Εύρεση του σειριακού αριθμού των AirPods

Τα AirPods και η θήκη φόρτισης έχουν έναν κοινό σειριακό αριθμό. Δείτε πώς μπορείτε να τον βρείτε.

Ο σειριακός αριθμός* βρίσκεται στην κάτω πλευρά του καπακιού:

Εάν τα AirPods είναι συνδεδεμένα με τη συσκευή σας iOS, μπορείτε επίσης να μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Πληροφορίες > AirPods, για να βρείτε τον σειριακό αριθμό:

Αν δεν έχετε τη θήκη φόρτισης, αλλά έχετε την αρχική συσκευασία, μπορείτε να βρείτε τον σειριακό αριθμό δίπλα από τον γραμμικό κωδικό. Μπορείτε επίσης να βρείτε τον σειριακό αριθμό στην αρχική απόδειξη ή τιμολόγιο αγοράς του προϊόντος.

* Στα AirPods (2ης γενιάς) και τα AirPods Pro, κάθε AirPod έχει τον δικό του σειριακό αριθμό, ο οποίος αναγράφεται πάνω σε αυτό. Αν χρειαστεί να στείλετε τα AirPods ή τη θήκη φόρτισης για σέρβις, ανατρέξτε στον κύριο σειριακό αριθμό, που αναγράφεται στο καπάκι της θήκης. Δεν θα χρειαστείτε τους σειριακούς αριθμούς των AirPods.

Ημερομηνία δημοσίευσης: