Αν δεν μπορείτε να ζευγοποιήσετε ένα Apple Watch με το iPhone

Μάθετε τι μπορείτε να κάνετε αν το iPhone αναφέρει ότι «Δεν είναι δυνατή η σύνδεση με το Apple Watch» όταν προσπαθείτε να τα ζευγοποιήσετε.

Βεβαιωθείτε ότι το Apple Watch δεν είναι ήδη ζευγοποιημένο

Κατά τη διαμόρφωση ενός Apple Watch, το iPhone σάς ζητά να κρατήσετε το ρολόι μπροστά στην κάμερα του iPhone. Αν το iPhone αναφέρει ότι δεν είναι δυνατή η σύνδεση με το Apple Watch, ή αν το ρολόι εμφανίζει μια πρόσοψη ρολογιού, αυτό σημαίνει ότι το Apple Watch μπορεί να είναι ήδη ζευγοποιημένο με ένα iPhone.

Δοκιμάστε να αποζευγοποιήσετε ή να σβήσετε το Apple Watch με μία από τις παρακάτω μεθόδους.

Αποζευγοποιήστε το Apple Watch αν έχετε το ζευγοποιημένο iPhone

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Watch στο iPhone, πατήστε την καρτέλα «Ρολόι μου» και, στη συνέχεια, πατήστε «Όλα τα ρολόγια» στο επάνω μέρος της οθόνης.
 2. Πατήστε το εικονίδιο «i»  δίπλα στο ρολόι που θέλετε να αποζευγοποιήσετε και, στη συνέχεια, πατήστε «Αποζευγοποίηση Apple Watch».
 3. Πατήστε ξανά για επιβεβαίωση και έπειτα περιμένετε να ολοκληρωθεί η αποζευγοποίηση του ρολογιού.
 4. Αφού ολοκληρωθεί η αποζευγοποίηση του Apple Watch, μπορείτε να το ζευγοποιήσετε ξανά.

Σβήστε το Apple Watch αν δεν έχετε το ζευγοποιημένο iPhone

Αν δεν μπορείτε να αποζευγοποιήσετε το Apple Watch επειδή δεν έχετε το iPhone με το οποίο είναι ζευγοποιημένο, μπορείτε να διαγράψετε το ρολόι.

Όταν σβήνετε ένα Apple Watch αντί να το αποζευγοποιήσετε, το ρολόι εξακολουθεί να προστατεύεται από το Κλείδωμα ενεργοποίησης. Για να μπορέσετε να ζευγοποιήσετε ξανά το Apple Watch, θα χρειαστεί να εισαγάγετε το Apple ID και το συνθηματικό που χρησιμοποιήθηκε για τη διαμόρφωσή του.

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις στο ρολόι σας και πατήστε Γενικά > Επαναφορά.
 2. Πατήστε «Σβήσιμο όλου του περιεχομένου και ρυθμίσεων» και, στη συνέχεια, πατήστε ξανά για επιβεβαίωση.
 3. Περιμένετε να ολοκληρωθεί η αποζευγοποίηση του ρολογιού.
 4. Αφού ολοκληρωθεί η αποζευγοποίηση του Apple Watch, μπορείτε να το ζευγοποιήσετε ξανά. Θυμηθείτε ότι θα χρειαστείτε το Apple ID και το συνθηματικό που χρησιμοποιήθηκε για τη διαμόρφωση του ρολογιού.

Επαναφέρετε το Apple Watch αν δεν γνωρίζετε τον κωδικό του

Αν δεν μπορείτε να αποζευγοποιήσετε ή να σβήσετε το Apple Watch επειδή έχετε ξεχάσει τον κωδικό του, μπορείτε να κάνετε επαναφορά του ρολογιού.

Όταν κάνετε επαναφορά ενός Apple Watch αντί να το αποζευγοποιήσετε, το ρολόι εξακολουθεί να προστατεύεται από το Κλείδωμα ενεργοποίησης. Για να μπορέσετε να ζευγοποιήσετε ξανά το Apple Watch, θα χρειαστεί να εισαγάγετε το Apple ID και το συνθηματικό που χρησιμοποιήθηκε για τη διαμόρφωσή του.

 1. Τοποθετήστε το Apple Watch στον φορτιστή του.
 2. Πατήστε παρατεταμένα το πλευρικό κουμπί μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη «Απενεργοποίηση».
 3. Πατήστε παρατεταμένα το Digital Crown και κατόπιν πατήστε «Επαναφορά».
 4. Αφού ολοκληρωθεί η αποζευγοποίηση του Apple Watch, μπορείτε να το ζευγοποιήσετε ξανά. Θυμηθείτε ότι θα χρειαστείτε το Apple ID και το συνθηματικό που χρησιμοποιήθηκε για τη διαμόρφωση του ρολογιού.

Αν η διαδικασία ζευγοποίησης καθυστερεί

Αν φαίνεται ότι η διαδικασία ζευγοποίησης του Apple Watch έχει σταματήσει, για παράδειγμα, το κινούμενο γραφικό ζευγοποίησης παραμένει στην οθόνη για αρκετά λεπτά, το πρόβλημα μπορεί να επιλυθεί αν κάνετε επαναφορά του ρολογιού:

 1. Πατήστε παρατεταμένα το Digital Crown ενώ το Apple Watch βρίσκεται σε λειτουργία ζευγοποίησης.
 2. Πατήστε «Επαναφορά» όταν εμφανιστεί στο ρολόι σας.
 3. Αφού ολοκληρωθεί η επαναφορά του ρολογιού σας, μπορείτε να το ζευγοποιήσετε ξανά.
Ημερομηνία δημοσίευσης: