Αν δεν μπορείτε να εγγράψετε ήχο σε Mac που χρησιμοποιεί το macOS Mojave ή νεότερη έκδοση

Για εγγραφή ήχου σε εφαρμογές, όπως το Logic Pro, το MainStage, το GarageBand, το Final Cut Pro, ή σε εφαρμογές ήχου και βίντεο τρίτων παρόχων, εκχωρήστε στην εφαρμογή δικαιώματα πρόσβασης στις εισόδους ήχου που είναι ενσωματωμένες ή συνδεδεμένες στο Mac σας.

Κατά την προσπάθεια εγγραφής, μια ειδοποίηση μπορεί να σας ενημερώσει ότι η είσοδος ήχου δεν είναι προσβάσιμη. Εναλλακτικά, ενδέχεται να μην ακούτε ήχο, να εμφανίζονται κυματομορφές ή μετρητές ήχου που κινούνται κατά την εγγραφή. Αυτό μπορεί να συμβεί όταν εγγράφετε ήχο χρησιμοποιώντας το ενσωματωμένο μικρόφωνο του υπολογιστή σας, ένα εξωτερικό μικρόφωνο USB ή τις εισόδους σε μια εξωτερική διεπαφή ήχου.

Ανάλογα με το macOS που χρησιμοποιείτε, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να επιτρέψετε στην εφαρμογή να αποκτά πρόσβαση σε εισόδους ήχου.


Στο macOS Ventura

 1. Κλείστε την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε για την εγγραφή ήχου.
 2. Επιλέξτε το μενού Apple  > Ρυθμίσεις συστήματος και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή «Απόρρητο και ασφάλεια».
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή «Μικρόφωνο».
 4. Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση για κάθε εφαρμογή που χρειάζεται πρόσβαση στο ενσωματωμένο μικρόφωνο, σε ένα εξωτερικό μικρόφωνο USB ή στις εισόδους σε μια εξωτερική διεπαφή ήχου.
 5. Ανοίξτε την εφαρμογή και δοκιμάστε να εγγράψετε ήχο ξανά. 

Αν χρησιμοποιείτε εξωτερικό μικρόφωνο ή διεπαφή ήχου για την εγγραφή ήχου και το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της συσκευής σας για ενημερώσεις λογισμικού και πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα.


Στο macOS Monterey, το Big Sur, το Catalina ή το Mojave

 1. Κλείστε την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε για την εγγραφή ήχου.
 2. Επιλέξτε το μενού Apple  > Προτιμήσεις συστήματος και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή «Ασφάλεια και απόρρητο».
 3. Στο τμήμα παραθύρου «Απόρρητο», κάντε κλικ στην επιλογή «Μικρόφωνο».
 4. Επιλέξτε κάθε εφαρμογή που χρειάζεται πρόσβαση στο ενσωματωμένο μικρόφωνο, σε ένα εξωτερικό μικρόφωνο USB ή στις εισόδους σε μια εξωτερική διεπαφή ήχου.
  Η καρτέλα «Απόρρητο» στις προτιμήσεις Ασφάλειας και απορρήτου του macOS με επιλεγμένο το στοιχείο «Μικρόφωνο»
 5. Ανοίξτε την εφαρμογή και δοκιμάστε να εγγράψετε ήχο ξανά. 

Αν χρησιμοποιείτε εξωτερικό μικρόφωνο ή διεπαφή ήχου για την εγγραφή ήχου και το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της συσκευής σας για ενημερώσεις λογισμικού και πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα.


Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: