Πιστοποιήσεις ασφαλείας για το SEP: Secure Key Store

Το άρθρο αυτό περιέχει αναφορές σε κύριες πιστοποιήσεις προϊόντων, επικυρώσεις κρυπτογράφησης και καθοδήγηση ασφάλειας για το Secure Enclave Processor (SEP): Secure Key Store.

Εκτός από τα γενικά πιστοποιητικά που αναφέρονται εδώ, ενδέχεται να έχουν εκδοθεί και άλλα πιστοποιητικά για την απόδειξη συγκεκριμένων απαιτήσεων ασφαλείας για ορισμένες αγορές. 

Αν έχετε ερωτήσεις, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση security-certifications@apple.com.

Secure Enclave Processor

Το Secure Enclave Processor είναι ένας συνεπεξεργαστής που έχει κατασκευαστεί εντός του system on chip (SoC). Χρησιμοποιεί κρυπτογραφημένη μνήμη και περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα δημιουργίας τυχαίων αριθμών υλικού. Το Secure Enclave παρέχει όλες τις λειτουργίες κρυπτογράφησης για τη βασική διαχείριση της προστασίας δεδομένων και διατηρεί την ακεραιότητα της προστασίας δεδομένων, ακόμη κι αν έχει παραβιαστεί ο πυρήνας. Η επικοινωνία μεταξύ του Secure Enclave και του επεξεργαστή εφαρμογών απομονώνεται σε ένα γραμματοκιβώτιο που καθοδηγείται από διακοπές και σε προσωρινές αποθηκεύσεις κοινόχρηστων δεδομένων μνήμης.

Το Secure Enclave Processor περιλαμβάνει μια ειδική μνήμη ROM εκκίνησης Secure Enclave. Όπως και με τη ROM εκκίνησης του επεξεργαστή εφαρμογών, η ROM εκκίνησης Secure Enclave είναι αμετάβλητος κώδικας ο οποίος δημιουργεί την αξιόπιστη ρίζα υλικού για το Secure Enclave.

Το Secure Enclave Processor εκτελεί ένα Secure Enclave OS το οποίο βασίζεται σε μια έκδοση του μικροπυρήνα L4 που έχει προσαρμοστεί για την Apple. Αυτό το Secure Enclave OS υπογράφεται από την Apple, επαληθεύεται από την ROM εκκίνησης Secure Enclave και ενημερώνεται από μια εξατομικευμένη διαδικασία ενημέρωσης λογισμικού.

Ένα παράδειγμα ορισμένων ενσωματωμένων υπηρεσιών που χρησιμοποιούν το Secure Key Store που προστατεύεται από το υλισμικό:

  • Ξεκλείδωμα συσκευής ή λογαριασμού (Συνθηματικό και βιομετρικά στοιχεία)
  • Κρυπτογράφηση υλισμικού/ Προστασία δεδομένων / FileVault (Αδρανή δεδομένα)
  • Ασφαλής εκκίνηση (Αξιοπιστία και ακεραιότητα υλικολογισμικού και λειτουργικού συστήματος)
  • Χειρισμός υλισμικού κάμερας (FaceTime)

Τα ακόλουθα έγγραφα μπορεί να είναι χρήσιμα στο πλαίσιο αυτών των πιστοποιήσεων και επικυρώσεων:

Για πληροφορίες σχετικά με τις δημόσιες πιστοποιήσεις που σχετίζονται με τις Υπηρεσίες διαδικτύου της Apple, ανατρέξτε στο εξής άρθρο:

Για πληροφορίες σχετικά με τις δημόσιες πιστοποιήσεις που σχετίζονται με τις εφαρμογές της Apple, ανατρέξτε στο εξής άρθρο:

Για πληροφορίες σχετικά με τις δημόσιες πιστοποιήσεις που σχετίζονται με τα λειτουργικά συστήματα της Apple, ανατρέξτε στα εξής άρθρα:

Για πληροφορίες σχετικά με τις δημόσιες πιστοποιήσεις που σχετίζονται με το υλισμικό και σχετικά στοιχεία του υλικολογισμικού, ανατρέξτε στα εξής άρθρα:

Επικυρώσεις μονάδων κρυπτογράφησης

Όλα τα Πιστοποιητικά επικύρωσης συμμόρφωσης κατά FIPS 140-2/-3 της Apple βρίσκονται στον ιστότοπο CMVP. Η Apple συμμετέχει ενεργά στην επικύρωση των μονάδων CoreCrypto User και CoreCrypto Kernel για κάθε κύρια έκδοση των λειτουργικών συστημάτων. Η επαλήθευση μπορεί να εκτελεστεί μόνο σε μια τελική έκδοση κυκλοφορίας της μονάδας και να υποβληθεί επισήμως με τη δημόσια κυκλοφορία του λειτουργικού συστήματος. Πληροφορίες σχετικά με αυτές τις επικυρώσεις διατίθενται στην αντίστοιχη σελίδα του εκάστοτε λειτουργικού συστήματος.

Η μονάδα κρυπτογράφησης υλικού –Apple SEP Secure Key Store Cryptographic Module– παρέχεται ενσωματωμένη στο Apple System-On-Chip (SoC) A για iPhone και iPad, S για Apple Watch Series και T για το T Security Chip που υπάρχει στα συστήματα Mac από το iMac Pro που κυκλοφόρησε το 2017.

H Apple θα επιδιώξει τη συμμόρφωση με το FIPS 140-2/-3 επιπέδου ασφαλείας 3 για τη μονάδα κρυπτογράφησης SEP Secure Key Store Cryptographic Module η οποία θα χρησιμοποιείται από τις μελλοντικές εκδόσεις των λειτουργικών συστημάτων και τις μελλοντικές συσκευές. 

Το 2019, η Apple επικύρωσε τη μονάδα υλισμικού έναντι των απαιτήσεων του FIPS 140-2 επιπέδου ασφάλειας 2 και ενημέρωσε το αναγνωριστικό έκδοσης της μονάδας σε v9.0, προκειμένου να τη συγχρονίσει με τις εκδόσεις των αντίστοιχων επικυρώσεων των μονάδων CoreCrypto User και CoreCrypto Kernel. Το 2019: iOS 12, tvOS 12, watchOS 5 και macOS Mojave 10.14.

Το 2018, πραγματοποίησε συγχρονισμό με την επικύρωση των μονάδων κρυπτογράφησης λογισμικού για τα λειτουργικά συστήματα που κυκλοφόρησαν το 2017: iOS 11, tvOS 11, watchOS 4 και macOS Sierra 10.13. Η μονάδα κρυπτογράφησης υλισμικού SEP που ονομάζεται «Apple SEP Secure Key Store Cryptographic Module v1.0» επαληθεύτηκε αρχικά έναντι των απαιτήσεων του FIPS 140-2 επιπέδου ασφαλείας 1.

Όλα τα Πιστοποιητικά επικύρωσης συμμόρφωσης κατά FIPS 140-2/-3 της Apple βρίσκονται στον ιστότοπο CMVP. Η Apple συμμετέχει ενεργά στην επικύρωση των μονάδων CoreCrypto User και CoreCrypto Kernel για κάθε κύρια έκδοση λειτουργικού συστήματος. Η επικύρωση συμμόρφωσης μπορεί να εκτελεστεί μόνο σε μια τελική έκδοση κυκλοφορίας της μονάδας και να υποβληθεί επίσημα με τη δημόσια κυκλοφορία του λειτουργικού συστήματος. 

Το CMVP διατηρεί την κατάσταση επικύρωσης των μονάδων κρυπτογράφησης σε τέσσερις ξεχωριστούς καταλόγους, ανάλογα με την τρέχουσα κατάστασή τους. Οι μονάδες ενδέχεται να ξεκινούν από τον κατάλογο Implementation Under Test List (Κατάλογος υλοποίησης υπό δοκιμή) και κατόπιν καταχωρούνται στον κατάλογο Modules in Process List (Κατάλογος μονάδων σε επεξεργασία). Μόλις επικυρωθούν, εμφανίζονται στον κατάλογο επικυρωμένων μονάδων κρυπτογράφησης και μετά από πέντε χρόνια μεταφέρονται στον κατάλογο παλαιότερων μονάδων.

Το 2020, το CMVP υιοθετεί το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 19790 ως βάση για το FIPS 140-3.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επικυρώσεις κατά FIPS 140-2/-3, ανατρέξτε στην Ασφάλεια πλατφόρμας Apple.

Αντίστοιχη πλατφόρμα/λειτουργικό σύστημα Αριθμός πιστοποιητικού CMVP Όνομα μονάδας Τύπος μονάδας Επίπεδο ασφαλείας Ημερομηνία επικύρωσης Έγγραφα
Ανατρέξτε στον κατάλογο Implementation Under Test List (Κατάλογος υλοποίησης υπό δοκιμή) και τον κατάλογο Modules in Process List (Κατάλογος μονάδων σε επεξεργασία) για τις μονάδες που βρίσκονται αυτήν τη στιγμή υπό έλεγχο/επικύρωση.
iOS 12

tvOS 12

watchOS 5

macOS Mojave 10.14
3523 Apple Secure Key Store Cryptographic Module v9.0
(sepOS)
Υλισμικό 2 10/9/2019
iOS 11

tvOS 11

watchOS 4

macOS High Sierra 10.13
3223 Apple Secure Key Store Cryptographic Module v1.0
(sepOS)
Υλισμικό 1 10/7/2018

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: