Χρήση του iPhone μετά από επισκευή ή αντικατάσταση

Ακολουθούν πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του iPhone μετά από επισκευή ή αντικατάσταση.

  1. Αν το iPhone σας χρησιμοποιεί κάρτα SIM, τοποθετήστε την στο τηλέφωνό σας.
  2. Επαναφορά του iPhone από εφεδρικό αντίγραφο στο iCloud ή το iTunes.
  3. Η Εύρεση iPhone θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή, αλλά μπορείτε να το επιβεβαιώσετε.

© 2019 Apple Inc. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Η επωνυμία Apple, το λογότυπο Apple και οι επωνυμίες iPhone και iTunes είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc. που έχουν κατατεθεί στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες. Οι επωνυμίες AppleCare και iCloud είναι σήματα υπηρεσιών της Apple Inc. που έχουν κατατεθεί στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες. Άλλα ονόματα προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν μπορεί να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων εταιρειών.

Ημερομηνία δημοσίευσης: