Δημιουργία και χρήση προτύπων και θεμάτων στο Pages, στο Numbers και στο Keynote

Αν δημιουργήσετε ένα έγγραφο, ένα υπολογιστικό φύλλο ή μια παρουσίαση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ξανά ως μοντέλο για νέα αρχεία, μπορείτε να το αποθηκεύσετε ως πρότυπο ή θέμα. Έπειτα, θα μπορείτε να αποκτάτε εύκολα πρόσβαση σε αυτό από τον Επιλογέα προτύπων ή θεμάτων σε όλες τις συσκευές σας και θα μπορείτε να το κοινοποιείτε σε άλλους χρήστες.

Έναρξη


Χρήση προτύπων και θεμάτων στο iPhone και το iPad

Δημιουργήστε ένα πρότυπο Pages ή Numbers, ή ένα θέμα Keynote. Όταν το προσθέσετε στον Επιλογέα προτύπων ή στον Επιλογέα θεμάτων, θα εμφανίζεται σε όλες τις συσκευές που είναι συνδεδεμένες στο iCloud με το ίδιο Apple ID και χρησιμοποιούν το iCloud Drive με τα Pages, Numbers και Keynote.*

Δημιουργία προτύπου ή θέματος

 1. Ανοίξτε ένα υφιστάμενο έγγραφο για να βασίσετε επάνω του το πρότυπο ή το θέμα, ή δημιουργήστε ένα νέο έγγραφο.
 2. Προσαρμόστε το πρότυπο ή το θέμα. Μπορείτε να προσθέσετε και να μορφοποιήσετε κείμενο, εικόνες και αντικείμενα. Μπορείτε επίσης να καθορίσετε δεσμευτικά θέσης πολυμέσων, ώστε να αντικαθιστάτε εύκολα τις εικόνες χωρίς να επηρεάζετε τη μορφοποίηση του εγγράφου σας.
 3. Για να αποθηκεύσετε το πρότυπο ή το θέμα, πατήστε το κουμπί «Περισσότερα» , πατήστε Εξαγωγή, πατήστε «Πρότυπο [Όνομα εφαρμογής]» ή «Θέμα [Όνομα εφαρμογής]» και, στη συνέχεια, πατήστε «Προσθήκη στον Επιλογέα προτύπων» ή «Προσθήκη στον Επιλογέα θεμάτων».

Όταν αποθηκεύσετε το πρότυπο ή το θέμα, θα εμφανίζεται στην ενότητα «Τα πρότυπά μου» του Επιλογέα προτύπων στα Pages και Numbers ή στην ενότητα «Τα θέματά μου» του Επιλογέα θεμάτων στο Keynote.

Κοινή χρήση προτύπου ή θέματος

 1. Ανοίξτε τον Επιλογέα προτύπων ή τον Επιλογέα θεμάτων και, στη συνέχεια, πατήστε «Τα πρότυπά μου» ή «Τα θέματά μου».
 2. Κρατήστε πατημένο το πρότυπο ή το θέμα, ανασηκώστε το δάχτυλό σας και, στη συνέχεια, πατήστε «Κοινή χρήση» στο μενού που εμφανίζεται.
  Αν δεν βλέπετε το κουμπί «Κοινή χρήση», πατήστε το πρότυπο για να πραγματοποιήσετε λήψη του στη συσκευή σας και κατόπιν δοκιμάστε ξανά.
 3. Κάντε μια επιλογή κοινής χρήσης του προτύπου ή του θέματος.

Καθορισμός δεσμευτικού θέσης πολυμέσου

Με τα δεσμευτικά θέσης, μπορείτε να ορίσετε περιοχές στο πρότυπο ή στο θέμα όπου θα προσθέτετε γρήγορα μια εικόνα ή μια ταινία.

 1. Προσθέστε μια εικόνα στο έγγραφό σας.
 2. Πατήστε την εικόνα.
 3. Πατήστε το κουμπί «Μορφή» , πατήστε Εικόνα και, στη συνέχεια, πατήστε «Καθορισμός ως δεσμευτικού θέσης».

Μετονομασία προτύπου ή θέματος

 1. Ανοίξτε τον Επιλογέα προτύπων ή τον Επιλογέα θεμάτων και, στη συνέχεια, πατήστε «Τα πρότυπά μου» ή «Τα θέματά μου».
 2. Κρατήστε πατημένο το πρότυπο ή το θέμα, ανασηκώστε το δάχτυλό σας και, στη συνέχεια, πατήστε Μετονομασία στο μενού που εμφανίζεται.
 3. Εισαγάγετε ένα όνομα και στη συνέχεια πατήστε «Μετονομασία».

Διαγραφή προτύπου ή θέματος

Όταν διαγράφετε ένα πρότυπο ή θέμα, διαγράφεται και από τις άλλες συσκευές σας που χρησιμοποιούν το iCloud Drive με τα Pages, Numbers και Keynote.

 1. Ανοίξτε τον Επιλογέα προτύπων ή τον Επιλογέα θεμάτων και, στη συνέχεια, πατήστε «Τα πρότυπά μου» ή «Τα θέματά μου».
 2. Κρατήστε πατημένο το πρότυπο ή το θέμα, ανασηκώστε το δάχτυλό σας και, στη συνέχεια, πατήστε Διαγραφή στο μενού που εμφανίζεται.
 3. Πατήστε Διαγραφή για επιβεβαίωση.


Χρήση προτύπων ή θεμάτων στο Mac

Δημιουργήστε ένα πρότυπο Pages ή Numbers, ή ένα θέμα Keynote. Όταν το προσθέσετε στον Επιλογέα προτύπων ή στον Επιλογέα θεμάτων, θα εμφανίζεται σε όλες τις συσκευές που είναι συνδεδεμένες στο iCloud με το ίδιο Apple ID και χρησιμοποιούν το iCloud Drive με τα Pages, Numbers και Keynote.*

Δημιουργία προτύπου ή θέματος

 1. Ανοίξτε ένα υφιστάμενο έγγραφο για να βασίσετε επάνω του το πρότυπο ή το θέμα, ή δημιουργήστε ένα νέο έγγραφο.
 2. Προσαρμόστε το πρότυπο ή το θέμα. Μπορείτε να προσθέσετε και να μορφοποιήσετε κείμενο, εικόνες και αντικείμενα. Μπορείτε επίσης να καθορίσετε δεσμευτικά θέσης κειμένου και πολυμέσων, ώστε να αντικαθιστάτε εύκολα το κείμενο και τις εικόνες χωρίς να επηρεάζετε τη μορφοποίηση του εγγράφου σας.
 3. Αφού ολοκληρώσετε την προσαρμογή του προτύπου ή του θέματος, επιλέξτε Αρχείο > Αποθήκευση ως προτύπου ή Αποθήκευση θέματος και, στη συνέχεια, επιλέξτε «Προσθήκη στον Επιλογέα προτύπων» ή «Προσθήκη στον Επιλογέα θεμάτων».

Όταν αποθηκεύσετε το πρότυπο ή το θέμα, θα εμφανίζεται στην ενότητα «Τα πρότυπά μου» του Επιλογέα προτύπων στα Pages και Numbers ή στην ενότητα «Τα θέματά μου» του Επιλογέα θεμάτων στο Keynote.

Κοινή χρήση προτύπου ή θέματος

 1. Ανοίξτε τον Επιλογέα προτύπων ή τον Επιλογέα θεμάτων και στη συνέχεια κάντε κλικ στις επιλογές «Τα πρότυπά μου» ή «Τα θέματά μου» στην πλαϊνή στήλη.
 2. Κάντε κλικ πατώντας Control στο πρότυπο ή στο θέμα του οποίου θέλετε να κάνετε κοινή χρήση και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή «Κοινή χρήση». 
  Αν δεν βλέπετε το κουμπί «Κοινή χρήση», ανοίξτε το πρότυπο για να πραγματοποιήσετε λήψη του στο Mac και κατόπιν δοκιμάστε ξανά.
 3. Επιλέξτε έναν τρόπο για την κοινή χρήση του προτύπου σας.

Καθορισμός δεσμευτικού θέσης πολυμέσου και κειμένου

Με τα δεσμευτικά θέσης, μπορείτε να ορίσετε περιοχές στο πρότυπο ή στο θέμα, όπου θα εισαγάγετε κείμενο ή θα προσθέτετε μια εικόνα ή μια ταινία γρήγορα.

 1. Εισαγάγετε κείμενο ή προσθέστε μια εικόνα ή μια ταινία.
 2. Επιλέξτε το κείμενο, την εικόνα ή την ταινία.
 3. Επιλέξτε Μορφή > Προηγμένα και, στη συνέχεια, επιλέξτε «Καθορισμός ως δεσμευτικού θέσης κειμένου», «Καθορισμός ως δεσμευτικού θέσης κειμένου» ή «Καθορισμός ως δεσμευτικού θέσης πολυμέσου». Στο Keynote, μπορείτε να ορίσετε δεσμευτικά θέσης κειμένου μόνο όταν επεξεργάζεστε διατάξεις σλάιντ.

Μετονομασία προτύπου ή θέματος

 1. Ανοίξτε τον Επιλογέα προτύπων ή τον Επιλογέα θεμάτων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στις επιλογές «Τα πρότυπά μου» ή «Τα θέματά μου». 
 2. Κάντε κλικ με πατημένο το πλήκτρο Control στο πρότυπο ή στο θέμα, κάντε κλικ στην επιλογή Μετονομασία και εισαγάγετε ένα νέο όνομα.
 3. Πατήστε το πλήκτρο Return για αποθήκευση του νέου ονόματος.

Διαγραφή προτύπου ή θέματος

Όταν διαγράφετε ένα πρότυπο ή θέμα, διαγράφεται και από τις άλλες συσκευές σας που χρησιμοποιούν το iCloud Drive με τα Pages, Numbers και Keynote.

 1. Ανοίξτε τον Επιλογέα προτύπων ή τον Επιλογέα θεμάτων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στις επιλογές «Τα πρότυπά μου» ή «Τα θέματά μου».
 2. Κάντε κλικ με πατημένο το πλήκτρο Control στο πρότυπο ή στο θέμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή για επιβεβαίωση.

* Τα πρότυπα και τα θέματα που δημιουργείτε εμφανίζονται στις εφαρμογές Pages, Numbers και Keynote στις συσκευές σας, αλλά όχι στο iCloud.com.

Ημερομηνία δημοσίευσης: