Περιήγηση στο έγγραφό σας στο Pages

Χρησιμοποιήστε την προβολή πίνακα περιεχομένων στο Pages σε iPhone, iPad, iPod touch, Mac ή στο διαδίκτυο μέσω του iCloud.com για να περιηγηθείτε εύκολα στο έγγραφο και να προσθέσετε έναν πίνακα περιεχομένων σε μια σελίδα.

Για να χρησιμοποιήσετε την προβολή πίνακα περιεχομένων, για να περιηγηθείτε στο έγγραφό σας, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε στιλ παραγράφου. Στη συνέχεια, μπορείτε να προσαρμόσετε την προβολή πίνακα περιεχομένων επιλέγοντας τα στιλ που θέλετε να περιλαμβάνει. Μπορείτε, επίσης, να προσθέσετε τον πίνακα περιεχομένων σε μια σελίδα στο έγγραφο. Επιπλέον, όταν πραγματοποιήσετε εξαγωγή σε EPUB ή PDF, ο πίνακας περιεχομένων θα είναι προσβάσιμος στο βιβλίο ή στο PDF.

Χρήση στιλ παραγράφων

Οι καταχωρίσεις στην προβολή πίνακα περιεχομένων βασίζονται στα στιλ παραγράφων που χρησιμοποιούνται στο έγγραφο του Pages. Εφαρμόστε στιλ παραγράφων στο κείμενο που θέλετε να εμφανίζεται στην προβολή πίνακα περιεχομένων. Για παράδειγμα, αν θέλετε να συμπεριλάβετε τίτλους κεφαλαίων, εφαρμόστε το ίδιο στιλ παραγράφων σε κάθε τίτλο κεφαλαίου του εγγράφου.

 1. Επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να εμφανίζεται στην προβολή πίνακα περιεχομένων.
 2. Πατήστε ή κάντε κλικ στο κουμπί «Μορφή» στη γραμμή εργαλείων. Αν βρίσκεστε σε έγγραφο διάταξης σελίδας, πατήστε ή κάντε κλικ στην καρτέλα «Κείμενο» στην κορυφή της πλαϊνής στήλης «Μορφή».
 3. Επιλέξτε το όνομα στιλ παραγράφων κοντά στην κορυφή της πλαϊνής στήλης Μορφή.
 4. Επιλέξτε ένα στιλ (εκτός από το στιλ «Κύριο τμήμα») από το μενού «Στιλ παραγράφων».
 5. Εφαρμόστε στιλ παραγράφων σε οποιοδήποτε κείμενο θέλετε να εμφανίζεται στην προβολή πίνακα περιεχομένων.

Κάθε πρότυπο του Pages περιέχει προκαθορισμένα στιλ παραγράφων. Αν θέλετε να αλλάξετε την εμφάνιση ενός προκαθορισμένου στιλ παραγράφων, μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας ή να ενημερώσετε τα υφιστάμενα στιλ παραγράφων.


Άνοιγμα της προβολής πίνακα περιεχομένων

Σε iPad ή μέσω διαδικτύου στο iCloud.com, πατήστε ή κάντε κλικ στο κουμπί προβολής πίνακα περιεχομένων στη γραμμή εργαλείων.

Σε Mac, κάντε κλικ στο κουμπί «Προβολή» στη γραμμή εργαλείων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή «Πίνακας περιεχομένων».

Σε iPhone, ανοίξτε τον Πλοηγό:

 1. Πατήστε το κουμπί «Περισσότερα» , ενεργοποιήστε τον Πλοηγό και έπειτα πατήστε Τέλος. Αν το πληκτρολόγιο είναι ανοιχτό, πατήστε Τέλος για να το κλείσετε.
 2. Πατήστε τον αριθμό σελίδας στο κάτω μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε «Πίνακας περιεχομένων» στο παράθυρο που εμφανίζεται.


Προσαρμογή καταχωρίσεων στην προβολή πίνακα περιεχομένων

Αφού εφαρμόσετε στιλ παραγράφων, μπορείτε να προσαρμόσετε τις καταχωρίσεις στην προβολή πίνακα περιεχομένων:

 1. Ανοίξτε την προβολή πίνακα περιεχομένων.
 2. Πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγές και, στη συνέχεια, επιλέξτε τα στιλ παραγράφων που επιθυμείτε να εμφανίζονται στον πίνακα περιεχομένων. Για παράδειγμα, αν εφαρμόσατε το στιλ Επικεφαλίδα σε κάθε τίτλο κεφαλαίου του βιβλίου, επιλέξτε το στιλ Επικεφαλίδα για να εμφανιστούν αυτοί οι τίτλοι κεφαλαίων στον πίνακα περιεχομένων.
 3. Για να προσαρμόσετε το επίπεδο εσοχής ενός στιλ παραγράφων στον πίνακα περιεχομένων, πατήστε ή κάντε κλικ στο κουμπί εσοχής δίπλα από το στιλ παραγράφων που επιλέξατε.
 4. Πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Τέλος. 

Όταν εφαρμόζετε τα επιλεγμένα στιλ παραγράφων σε νέο κείμενο του εγγράφου, ο πίνακας περιεχομένων ενημερώνεται αυτόματα, ώστε να εμφανίζει αυτές τις καταχωρίσεις.


Περιήγηση με την προβολή πίνακα περιεχομένων

Πατήστε ή κάντε κλικ σε μια καταχώριση του πίνακα περιεχομένων για να μεταβείτε σε αυτό το τμήμα του εγγράφου. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε σύνδεση με άλλα τμήματα του εγγράφου από οποιοδήποτε κείμενο στο έγγραφο.


Προσθήκη πίνακα περιεχομένων σε μια σελίδα του εγγράφου

Με αυτόν τον τρόπο, προσθέτετε έναν πίνακα περιεχομένων που θα εμφανίζεται σε μια σελίδα του εγγράφου:*

 1. Ανοίξτε την προβολή πίνακα περιεχομένων.
 2. Πατήστε ή κάντε κλικ στο κύριο τμήμα του εγγράφου όπου θέλετε να εμφανιστεί ο πίνακας περιεχομένων και, στη συνέχεια, πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή «Εισαγωγή πίνακα περιεχομένων».

* Δεν χρειάζεται να προσθέσετε πίνακα περιεχομένων στο κύριο τμήμα ενός εγγράφου για να εμφανίζεται σε αρχεία EPUB και PDF.


Δημοσίευση ή εξαγωγή βιβλίου EPUB με πίνακα περιεχομένων

Όταν χρησιμοποιείτε το Pages για να δημοσιεύσετε το βιβλίο σας στο Apple Books ή για να δημιουργήσετε ένα βιβλίο EPUB, ο πίνακας περιεχομένων θα εμφανίζεται στις περισσότερες εφαρμογές ανάγνωσης EPUB. Για παράδειγμα, στην εφαρμογή Βιβλία σε iPhone, iPad ή Mac, μπορείτε να πατήσετε ή να κάνετε κλικ στο κουμπί του πίνακα περιεχομένων  στη γραμμή εργαλείων για να προβάλετε τον πίνακα περιεχομένων, ο οποίος εμφανίζεται όπως ακριβώς και στην προβολή πίνακα περιεχομένων στο έγγραφο του Pages. Επιλέξτε μια καταχώριση για να μεταβείτε σε αυτό το τμήμα του βιβλίου.


Δημιουργία PDF με πίνακα περιεχομένων

Όταν μετατρέπετε ένα έγγραφο του Pages σε PDF, ο πίνακας περιεχομένων εμφανίζεται αυτόματα στο παράθυρο περιήγησης του PDF. Για παράδειγμα, στην Προεπισκόπηση σε Mac, επιλέξτε Προβολή > Πίνακας περιεχομένων για να δείτε τον πίνακα περιεχομένων στην πλαϊνή στήλη. Κάντε κλικ σε μια καταχώριση για να μεταβείτε σε αυτό το τμήμα του PDF.

Ημερομηνία δημοσίευσης: