Προβολή των αγορών σας στο App Store και το iTunes Store απευθείας από το χρηματοπιστωτικό σας ίδρυμα

Έχετε ενδεχομένως τη δυνατότητα να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις πρόσφατες αγορές σας κατά την προβολή των συναλλαγών σας στον ιστότοπο ή στην εφαρμογή για κινητές συσκευές του χρηματοπιστωτικού σας ιδρύματος.

Όταν συνδέεστε στον ιστότοπο ή στην εφαρμογή για κινητές συσκευές του χρηματοπιστωτικού σας ιδρύματος και προβάλλετε τις πρόσφατες αγορές σας από το App Store, το iTunes Store και το Apple Books ή για τις υπηρεσίες του Apple Music ή του iCloud, ενδέχεται να εμφανίζεται μια επιλογή, όπως «Προβολή απόδειξης», που σας επιτρέπει να προβάλετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη συναλλαγή σας.

Αν ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή, η Apple εμφανίζει λεπτομέρειες για τα στοιχεία που αγοράσατε. Η Apple επίσης σας ειδοποιεί μέσω email ότι οι πληροφορίες εμφανίστηκαν μέσω του ιστότοπου ή της εφαρμογής για κινητές συσκευές του χρηματοπιστωτικού σας ιδρύματος. 

Η υπηρεσία αυτή έχει σχεδιαστεί για να σας επιτρέπει να βλέπετε πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις αγορές σας από αυτές που εμφανίζονται κανονικά στην κατάσταση κινήσεων. Αυτή η δυνατότητα δεν είναι διαθέσιμη για όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Ποιος μπορεί να δει λεπτομέρειες για τις αγορές σας;

Αν είστε ο κάτοχος του λογαριασμού πληρωμών, οι λεπτομερείς πληροφορίες αγορών εμφανίζονται από την Apple μόνο σε εσάς και μόνο όταν συνδέεστε στον λογαριασμό πληρωμών σας. Το χρηματοπιστωτικό σας ίδρυμα δεν έχει πρόσβαση στο Apple ID σας ή σε λεπτομερείς πληροφορίες αγορών με αυτήν την υπηρεσία. 

Αν χρησιμοποιείτε τον τρόπο πληρωμής ή την πιστωτική κάρτα κάποιου άλλου προσώπου για να πραγματοποιήσετε αγορές, ο κάτοχος του συγκεκριμένου λογαριασμού πληρωμών μπορεί να δει τις αγορές σας. Για παράδειγμα, αν είστε μέλος της Οικογενειακής κοινής χρήσης, και οι αγορές σας χρεώνονται στον λογαριασμό πληρωμών του οργανωτή οικογένειας, τότε ο οργανωτής οικογένειας ενδέχεται να έχει δει τις λεπτομέρειες αγορών σας. 

Οι λεπτομέρειες αγορών μπορεί να χρειαστούν χρόνο για να εμφανιστούν μετά τη δημοσίευση μιας συναλλαγής στην κατάσταση κινήσεων. Μπορείτε να δείτε το ιστορικό αγορών σας στο App Store ή το iTunes Store οποιαδήποτε στιγμή.

Λήψη βοήθειας

Αν λάβετε μια ειδοποίηση μέσω email ότι προβλήθηκαν οι λεπτομέρειες αγορών σας, ωστόσο εσείς δεν είχατε πρόσβαση στον ιστότοπο ή στην εφαρμογή για κινητές συσκευές του χρηματοπιστωτικού σας ιδρύματος ούτε κάποιο άλλο πρόσωπο που έχει εξουσιοδότηση για την προβολή των αγορών σας, επικοινωνήστε αμέσως με το χρηματοπιστωτικό σας ίδρυμα. 

Μάθετε τι πρέπει να κάνετε αν δείτε μια αγορά που δεν αναγνωρίζετε.

 

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: