Χρήση του iPad μετά από επισκευή ή αντικατάσταση

Δείτε πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα iPad μετά από επισκευή ή αντικατάσταση.

  1. Αν το iPad χρησιμοποιεί κάρτα SIM, τοποθετήστε την κάρτα SIM στο iPad.
  2. Επαναφορά του iPad από εφεδρικό αντίγραφο στο iCloud ή στο iTunes.
  3. Η Εύρεση iPhone θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή για το iPad, αλλά μπορείτε να το επιβεβαιώσετε.

©2019 Apple Inc. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Η επωνυμία Apple, το λογότυπο Apple και οι επωνυμίες iPad και iTunes είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc. που έχουν κατατεθεί στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες. Οι επωνυμίες AppleCare και iCloud είναι σήματα υπηρεσιών της Apple Inc. που έχουν κατατεθεί στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες. Άλλα ονόματα προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν μπορεί να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων εταιρειών.

Ημερομηνία δημοσίευσης: