Χρήση κάθετου κειμένου στο Pages, το Numbers και το Keynote

Στα κινεζικά, τα ιαπωνικά και τα κορεατικά, μπορείτε πλέον να πληκτρολογείτε κάθετα σε έγγραφα, υπολογιστικά φύλλα και παρουσιάσεις iWork σε iPhone, iPad, iPod touch ή Mac.

Προσθέστε κάθετο κείμενο σε οποιοδήποτε πρότυπο Pages ή Numbers ή σε οποιοδήποτε θέμα Keynote. Μπορείτε επίσης να συνδυάσετε εύκολα κάθετο και οριζόντιο κείμενο στο ίδιο έγγραφο. Και όταν είστε έτοιμοι να μοιραστείτε το έγγραφό σας με κάθετο κείμενο, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα διαδραστικό βιβλίο EPUB που μπορεί να προβληθεί στο Apple Books.


Χρήση κάθετου κειμένου σε iPhone ή iPad

Για να χρησιμοποιήσετε κάθετο κείμενο, προσθέστε τα κινεζικά, τα ιαπωνικά ή τα κορεατικά ως προτιμώμενη γλώσσα για το iPhone ή το iPad:

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Γλώσσα και περιοχή.
 2. Πατήστε «Άλλες γλώσσες» ή «Προσθήκη γλώσσας» και, έπειτα, επιλέξτε κινεζικά, ιαπωνικά ή κορεατικά. 

Χρήση κάθετου κειμένου σε ένα ολόκληρο έγγραφο στο Pages

 1. Με το έγγραφο ανοικτό, πατήστε το κουμπί «Περισσότερα»  στη γραμμή εργαλείων και, έπειτα, πατήστε «Διαμόρφωση εγγράφου».
 2. Εάν είναι απαραίτητο, πατήστε «Έγγραφο» και, έπειτα, ενεργοποιήστε την επιλογή «Κάθετο κείμενο». 

Όλο το υπάρχον σώμα κειμένου μετατρέπεται αυτόματα σε κάθετο κείμενο. Τυχόν νέα πλαίσια κειμένου και σχήματα που προσθέτετε θα χρησιμοποιούν επίσης κάθετο κείμενο.

Χρήση κάθετου κειμένου σε σχήματα και πλαίσια κειμένου στο Pages, το Numbers και το Keynote

Όταν χρησιμοποιείτε κάθετο κείμενο σε σχήματα και πλαίσια κειμένου, μπορείτε να συνδυάσετε οριζόντιο και κάθετο κείμενο στο ίδιο έγγραφο.

 1. Δημιουργήστε ένα σχήμα ή ένα πλαίσιο κειμένου. 
 2. Επιλέξτε το σχήμα ή το πλαίσιο κειμένου. 
 3. Πατήστε το κουμπί Μορφοποίηση , πατήστε «Κείμενο», εάν είναι απαραίτητο, και, έπειτα, ενεργοποιήστε το «Κάθετο κείμενο». Εάν ένα σχήμα ή πλαίσιο κειμένου περιέχει ήδη κείμενο, το κείμενο μετατρέπεται σε κάθετο. Τυχόν επιπλέον κείμενο που προσθέτετε θα είναι επίσης κάθετο.

Τοποθέτηση χαρακτήρων οριζόντια σε κάθετο κείμενο στο Pages, το Numbers και το Keynote

Μπορείτε να τοποθετήσετε δύο έως τέσσερις χαρακτήρες οριζόντια μέσα σε κάθετο κείμενο, ώστε να μπορούν να διαβαστούν από αριστερά προς τα δεξιά. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο για λατινικούς χαρακτήρες, όπως αριθμούς.

 1. Επιλέξτε έως τέσσερις χαρακτήρες τους οποίους θέλετε να περιστρέψετε.
 2. Πατήστε το κουμπί βέλους  , αν εμφανίζεται στο μενού, και, έπειτα, πατήστε «Περιστροφή σε οριζόντιο».

Χρήση προτύπων κάθετου κειμένου

Το Pages προσφέρει τρία πρότυπα κάθετου κειμένου για να ξεκινήσετε: κενό, βασικό βιβλίο ή βιβλίο ιστοριών:

 • Εάν τα ιαπωνικά ή τα παραδοσιακά κινεζικά αποτελούν την κύρια γλώσσα για το iPhone ή το iPad, πατήστε «Δημιουργία εγγράφου» στη διαχείριση εγγράφων και, έπειτα, επιλέξτε ένα πρότυπο κάθετου κειμένου στον επιλογέα προτύπου.
 • Εάν τα ιαπωνικά ή τα παραδοσιακά κινεζικά αποτελούν την προτιμώμενη γλώσσα σας, πατήστε «Δημιουργία εγγράφου» στη διαχείριση εγγράφων, πατήστε το αναδυόμενο μενού «Γλώσσα» στον επιλογέα προτύπου και, έπειτα, επιλέξτε τα ιαπωνικά ή τα παραδοσιακά κινεζικά από το μενού. Επιλέξτε το πρότυπο κάθετου κειμένου στον επιλογέα προτύπου.


Χρήση κάθετου κειμένου σε Mac

Για να χρησιμοποιήσετε κάθετο κείμενο, προσθέστε τα κινεζικά, τα ιαπωνικά ή τα κορεατικά ως προτιμώμενη γλώσσα για το Mac:

 1. Μεταβείτε στις «Προτιμήσεις συστήματος» και, έπειτα, επιλέξτε «Γλώσσα και περιοχή».
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη  στο κάτω μέρος της λίστας και, έπειτα, επιλέξτε κινεζικά, ιαπωνικά ή κορεατικά.

Χρήση κάθετου κειμένου σε ένα ολόκληρο έγγραφο στο Pages

 1. Με το έγγραφο ανοικτό, κάντε κλικ στο κουμπί Έγγραφο  στη γραμμή εργαλείων.
 2. Επιλέξτε το σύμβολο επιλογής δίπλα στο «Κάθετο κείμενο». Όλο το υπάρχον σώμα κειμένου μετατρέπεται αυτόματα σε κάθετο. Τυχόν νέα πλαίσια κειμένου και σχήματα που προσθέτετε θα χρησιμοποιούν επίσης κάθετο κείμενο.

Χρήση κάθετου κειμένου σε σχήματα και πλαίσια κειμένου στο Pages, το Numbers και το Keynote

Όταν χρησιμοποιείτε κάθετο κείμενο σε σχήματα και πλαίσια κειμένου, μπορείτε να συνδυάσετε οριζόντιο και κάθετο κείμενο στο ίδιο έγγραφο.

 1. Δημιουργήστε ένα σχήμα ή ένα πλαίσιο κειμένου. 
 2. Επιλέξτε το σχήμα ή το πλαίσιο κειμένου. 
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Μορφοποίηση , κάντε κλικ στην επιλογή «Κείμενο» στην πλαϊνή στήλη Μορφοποίηση, εάν είναι απαραίτητο, και, έπειτα, επιλέξτε «Κάθετο κείμενο». Εάν το αντικείμενο περιέχει ήδη κείμενο, το κείμενο μετατρέπεται σε κάθετο. Τυχόν επιπλέον κείμενο που προσθέτετε θα είναι επίσης κάθετο.

Τοποθέτηση χαρακτήρων οριζόντια σε κάθετο κείμενο στο Pages, το Numbers και το Keynote

Μπορείτε να τοποθετήσετε δύο έως τέσσερις χαρακτήρες οριζόντια μέσα σε κάθετο κείμενο, ώστε να μπορούν να διαβαστούν από αριστερά προς τα δεξιά. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο για λατινικούς χαρακτήρες, όπως αριθμούς.

 1. Επιλέξτε έως τέσσερις χαρακτήρες τους οποίους θέλετε να περιστρέψετε.
 2. Κάντε κλικ πατώντας το πλήκτρο Control στο κείμενο και, έπειτα, επιλέξτε «Περιστροφή σε οριζόντιο».

Χρήση προτύπων κάθετου κειμένου

Το Pages προσφέρει τρία πρότυπα κάθετου κειμένου για να ξεκινήσετε: κενό, βασικό βιβλίο ή βιβλίο ιστοριών:

 • Εάν τα ιαπωνικά ή τα παραδοσιακά κινεζικά αποτελούν την κύρια γλώσσα για το Mac, επιλέξτε Αρχείο > Δημιουργία και, έπειτα, επιλέξτε ένα πρότυπο κάθετου κειμένου στον επιλογέα προτύπου.
 • Εάν τα ιαπωνικά ή τα παραδοσιακά κινεζικά αποτελούν την προτιμώμενη γλώσσα σας, επιλέξτε Αρχείο > Δημιουργία, κάντε κλικ στο αναδυόμενο μενού Γλώσσα στον επιλογέα προτύπου και, έπειτα, επιλέξτε τα ιαπωνικά ή τα παραδοσιακά κινεζικά από το μενού. Επιλέξτε το πρότυπο κάθετου κειμένου στον επιλογέα προτύπου.
Ημερομηνία δημοσίευσης: