Εύρεση του εικονιδίου «i» για τη διαμόρφωση του Apple Watch

Κατά τη διαμόρφωση του Apple Watch σας, ενδέχεται να σας ζητηθεί να πατήσετε το εικονίδιο «i». Μάθετε τι σημαίνει και πώς μπορείτε να το βρείτε. 

Πώς μπορείτε να βρείτε το εικονίδιο «i»

Για να βρείτε το εικονίδιο «i» , μεταβείτε στην κάτω δεξιά γωνία ενός μη ζευγοποιημένου Apple Watch. Για να δείτε το όνομα του ρολογιού σας και να το ζευγοποιήσετε χειροκίνητα, πατήστε το εικονίδιο «i».

Μήνυμα «Τοποθετήστε το iPhone κοντά στο Apple Watch» για να ξεκινήσει η ζευγοποίηση.

Εικονίδιο «i» σε μη ζευγοποιημένο Apple Watch

 

Οθόνη ζευγοποίησης με κινούμενο γραφικό που δείχνει το κουμπί «Πληροφορίες» στην κάτω δεξιά γωνία.

Εικονίδιο «i» σε οθόνη ζευγοποίησης με κινούμενο γραφικό

 

Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να βρείτε το εικονίδιο «i»

Αν εξακολουθείτε να μπορείτε να δείτε την ώρα, την οθόνη κλειδώματος ή τις εφαρμογές στο Apple Watch, το ρολόι ενδέχεται να είναι ακόμα ζευγοποιημένο με κάποιο iPhone. Για να μπορέσετε να ζευγοποιήσετε ξανά, θα πρέπει πρώτα να διαγράψετε ή να αποζευγοποιήσετε το ρολόι. Η αποζευγοποίηση μπορεί να γίνει είτε από το iPhone είτε από το Apple Watch. 

Αποζευγοποίηση από το iPhone

  1. Ανοίξτε την εφαρμογή Apple Watch, πατήστε την καρτέλα «Ρολόι μου» και, στη συνέχεια, πατήστε το ρολόι σας στο επάνω μέρος της οθόνης.
  2. Πατήστε το εικονίδιο «i»  δίπλα στο ρολόι που θέλετε να αποζευγοποιήσετε και, στη συνέχεια, πατήστε «Αποζευγοποίηση Apple Watch».
  3. Πατήστε ξανά για επιβεβαίωση και έπειτα περιμένετε να ολοκληρωθεί η αποζευγοποίηση του ρολογιού.

Αφού ολοκληρωθεί η αποζευγοποίηση του Apple Watch, μπορείτε να το ζευγοποιήσετε ξανά

Αποζευγοποίηση από το Apple Watch

  1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις και έπειτα πατήστε Γενικά > Επαναφορά.
  2. Πατήστε «Σβήσιμο όλου του περιεχομένου και ρυθμίσεων» και, στη συνέχεια, πατήστε ξανά για επιβεβαίωση.
  3. Περιμένετε να ολοκληρωθεί η αποζευγοποίηση του ρολογιού.

Αφού ολοκληρωθεί η αποζευγοποίηση του Apple Watch, μπορείτε να το ζευγοποιήσετε ξανά

Ημερομηνία δημοσίευσης: