Θέματα για την Εξέταση πιστοποίησης σέρβις Mac ACMT 2019 (MAC-19A)

Ενημερωθείτε για την Εξέταση πιστοποίησης σέρβις Mac ACMT 2019 (MAC-19A), καθώς και για τις ενότητες και τα θέματα που μπορείτε να αναμένετε.

Τι περιλαμβάνεται στην εξέταση;

Η Εξέταση πιστοποίησης σέρβις Mac ACMT 2019 (MAC-19A) είναι ένα τεστ γνώσεων βασισμένο σε υπολογιστή, το οποίο παρέχεται ηλεκτρονικά από το Pearson VUE. Το τεστ είναι τεστ ανοιχτών πόρων και οι συμμετέχοντες σε αυτό πρέπει να χρησιμοποιήσουν πηγές της Apple και τα μαθήματα στο ATLAS, για να απαντήσουν στα στοιχεία της εξέτασης.

Για να αποκτήσετε την πιστοποίηση Τεχνικού Mac με πιστοποίηση Apple (ACMT) 2019, πρέπει να περάσετε επιτυχώς αυτήν την εξέταση (MAC-19A) και την Εξέταση βασικών αρχών σέρβις Apple (SVC-19A).

Λάβετε υπόψη ότι πρέπει να ολοκληρώσετε την Εξέταση βασικών αρχών σέρβις Apple, για να συμμετάσχετε στην Εξέταση πιστοποίησης σέρβις Mac.

Συνοπτική παρουσίαση εξέτασης

 • Αριθμός ενοτήτων: 2
 • Αριθμός στόχων εκμάθησης: 30
 • Αριθμός συνολικών στοιχείων: 70
 • Επιτυχής βαθμολογία: 80% συνολικά (πρέπει να απαντήσετε επιτυχώς σε τουλάχιστον 56 από τα 70 στοιχεία)
 • Χρονικό όριο εξέτασης: 2 ώρες

Η εξέταση ξεκινά με επτά δημογραφικές ερωτήσεις. Αυτές οι ερωτήσεις δεν βαθμολογούνται και δεν υπολογίζονται στο χρονικό όριο δύο ωρών της εξέτασης.

Ενότητες και θέματα

Ακολουθούν οι ενότητες και τα θέματα που καλύπτει η Εξέταση πιστοποίησης σέρβις Mac ACMT 2019.

Αντιμετώπιση προβλημάτων (36 στοιχεία)

 • Να αξιολογήσετε και να απομονώσετε προβλήματα συστήματος αρχείων σε συστήματα που βασίζονται σε macOS.
 • Να αξιολογήσετε, να απομονώσετε και να επιλύσετε σωστά ένα συγκεκριμένο πρόβλημα του πελάτη που σχετίζεται με το δίκτυο.
 • Να προσδιορίσετε σωστά το καταλληλότερο διαγνωστικό εργαλείο σε ένα συγκεκριμένο σενάριο αντιμετώπισης προβλημάτων.
 • Να περιγράψετε τον τρόπο χρήσης των εργαλείων αντιμετώπισης προβλημάτων και τις σχετικές διαδικασίες.
 • Να προσδιορίσετε ενδεχόμενα προβλήματα εκκίνησης και τους αντίστοιχους τρόπους επιδιόρθωσης.
 • Να προσδιορίσετε τα εργαλεία μετεγκατάστασης του macOS που απαιτούνται για τη μετεγκατάσταση, τους τύπους δεδομένων χρήστη που μπορούν να μετεγκατασταθούν και τις σωστές μεθόδους για τη μετεγκατάσταση των δεδομένων χρήστη τόσο από Mac όσο και από PC.
 • Να προσδιορίσετε τα συμπτώματα που οφείλονται στη μη ορθή λειτουργία ενός SMC.
 • Να εξηγήσετε τον τρόπο μεγιστοποίησης της διάρκειας ζωής της μπαταρίας για ένα προϊόν της Apple.
 • Να αναφέρετε τη διαδικασία για τη δημιουργία, τη διαμόρφωση, τη διαχείριση και τη διαγραφή λογαριασμών χρήστη στο macOS.
 • Να διαμορφώσετε το FileVault 2 στο macOS για την προστασία των δεδομένων σε έναν Mac.
 • Να περιγράψετε τους προβληματισμούς για το απόρρητο δεδομένων που παρουσιάζονται όταν είναι ενεργοποιημένες οι Υπηρεσίες τοποθεσίας στο macOS.
 • Να περιγράψετε τη μέθοδο επαναφοράς ενός συνθηματικού υλισμικού (EFI) που χάθηκε.
 • Να περιγράψετε τον τρόπο χρήσης του Time Machine στο macOS για τη δημιουργία, την επαναφορά και τη διαχείριση ενός ασφαλούς εφεδρικού αντιγράφου δεδομένων.

Επισκευές στην οικογένεια προϊόντων Mac (34 στοιχεία)

 • Να προσδιορίσετε τους πόρους που απαιτούνται για τη μείωση του ενδεχομένου πρόκλησης βλάβης στον Mac του πελάτη κατά την παροχή σέρβις.
 • Να προσδιορίσετε τους πόρους που απαιτούνται για τη μείωση του ενδεχόμενου τραυματισμού κατά την παροχή σέρβις στα μοντέλα Mac.
 • Να επιδείξετε τον ορθό και ασφαλή χειρισμό των μπαταριών και των συγκροτημάτων θήκης φορητού υπολογιστή με ενσωματωμένη μπαταρία.
 • Να προσδιορίσετε τα ειδικά εργαλεία, τα εξαρτήματα ή τις διαδικασίες που απαιτούνται για την παροχή σέρβις στο iMac.
 • Να προσδιορίσετε τα ειδικά εργαλεία, τα εξαρτήματα ή τις διαδικασίες που απαιτούνται για την παροχή σέρβις στο iMac Pro.
 • Να προσδιορίσετε τις προφυλάξεις ασφαλείας που απαιτούνται για την ασφαλή παροχή σέρβις στα μοντέλα iMac.
 • Να προσδιορίσετε τις προφυλάξεις ασφαλείας που απαιτούνται για την ασφαλή παροχή σέρβις στα μοντέλα iMac Pro.
 • Να προσδιορίσετε τα ειδικά εργαλεία, τα εξαρτήματα ή τις διαδικασίες που απαιτούνται για την παροχή σέρβις στο Mac mini.
 • Να προσδιορίσετε τα ειδικά εργαλεία, τα εξαρτήματα ή τις διαδικασίες που απαιτούνται για την παροχή σέρβις στα μοντέλα MacBook Pro 13 ιντσών.
 • Να προσδιορίσετε τους τύπους εσωτερικών βυσμάτων για συγκεκριμένα μοντέλα MacBook Pro 13 ιντσών.
 • Να προσδιορίσετε τα ειδικά εργαλεία, τα εξαρτήματα ή τις διαδικασίες που απαιτούνται για την παροχή σέρβις στο MacBook Pro 15 ιντσών.
 • Να προσδιορίσετε τους τύπους εσωτερικών βυσμάτων για συγκεκριμένα μοντέλα MacBook Pro 15 ιντσών.
 • Να προσδιορίσετε τα ειδικά εργαλεία, τα εξαρτήματα ή τις διαδικασίες που απαιτούνται για την παροχή σέρβις στο MacBook Air.
 • Να προσδιορίσετε τα ειδικά εργαλεία, τα εξαρτήματα ή τις διαδικασίες που απαιτούνται για την παροχή σέρβις στο Mac Pro.
 • Να προσδιορίσετε τους τύπους εσωτερικών βυσμάτων για συγκεκριμένα μοντέλα Mac Pro.
 • Να προσδιορίσετε τις προφυλάξεις ασφαλείας που απαιτούνται για την ασφαλή παροχή σέρβις στα μοντέλα Mac Pro.
 • Να προσδιορίσετε τα ειδικά εργαλεία, τα εξαρτήματα ή τις διαδικασίες που απαιτούνται για την παροχή σέρβις στο MacBook.

Μαθήματα στο ATLAS

Για να προετοιμαστείτε για την Εξέταση πιστοποίησης σέρβις Mac ACMT 2019, συνιστούμε να μελετήσετε τα μαθήματα στη θεματική ενότητα ACMT στο ATLAS, τα οποία φέρουν την ένδειξη «(2019)» ή «(Public 2019)» (Δημόσιο περιεχόμενο 2019).

Ημερομηνία δημοσίευσης: