Λήψη βοήθειας για χρήση διπλής κάρτας SIM με eSIM

Μάθετε πώς να επιλύετε προβλήματα που ενδέχεται να συναντήσετε όταν χρησιμοποιείτε Διπλή κάρτα SIM με μοντέλα iPhone XS, iPhone XS Max και iPhone XR που διαθέτουν nano-SIM και eSIM. 

Έλεγχος προγραμμάτων

 • Το iPhone πρέπει να είναι ξεκλείδωτο ή και τα δύο προγράμματα κινητού δικτύου πρέπει να προσφέρονται από τον ίδιο φορέα.
 • Και τα δύο προγράμματα πρέπει να έχουν διαμορφωθεί και να είναι έτοιμα προς χρήση.
 • Ο ή οι φορείς κινητού δικτύου σας πρέπει να υποστηρίζουν τη Διπλή κάρτα SIM με eSIM.
 • Αν η πρώτη κάρτα SIM που διαθέτετε παρέχεται από έναν πάροχο CDMA, η δεύτερη κάρτα SIM δεν θα υποστηρίζει CDMA. Επικοινωνήστε με τον φορέα κινητού δικτύου σας για περισσότερες πληροφορίες.

Η κάρτα eSIM σε iPhone δεν παρέχεται στην ηπειρωτική Κίνα. Στο Χονγκ Κονγκ και το Μακάο, μόνο το iPhone XS διαθέτει eSIM. Μάθετε σχετικά με την επίλυση προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν όταν χρησιμοποιείτε Διπλή κάρτα SIM με δύο nano-SIM στην ηπειρωτική Κίνα, το Χονγκ Κονγκ και το Μακάο.

Εάν δεν μπορείτε να διαμορφώσετε την κάρτα eSIM

 • Επικοινωνήστε με τον φορέα κινητού δικτύου σας, για να μάθετε αν το πρόγραμμα που χρησιμοποιείτε για το iPhone υποστηρίζει την υπηρεσία της Διπλής κάρτας SIM.
 • Αν έχετε επαγγελματικό ή εταιρικό πρόγραμμα κινητού δικτύου, επικοινωνήστε με την εταιρεία σας ή τον φορέα κινητού δικτύου σας, για να ελέγξετε αν υποστηρίζουν αυτήν τη δυνατότητα. 
 • Βεβαιωθείτε ότι οι φορείς σας υποστηρίζουν κάλυψη στην περιοχή σας και ότι δεν υπάρχουν διακοπές υπηρεσίας.
 • Βεβαιωθείτε ότι έχουν διαμορφωθεί τα προγράμματα κινητού δικτύου, ότι είναι έτοιμα προς χρήση και ότι δεν υπάρχει κάποια φραγή σχετιζόμενη με ανεξόφλητο λογαριασμό.

Αν εξακολουθείτε να μην καταφέρνετε να διαμορφώσετε την eSIM, επικοινωνήστε με τους φορείς κινητού δικτύου για υποστήριξη. 

Αν δεν βλέπετε το ένα ή και τα δύο προγράμματα κινητού δικτύου

Θα πρέπει να βλέπετε και τα δύο προγράμματα, όταν μεταβαίνετε στις Ρυθμίσεις > Κινητό δίκτυο. Δείτε τι μπορείτε να κάνετε σε διαφορετική περίπτωση. 

Αν δεν εμφανίζεται το πρόγραμμα της eSIM

 1. Ακολουθήστε τα βήματα για τη διαμόρφωση του προγράμματος κινητού δικτύου με κάρτα eSIM.
 2. Ανοίξτε το Κέντρο ελέγχου και βεβαιωθείτε ότι στη γραμμή κατάστασης εμφανίζονται και οι δύο φορείς κινητού δικτύου σας.

Αν δεν εμφανίζεται το πρόγραμμα της κάρτας nano-SIM

Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα nano-SIM είναι τοποθετημένη καλά στην υποδοχή της κάρτας SIM:

 1. Αφαιρέστε την υποδοχή της κάρτας SIM και ελέγξτε αν οι κάρτες SIM εμφανίζουν σημεία φθοράς ή διάβρωσης.
 2. Αφαιρέστε την κάρτα SIM από την υποδοχή της και στη συνέχεια επανατοποθετήστε την.
 3. Βεβαιωθείτε ότι κλείνετε καλά την υποδοχή της κάρτας SIM, ώστε να μένει σταθερή στη θέση της.
 4. Ανοίξτε το Κέντρο ελέγχου και βεβαιωθείτε ότι στη γραμμή κατάστασης εμφανίζονται και οι δύο φορείς κινητού δικτύου σας.

Αν η κάρτα nano-SIM δεν λειτουργεί, αν δεν εφαρμόζει καλά στη θέση της ή αν εμφανίζεται η ειδοποίηση «Η κάρτα δεν είναι συμβατή με δίκτυα LTE» στο iPhone σας, επικοινωνήστε με τον φορέα κινητού δικτύου σας, για να σας προμηθεύσει με νέα κάρτα nano-SIM.

Εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια;

Αν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να διαμορφώσετε ή να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες της Διπλής κάρτας SIM στο iPhone σας, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη της Apple

Ημερομηνία δημοσίευσης: