Εάν η διπλή κάρτα SIM με δύο κάρτες nano-SIM δεν λειτουργεί στο iPhone

Μάθετε πώς μπορείτε να επιλύσετε προβλήματα που ενδέχεται να συναντήσετε όταν χρησιμοποιείτε Διπλή κάρτα SIM με δύο κάρτες nano-SIM σε iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS Max ή iPhone XR που αγοράστηκε στην Ηπειρωτική Κίνα, το Χονγκ Κονγκ ή το Μακάο.

Ελέγξτε τα προγράμματά σας

 • Για να χρησιμοποιείτε δύο διαφορετικούς φορείς κινητής τηλεφωνίας, το iPhone σας πρέπει να είναι ξεκλείδωτο. Διαφορετικά, και τα δύο προγράμματα πρέπει να είναι του ίδιου φορέα κινητής τηλεφωνίας. Αν η πρώτη κάρτα SIM που διαθέτετε παρέχεται από έναν φορέα κινητής τηλεφωνίας CDMA, η δεύτερη κάρτα SIM δεν θα υποστηρίζει CDMA. Επικοινωνήστε με τον φορέα κινητής τηλεφωνίας σας για περισσότερες πληροφορίες.
 • Και τα δύο προγράμματα πρέπει να έχουν διαμορφωθεί και να είναι έτοιμα προς χρήση.
 • Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή που βρίσκεστε έχει υποστηριζόμενη κάλυψη και ότι δεν υπάρχουν διακοπές υπηρεσίας στην περιοχή.

Οι συσκευές iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS Max και iPhone XR που αγοράστηκαν στην Ηπειρωτική Κίνα, το Χονγκ Κονγκ και το Μακάο μπορούν να χρησιμοποιούν δύο μη ηλεκτρονικές κάρτες SIM. Εάν αγοράσατε ένα iPhone SE (2ης γενιάς) ή ένα iPhone XS στο Χονγκ Κονγκ ή το Μακάο, λάβετε βοήθεια με τη Διπλή κάρτα SIM με eSIM.

Βεβαιωθείτε ότι έχουν εγκατασταθεί σωστά και οι δύο κάρτες nano-SIM

Αν πιστεύετε ότι ούτε η κάρτα SIM, αλλά ούτε και η υποδοχή της δουλεύουν, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Αφαιρέστε την υποδοχή της κάρτας SIM και ελέγξτε αν οι κάρτες SIM εμφανίζουν ενδείξεις φθοράς ή διάβρωσης.
 2. Αφαιρέστε τις κάρτες SIM από τις υποδοχές τους και επανατοποθετήστε τες, όπως φαίνεται εδώ.
 3. Βεβαιωθείτε ότι κλείνετε καλά την υποδοχή της κάρτας SIM, ώστε να μένει σταθερή στη θέση της.
 4. Ανοίξτε το Κέντρο ελέγχου και βεβαιωθείτε ότι στη γραμμή κατάστασης εμφανίζονται και οι δύο φορείς κινητής τηλεφωνίας.
 5. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Κινητό δίκτυο ή Ρυθμίσεις > Κινητό δίκτυο και βεβαιωθείτε ότι βλέπετε και τα δύο προγράμματα.
 6. Πατήστε σε κάθε πρόγραμμα, για να βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες τους είναι ακριβείς.

Επικοινωνήστε με τον φορέα σας, για να ζητήσετε νέα κάρτα nano-SIM στις παρακάτω περιπτώσεις: 

 • Αν μια κάρτα SIM δεν λειτουργεί σε καμία από τις δύο υποδοχές.
 • Αν η κάρτα SIM δεν ταιριάζει στην υποδοχή ή είναι λυγισμένη.

Αν η πρωτεύουσα ή η δευτερεύουσα υποδοχή κάρτας SIM δεν λειτουργεί με παραπάνω από μία κάρτες SIM, αφαιρέστε την κάρτα SIM που λειτουργεί και εισαγάγετε μόνο την κάρτα SIM που δεν λειτουργεί. Αν ούτε αυτή η ενέργεια επιλύσει το πρόβλημα, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη της Apple

Αν πραγματοποιείτε κλήση και η άλλη γραμμή σας εμφανίζει την ένδειξη «Καμία υπηρεσία»

Το iPhone σας μπορεί να χρησιμοποιεί μόνο ένα δίκτυο δεδομένων κινητού δικτύου κάθε φορά. Όταν χρησιμοποιείτε μία γραμμή για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, στην άλλη γραμμή σας εμφανίζεται η ένδειξη «Καμία υπηρεσία». Αν ο φορέας κινητής τηλεφωνίας σας υποστηρίζει τις Κλήσεις μέσω Wi-Fi στον άλλο αριθμό τηλεφώνου σας και έχετε ενεργοποιήσει τις Κλήσεις μέσω Wi-Fi, μπορείτε να απαντήσετε τις εισερχόμενες κλήσεις στον συγκεκριμένο αριθμό. Όταν πραγματοποιείτε μια κλήση η οποία δεν γίνεται στην προεπιλεγμένη γραμμή δεδομένων σας, πρέπει να ενεργοποιήσετε τις Κλήσεις μέσω Wi-Fi για την προεπιλεγμένη γραμμή δεδομένων σας και να ενεργοποιήσετε την επιλογή «Να επιτραπεί η εναλλαγή δεδομένων κινητού δικτύου», για να λαμβάνετε κλήσεις στην προεπιλεγμένη γραμμή δεδομένων σας.

Εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια;

Αν εξακολουθείτε να έχετε προβλήματα, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη της Apple.

Ημερομηνία δημοσίευσης: