Διαμόρφωση κάρτας στο Wallet για χρήση συγκοινωνιών με το Apple Pay

Επιλέξτε μια κάρτα για να πληρώνετε τις μετακινήσεις σας με το Apple Pay και μάθετε πώς να ενεργοποιείτε τη λειτουργία «ΜΜΜ εξπρές».

Τι χρειάζεστε για να διαμορφώσετε μια κάρτα στο Wallet για χρήση συγκοινωνιών

Τι χρειάζεστε για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία «ΜΜΜ εξπρές»

Αν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή της εταιρείας συγκοινωνιών της περιοχής σας

Όταν πραγματοποιήσετε λήψη της εφαρμογής της εταιρείας συγκοινωνιών της περιοχής σας, ενδεχομένως να μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε για πρόσθετες υπηρεσίες, όπως οι ακόλουθες:

 • Διαμόρφωση μιας νέας κάρτας ΜΜΜ
 • Μεταφορά υπολοίπου εικονικής κάρτας
 • Προσθήκη χρημάτων στην κάρτα ΜΜΜ

Ίσως χρειάζεται να επικοινωνήσετε με την εταιρεία συγκοινωνιών της περιοχής σας για να μάθετε αν μπορείτε να προσθέτετε χρήματα στην κάρτα ΜΜΜ σας μέσω της εφαρμογής τους.

Διαμόρφωση μιας κάρτας στο Wallet για τη λειτουργία «ΜΜΜ εξπρές»

Μπορείτε να διαμορφώσετε μια κατάλληλη κάρτα στο Wallet για χρήση με τη λειτουργία «ΜΜΜ εξπρές».3 Επικοινωνήστε με την εταιρεία συγκοινωνιών για να δείτε ποιες κάρτες είναι κατάλληλες για χρήση με τη λειτουργία «ΜΜΜ εξπρές» στην εφαρμογή Wallet. Απλώς ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να διαμορφώσετε μια κατάλληλη κάρτα πληρωμών ή κάρτα ΜΜΜ στο Wallet:

Διαμόρφωση νέας κάρτας πληρωμών

Για να διαμορφώσετε μια πιστωτική, χρεωστική ή προπληρωμένη κάρτα για τη λειτουργία «ΜΜΜ εξπρές» με το Apple Pay, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

Σε iPhone

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Wallet στο iPhone σας και πατήστε το κουμπί προσθήκης το κουμπί προσθήκης.
 2. Ακολουθήστε τα βήματα για να προσθέσετε μια νέα κάρτα.
 3. Πατήστε «Επόμενο».
 4. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία «ΜΜΜ εξπρές»για τη νέα σας κάρτα.

Σε Apple Watch

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Apple Watch στο iPhone και πατήστε την καρτέλα «Ρολόι μου».
 2. Πατήστε «Wallet και Apple Pay» και έπειτα πατήστε «Προσθήκη κάρτας».
 3. Ακολουθήστε τα βήματα για να προσθέσετε μια νέα κάρτα και έπειτα πατήστε «Επόμενο».
 4. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία «ΜΜΜ εξπρές»για τη νέα σας κάρτα.

Διαμόρφωση νέας κάρτας ΜΜΜ στο Wallet

Μπορείτε να διαμορφώσετε μια νέα κάρτα ΜΜΜ για χρήση στη λειτουργία «ΜΜΜ εξπρές» με το Apple Pay στο Wallet:

 1. Βεβαιωθείτε ότι η επιλογή «Περιοχή» στη συσκευή σας έχει ρυθμιστεί σωστά.
  • Σε iPhone, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Γλώσσα και περιοχή και πραγματοποιήστε κύλιση στην επιλογή «Περιοχή».
  • Σε Apple Watch, ανοίξτε την εφαρμογή Watch στο iPhone και πατήστε την καρτέλα «Ρολόι μου». Στη συνέχεια, πατήστε Γενικά > Γλώσσα και περιοχή και ελέγξτε την περιοχή σας.
 2. Ανοίξτε την εφαρμογή Wallet στο iPhone.
 3. Πατήστε το κουμπί προσθήκης το κουμπί προσθήκης και μετά πατήστε «Συνέχεια».
 4. Πατήστε την κάρτα ΜΜΜ της πόλης σας, επιλέξτε ένα ποσό για να το προσθέσετε στην κάρτα και πατήστε «Προσθήκη».4
 5. Ακολουθήστε τα βήματα για να δημιουργήσετε μια νέα κάρτα ΜΜΜ στο iPhone.
 6. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία «ΜΜΜ εξπρές» για τη νέα σας κάρτα ΜΜΜ.

Η χρήση καρτών ΜΜΜ ενδέχεται να υπόκειται σε περιορισμούς με βάση την κατά τόπους διαθεσιμότητα. Ορισμένες κάρτες ΜΜΜ ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες στην περιοχή σας. Ίσως χρειαστεί να επικοινωνήσετε με την εταιρεία συγκοινωνιών σας, για να ελέγξετε εάν η προσθήκη καρτών ΜΜΜ στην εφαρμογή Wallet υποστηρίζεται στην πόλη ή την περιοχή σας.

Η πρώτη κάρτα ΜΜΜ που προσθέτετε στο Wallet γίνεται αυτόματα η κάρτα σας στη λειτουργία «ΜΜΜ εξπρές». Μπορείτε νααλλάξετε την κάρτα ΜΜΜ εξπρές στο Wallet όποτε θέλετε.

Αφού διαμορφώσετε την κάρτα σας στην εφαρμογή Wallet, ίσως μπορείτε να προσθέστε χρήματα στην κάρτα ΜΜΜ. Απλώς ανοίξτε την εφαρμογή Wallet στο iPhone ή το Apple Watch, πατήστε την κάρτα ΜΜΜ και στη συνέχεια «Προσθήκη χρημάτων». Εάν δεν βλέπετε την επιλογή «Προσθήκη χρημάτων», επικοινωνήστε με την τοπική εταιρεία συγκοινωνιών για να μάθετε πώς μπορείτε να προσθέσετε χρήματα στην κάρτα ΜΜΜ στο Wallet.

Μεταφορά υπολοίπου φυσικής κάρτας ΜΜΜ στο Wallet

Αρχικά, βεβαιωθείτε ότι η επιλογή «Περιοχή» στη συσκευή σας έχει ρυθμιστεί σωστά:

 • Σε iPhone, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Γλώσσα και περιοχή και πραγματοποιήστε κύλιση στην επιλογή «Περιοχή».
 • Σε Apple Watch, ανοίξτε την εφαρμογή Watch στο iPhone και πατήστε την καρτέλα «Ρολόι μου». Στη συνέχεια, πατήστε Γενικά > Γλώσσα και περιοχή και ελέγξτε την περιοχή σας.

Όταν οριστεί η περιοχή σας, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

Σε iPhone

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Wallet και πατήστε το κουμπί προσθήκης το κουμπί προσθήκης και μετά πατήστε «Συνέχεια».
 2. Πατήστε το όνομα της κάρτας ΜΜΜ που θέλετε να προσθέσετε.
 3. Πατήστε «Μεταφορά υπάρχουσας κάρτας».
 4. Εισαγάγετε τα 4 ή 5 ψηφία του αριθμού της κάρτας σας και άλλα απαιτούμενα στοιχεία που θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε.5
 5. Ακουμπήστε το επάνω μέρος του iPhone στην κάρτα ΜΜΜ μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη «Η κάρτα προστέθηκε» στην οθόνη. Η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει λίγα λεπτά έως ότου ολοκληρωθεί.

 

Σε Apple Watch

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Apple Watch στο iPhone.
 2. Σαρώστε προς τα κάτω και πατήστε «Wallet και Apple Pay».
 3. Πατήστε «Προσθήκη κάρτας» και έπειτα πατήστε «Συνέχεια».
 4. Πατήστε το όνομα της κάρτας ΜΜΜ που θέλετε να προσθέσετε.
 5. Πατήστε «Μεταφορά υπάρχουσας κάρτας».
 6. Ακολουθήστε τα βήματα για να μεταφέρετε το υπόλοιπο.

Όταν μεταφέρετε το υπόλοιπό σας στην εφαρμογή Wallet, η φυσική σας κάρτα ενδέχεται να μην λειτουργεί πλέον. Αν δεν εμφανίζεται η κάρτα ΜΜΜ που αναζητάτε, ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη στην περιοχή σας.

Αν εμφανίζεται το μήνυμα «Δεν ανιχνεύτηκε κάρτα» ή «Δεν ήταν δυνατή η προσθήκη της κάρτας»

Αν το iPhone διαθέτει θήκη, βγάλτε τη θήκη ή αφαιρέστε οποιοδήποτε μεταλλικό αντικείμενο ενδεχομένως παρεμβάλλεται μεταξύ του iPhone και της φυσικής κάρτας. Στη συνέχεια, δοκιμάστε ξανά να μεταφέρετε την κάρτα σας στο Wallet. Βεβαιωθείτε ότι το επάνω μέρος του iPhone ακουμπά στη φυσική κάρτα και παραμένει σταθερό.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας «ΜΜΜ εξπρές»

Όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία «ΜΜΜ εξπρές» για μια κάρτα, μπορείτε να πληρώνετε γρήγορα για τις μετακινήσεις σας χωρίς τη χρήση Face ID, Touch ID ή συνθηματικού. Δείτε πώς να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία «ΜΜΜ εξπρές» για μια κάρτα πληρωμής ή μια κάρτα ΜΜΜ:

Σε iPhone

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις στο iPhone.
 2. Πατήστε «Wallet και Apple Pay» και έπειτα πατήστε «Κάρτα ΜΜΜ εξπρές».
 3. Επιλέξτε μια κάρτα και, στη συνέχεια, πραγματοποιήστε έλεγχο ταυτότητας με το Face ID, το Touch ID ή το συνθηματικό σας.

Σε Apple Watch

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Watch στο iPhone σας και επιλέξτε την καρτέλα «Ρολόι μου».
 2. Πατήστε «Wallet και Apple Pay» και έπειτα πατήστε «Κάρτα ΜΜΜ εξπρές».
 3. Επιλέξτε μια κάρτα και, στη συνέχεια, πραγματοποιήστε έλεγχο ταυτότητας με το συνθηματικό του Apple Watch σας.

Πώς να μεταφέρετε την κάρτα ΜΜΜ

Σε αντίθεση με τις πιστωτικές και τις χρεωστικές κάρτες στο Wallet, οι κάρτες ΜΜΜ μπορούν να εισαχθούν μόνο σε μία συσκευή κάθε φορά.2 Μπορείτε να μεταφέρετε την κάρτα ΜΜΜ από το iPhone στο Apple Watch ή να μεταφέρετε την κάρτα ΜΜΜ από ένα παλαιότερο iPhone σε ένα νέο iPhone.

Πώς να μεταφέρετε την κάρτα ΜΜΜ από iPhone στο Apple Watch

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Watch στο iPhone και πατήστε την καρτέλα «Ρολόι μου». Αν έχετε πολλά ρολόγια, επιλέξτε ένα.
 2. Σαρώστε προς τα κάτω και πατήστε «Wallet και Apple Pay».
 3. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω, για να βρείτε την κάρτα ΜΜΜ που θέλετε να μεταφέρετε στο Apple Watch.
 4. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί «Προσθήκη» που εμφανίζεται δίπλα από την κάρτα.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Watch για να μεταφέρετε την κάρτα σας ξανά στο iPhone όταν δεν μετακινείστε με τα ΜΜΜ.

Πώς να μεταφέρετε την κάρτα ΜΜΜ σε ένα νέο iPhone

 1. Στο υπάρχον iPhone, ανοίξτε την εφαρμογή Wallet και πατήστε την κάρτα ΜΜΜ.
 2. Πατήστε το κουμπί «Περισσότερα» .
 3. Κάντε κύλιση προς τα κάτω και πατήστε «Αφαίρεση αυτής της κάρτας» και στη συνέχεια πατήστε «Αφαίρεση».
 4. Στο νέο iPhone, ανοίξτε την εφαρμογή Wallet και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί προσθήκης .
 5. Στην ενότητα «Κάρτες ΜΜΜ», πατήστε την κάρτα ΜΜΜ που έχετε.
 6. Προσθέστε την κάρτα ΜΜΜ στο νέο iPhone.

Μάθετε περισσότερα

 1. Αν αποσυνδεθείτε από το iCloud ή απενεργοποιήσετε το Face ID, το Touch ID ή το συνθηματικό σας στο iPhone ή το Apple Watch, όλες οι πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες, καθώς και οι κάρτες ΜΜΜ, αφαιρούνται από αυτήν τη συσκευή. Όταν αφαιρείτε μια κάρτα ΜΜΜ από οποιαδήποτε συσκευή, το υπόλοιπό της θα αποθηκευτεί και θα είναι διαθέσιμο για μεταφορά στο ίδιο ή σε άλλο iPhone ή Apple Watch που είναι συνδεδεμένο σε ένα δίκτυο και στο iCloud με το ίδιο Apple ID.
 2. Το Apple Pay δεν είναι διαθέσιμο σε παιδιά κάτω των 13 ετών. Η ηλικία διαφέρει ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή.
 3. Σε ορισμένες τοποθεσίες όπου μπορείτε να πληρώσετε για τις μετακινήσεις σας με κάρτα πληρωμών στην εφαρμογή Wallet, η λειτουργία «ΜΜΜ εξπρές» μπορεί να ενεργοποιηθεί αυτόματα για τη συσκευή σας. Μάθετε πού μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία «ΜΜΜ εξπρές» για να πληρώνετε τις μετακινήσεις σας με το Apple Pay.
 4. Για να αγοράσετε ή να επαναφορτίσετε μια κάρτα Octopus στην εφαρμογή Wallet χρειάζεστε μια κάρτα Visa, Mastercard ή UnionPay που έχει εκδοθεί στο Χονγκ Κονγκ και που χρησιμοποιείται με το Apple Pay. Εάν δεν διαθέτετε πιστωτική ή χρεωστική κάρτα που έχει εκδοθεί στο Χονγκ Κονγκ, χρησιμοποιήστε εναλλακτικά την εφαρμογή Octopus App for Tourists.
 5. Στο Χονγκ Κονγκ, απαιτείται η ημερομηνία γέννησής σας και η ταυτότητά σας στο Χονγκ Κονγκ για εξατομικευμένες κάρτες Octopus και κάρτες με ενεργοποιημένη την υπηρεσία Automatic Add Value Service (AAVS).
Ημερομηνία δημοσίευσης: