Εισαγωγή φωτογραφιών από άλλη βιβλιοθήκη στην εφαρμογή Φωτογραφίες σε Mac

Αν οργανώσετε τις συλλογές φωτογραφιών σας σε ξεχωριστές βιβλιοθήκες, μπορείτε να κάνετε εισαγωγή φωτογραφιών από μια βιβλιοθήκη σε άλλες.

Στο macOS Monterey, μπορείτε να κάνετε εισαγωγή φωτογραφιών και βίντεο από άλλες βιβλιοθήκες της εφαρμογής Φωτογραφίες, εφόσον στη βιβλιοθήκη από την οποία θέλετε να κάνετε εισαγωγή οι Φωτογραφίες iCloud δεν είναι ενεργοποιημένες. Όταν γίνεται εισαγωγή από άλλη βιβλιοθήκη, οι φωτογραφίες και τα βίντεο διατηρούν τις υπάρχουσες τροποποιήσεις και τα περισσότερα μεταδεδομένα διατηρούνται.*

Εισαγωγή φωτογραφιών από άλλη βιβλιοθήκη

 1. Αν η βιβλιοθήκη στην οποία θέλετε να κάνετε εισαγωγή δεν είναι ήδη ανοιχτή, κλείστε την εφαρμογή Φωτογραφίες, πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο Επιλογής καθώς ανοίγετε την εφαρμογή Φωτογραφίες, επιλέξτε τη βιβλιοθήκη στην οποία θέλετε να εισαγάγετε τις φωτογραφίες σας και στη συνέχεια κάντε κλικ στην «Επιλογή βιβλιοθήκης».
 2. Επιλέξτε Αρχείο > Εισαγωγή.
 3. Στο παράθυρο «Εισαγωγή», επιλέξτε τη βιβλιοθήκη της εφαρμογής Φωτογραφίες που περιέχει τις φωτογραφίες και τα βίντεο που θέλετε να εισαγάγετε και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή «Έλεγχος για εισαγωγή».
  Παράθυρο Εισαγωγής φωτογραφιών με επιλεγμένη μια δεύτερη βιβλιοθήκη φωτογραφιών
 4. Κάντε ένα από τα ακόλουθα:
  • Για εισαγωγή ολόκληρης της βιβλιοθήκης, κάντε κλικ στην επιλογή «Εισαγωγή όλων των νέων στοιχείων».
  • Για εισαγωγή επιλεγμένων φωτογραφιών, επιλέξτε τις φωτογραφίες που θέλετε να εισαγάγετε και κάντε κλικ στην επιλογή «Εισαγωγή επιλεγμένων».
   Εισαγωγή φωτογραφιών από άλλη βιβλιοθήκη

Αν θέλετε να εξοικονομήσετε χώρο στο Mac σας μετά την εισαγωγή από προηγούμενη βιβλιοθήκη, μπορείτε να διαγράψετε την προηγούμενη βιβλιοθήκη.


Εξοικονόμηση χώρου με διαγραφή της προηγούμενης βιβλιοθήκης

Αφού επιβεβαιώσετε ότι η εισαγωγή των φωτογραφιών σας ολοκληρώθηκε με επιτυχία, μπορείτε να εξοικονομήσετε χώρο διαγράφοντας τη βιβλιοθήκη που δεν χρειάζεστε πλέον. Βρείτε τη βιβλιοθήκη της εφαρμογής Φωτογραφίες που θέλετε να διαγράψετε, μετακινήστε την στον κάδο και στη συνέχεια επιλέξτε Finder > Άδειασμα Κάδου, για να διαγράψετε οριστικά τα αρχεία.


* Δεν γίνεται εισαγωγή λέξεων-κλειδιών.

Ημερομηνία δημοσίευσης: