Χρήση MDM για ενεργοποίηση της Απομακρυσμένης διαχείρισης σε macOS

Για να χειριστείτε ένα απομακρυσμένο Mac με την Κοινή χρήση οθόνης, ενεργοποιήστε την Απομακρυσμένη διαχείριση στη συσκευή προορισμού. Εναλλακτικά, ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να διαχειριστείτε συσκευές που έχουν εγγραφεί στη Διαχείριση φορητών συσκευών (MDM).

Για αυξημένη ασφάλεια στο macOS 10.14 και νεότερες εκδόσεις, η Κοινή χρήση οθόνης σάς παρέχει πρόσβαση μόνο για προβολή όταν χρησιμοποιείτε το MDM για να ενεργοποιήσετε την Απομακρυσμένη διαχείριση σε ένα Mac. Αν θέλετε να προβάλετε και να χειριστείτε το απομακρυσμένο Mac με την Κοινή χρήση οθόνης, ανοίξτε τις Προτιμήσεις συστήματος στο Mac προορισμού, κάντε κλικ στην επιλογή «Κοινή χρήση» και κατόπιν επιλέξτε το σύμβολο επιλογής «Απομακρυσμένη διαχείριση».

Χρήση της Κοινής χρήσης οθόνης για τον χειρισμό ενός Mac που έχει εγγραφεί στο MDM

Αν το Mac προορισμού έχει εγγραφεί στη Διαχείριση φορητών συσκευών (MDM), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή Enable Remote Management για να ενεργοποιήσετε την κοινή χρήση οθόνης και το φορτίο «Έλεγχος πολιτικών προτιμήσεων απορρήτου» για να ενεργοποιήσετε τον χειρισμό. Χρησιμοποιήστε το κλειδί PostEvent, ορίστε τη συμβολοσειρά Identifier σε com.apple.screensharing.agent και κατόπιν ορίστε τη συμβολοσειρά IdentifierType σε bundleID.

Ημερομηνία δημοσίευσης: