνετε μια γνωστοποίηση. Αυτό σας βοηθά να μην χάνετε γνωστοποιήσεις, όταν η συσκευή σας είναι κλειδωμένη ή σε αθόρυβη λειτουργία.

Πώς ενεργοποιείται η δυνατότητα «Λάμψη LED σε ειδοποιήσεις»

  1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Προσβασιμότητα και κατόπιν επιλέξτε «Ήχος/Οπτικά».
  2. Ενεργοποιήστε την επιλογή «Λάμψη LED σε ειδοποιήσεις».
  3. Ενεργοποιήστε την επιλογή «Λάμψη σε αθόρυβη λειτουργία», αν θέλετε η δυνατότητα «Λάμψη LED σε ειδοποιήσεις» να ενεργοποιείται μόνο όταν το iPhone ή το iPad Pro* βρίσκεται σε αθόρυβη λειτουργία.

Η δυνατότητα «Λάμψη LED σε ειδοποιήσεις» λειτουργεί μόνο όταν η συσκευή σας είναι κλειδωμένη.

* Η δυνατότητα «Λάμψη LED σε ειδοποιήσεις» είναι διαθέσιμη στα μοντέλα iPad Pro που κυκλοφόρησαν το 2016 ή αργότερα.

Ημερομηνία δημοσίευσης: