Αποστολή φωτογραφιών από το iPhone ή το iPad με την εφαρμογή Μηνύματα

Ενημερωθείτε σχετικά με τους διάφορους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να κοινοποιείτε φωτογραφίες και βίντεο με την εφαρμογή Μηνύματα στο iPhone, το iPad ή το iPod touch. 

Μπορείτε να στέλνετε φωτογραφίες και βίντεο στην εφαρμογή Φωτογραφίες ή στην εφαρμογή Μηνύματα.

Πώς να κοινοποιείτε φωτογραφίες και βίντεο από την εφαρμογή Φωτογραφίες

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Φωτογραφίες και πατήστε την καρτέλα «Βιβλιοθήκη».
 2. Πατήστε «Επιλογή» και κατόπιν πατήστε κάθε φωτογραφία ή βίντεο που θέλετε να κοινοποιήσετε.
 3. Πατήστε το κουμπί «Κοινή χρήση» .
 4. Πατήστε «Επιλογές» στο επάνω μέρος του φύλλου κοινής χρήσης για να επιλέξετε τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να αποστείλετε τα στοιχεία.*
 5. Πατήστε «Τέλος» και κατόπιν «Μηνύματα».
 6. Προσθέστε την επαφή σας.
 7. Πατήστε το κουμπί «Αποστολή» .

* Μπορείτε να επιλέξετε να αποστείλετε τα στοιχεία ως μεμονωμένες φωτογραφίες ή ως σύνδεσμο iCloud, ή μπορείτε να επιλέξετε τη ρύθμιση «Αυτόματα» ώστε να αφήσετε την εφαρμογή να επιλέξει την καλύτερη μορφή. Αν στείλετε έναν σύνδεσμο iCloud, οι παραλήπτες θα δουν ένα από τα στοιχεία που κοινοποιήσατε, μαζί με έναν σύνδεσμο iCloud τον οποίο μπορούν να πατήσουν για να δουν τα υπόλοιπα. Όπως ισχύει και για τις μεμονωμένες φωτογραφίες, είναι δυνατή η κοινοποίηση αυτού του συνδέσμου.

Πώς να κοινοποιείτε φωτογραφίες και βίντεο από την εφαρμογή Μηνύματα

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Μηνύματα.
 2. Πατήστε μια συνομιλία ή το κουμπί «Σύνταξη» .
 3. Πατήστε το κουμπί «Φωτογραφίες» . Αν δεν βλέπετε το κουμπί «Φωτογραφίες», πατήστε το κουμπί «Εφαρμογές iMessage»  για να ανοίξετε το συρτάρι εφαρμογών.
 4. Πατήστε κάθε φωτογραφία και βίντεο που θέλετε να κοινοποιήσετε.
 5. Προσθέστε την επαφή σας.
 6. Πατήστε το κουμπί «Αποστολή» .

Άλλοι τρόποι κοινής χρήσης αρχείων

 • Αν πατήσετε το κουμπί «Κοινή χρήση»  στις Φωτογραφίες, μπορείτε να επιλέξετε και άλλους τρόπους κοινής χρήσης, συμπεριλαμβανομένου του Mail, του AirDrop και εφαρμογών τρίτων.
 • Με τις Προτάσεις κοινής χρήσης μπορείτε να θυμάστε προηγούμενα γεγονότα και να τα κοινοποιείτε εύκολα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. 
 • Αν θέλετε να δημιουργήσετε έναν χώρο για συνεχή, συνεργατική κοινή χρήση φωτογραφιών ή θέλετε να ελέγχετε αυτούς που βλέπουν τις κοινόχρηστες φωτογραφίες σας, δοκιμάστε τα Κοινόχρηστα άλμπουμ.
Ημερομηνία δημοσίευσης: