Αν δεν μπορείτε να εγγράψετε ήχο μετά την εγκατάσταση του macOS Mojave

Μετά την εγκατάσταση του macOS Mojave στον Mac, ενδέχεται να μην έχετε τη δυνατότητα εγγραφής ήχου σε εφαρμογές όπως το Logic Pro X, το MainStage, το GarageBand, το Final Cut Pro X ή εφαρμογές ήχου και βίντεο τρίτων κατασκευαστών.

Μετά την εγκατάσταση του macOS Mojave, όταν προσπαθείτε να κάνετε εγγραφή ενδέχεται να εμφανίζεται μια ειδοποίηση που αναφέρει ότι η είσοδος ήχου δεν είναι διαθέσιμη. Εναλλακτικά, ενδέχεται να μην ακούτε ήχο, να εμφανίζονται κυματομορφές ή μετρητές ήχου που κινούνται κατά την εγγραφή. Για την εγγραφή ήχου, επιτρέψτε στην εφαρμογή να αποκτήσει πρόσβαση σε εισόδους ήχου:

  1. Κλείστε την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε για την εγγραφή ήχου.
  2. Στον Mac, επιλέξτε το μενού Apple () > Προτιμήσεις συστήματος, κάντε κλικ στην επιλογή «Ασφάλεια και απόρρητο» και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή «Απόρρητο».
  3. Κάντε κλικ στην επιλογή «Μικρόφωνο».
  4. Επιλέξτε το πλαίσιο επιλογής δίπλα σε μια εφαρμογή για να της επιτρέψετε την πρόσβαση στο ενσωματωμένο μικρόφωνο στον Mac, σε ένα εξωτερικό μικρόφωνο USB ή στις εισόδους σε μια εξωτερική διεπαφή ήχου.
  5. Ανοίξτε την εφαρμογή και δοκιμάστε να εγγράψετε ήχο ξανά. Αν χρησιμοποιείτε μικρόφωνο USB ή μια εξωτερική συσκευή ήχου και εξακολουθείτε να μην μπορείτε να εγγράψετε ήχο, απευθυνθείτε στον κατασκευαστή για ενημερώσεις λογισμικού και πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα.


Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Υπάρχουν κίνδυνοι στη χρήση του Διαδικτύου. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες. Οι επωνυμίες άλλων εταιρειών και προϊόντων ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Ημερομηνία δημοσίευσης: