Σημειώσεις έκδοσης της εφαρμογής «Συντομεύσεις»

Με το iOS 12, πραγματοποιείται αναβάθμιση στην εφαρμογή «Συντομεύσεις» για τους χρήστες της προηγούμενης εφαρμογής «Ροή εργασιών». Ακολουθούν οι νέες δυνατότητες.

Τι νέο υπάρχει στην εφαρμογή Συντομεύσεις 2.2.1

Επιδιορθώσεις σφαλμάτων

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο η ενέργεια «Λήψη χρόνου μετάβασης» εμφάνιζε μήνυμα σφάλματος κατά την προβολή του χρόνου μετακίνησης με μέσα συγκοινωνίας.
 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο η διαγραφή ενός είδους μέσω της λειτουργίας «Επιλογή από το μενού» δεν ολοκληρωνόταν.
 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο οι ενέργειες Tweetbot δεν διενεργούνταν σωστά.
 • Άλλες επιδιορθώσεις σφαλμάτων και μικρές προσθήκες.

Συντομεύσεις 2.2

 • Προστέθηκαν νέες ενέργειες στις Σημειώσεις: Δημιουργία σημείωσης, Προσάρτηση σε σημείωση, Εύρεση σημειώσεων και Εμφάνιση σημείωσης
 • Προστέθηκε η ενέργεια «Λήψη Numbers από την είσοδο»
 • Η ενέργεια «Λήψη χρόνου μετάβασης» παρέχει πλέον περισσότερες λεπτομέρειες, όπως όνομα διαδρομής, ώρα άφιξης και απόσταση
 • Η ενέργεια «Εμφάνιση οδηγιών» υποστηρίζει πλέον το πρόγραμμα Baidu Maps
 • Η ενέργεια «Λήψη τιμής λεξικού» μπορεί πλέον να λαμβάνει τιμές από τα βαθύτερα επίπεδα ενός λεξικού, με την παροχή πολλαπλών κλειδιών τα οποία διαχωρίζονται από κουκκίδες
 • Η ενέργεια «Προσαρμογή ημερομηνίας» περιλαμβάνει πλέον μια λειτουργία που ονομάζεται «Λήψη αρχής εβδομάδας»
 • Τώρα, με το πάτημα της καρτέλας «Βιβλιοθήκη», πραγματοποιείται κύλιση στο κάτω μέρος της Βιβλιοθήκης

Επιδιορθώσεις σφαλμάτων

 • Επιδιορθώθηκε ένα σφάλμα το οποίο ήταν δυνατό να εμφανιστεί όταν ήταν ενεργοποιημένη η ρύθμιση «Συγχρονισμός iCloud»
 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο η σειρά των συντομεύσεων στη Βιβλιοθήκη ήταν δυνατό να χαθεί όταν γινόταν συγχρονισμός συντομεύσεων σε μια νέα συσκευή μέσω του iCloud
 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα το οποίο ευθυνόταν για τη δημιουργία αντιγράφου ενός εγγράφου κατά τη χρήση της ενέργειας «Άνοιγμα σε» αντί για το άνοιγμα του πρωτότυπου εγγράφου
 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο πολυμέσα από την εφαρμογή «Φωτογραφίες» δεν μπορούσαν να εισαχθούν σε συντόμευση φύλλου κοινής χρήσης
 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο, με την ενέργεια «Προσάρτηση σε αρχείο», δημιουργούνταν πάντα αρχεία .txt, ακόμα και όταν καθοριζόταν άλλη επέκταση αρχείου
 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο η ενέργεια «Δόνηση» μπορούσε να προκαλέσει σφάλμα σε περίπτωση εκτέλεσής της από τη Βιβλιοθήκη
 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο οι συντομεύσεις φύλλου κοινής χρήσης για την αποδοχή των «προϊόντων iTunes» δεν εμφανίζονταν κατά την κοινή χρήση άλμπουμ στη Μουσική ή στο iTunes Store
 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο η εκχώρηση πρόσβασης στο Todoist είχε ως αποτέλεσμα την εμφάνιση ενός μηνύματος σφάλματος
 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο η ενέργεια «Έλεγχος ορθογραφίας» λειτουργούσε μόνο για τα αγγλικά ΗΠΑ
 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο η λειτουργία «Ρύθμιση Χρήσης σε πτήση» εμφάνιζε ένα σφάλμα όταν ήταν ενεργοποιημένη η Χρήση σε πτήση
 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο οι ενέργειες βάσει τοποθεσίας εμφάνιζαν ένα σφάλμα όταν εκτελούνταν από μια συντόμευση στην οθόνη Αφετηρίας
 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο η ενέργεια «Εγγραφή ήχου» δεν εμφάνιζε σωστά τον χρόνο εγγραφής που είχε παρέλθει
 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο ορισμένες ενέργειες Bear δεν εμφανίζονταν στην κατηγορία της εφαρμογής Bear
 • Βελτιώθηκε η απόδοση συντομεύσεων που χρησιμοποιούνται ήδη με πολλούς επαναλαμβανόμενους βρόχους και συνθήκες «Αν»
 • Άλλες επιδιορθώσεις σφαλμάτων και μικρές προσθήκες

Συντομεύσεις 2.1.3

 • Επιδιορθώσεις σφαλμάτων

Για πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο ασφάλειας αυτής της ενημέρωσης, επισκεφτείτε τη διεύθυνση https://support.apple.com/el-gr/HT201222

Συντομεύσεις 2.1.2

 • Προστέθηκε η ενέργεια «Ανάρτηση στο Tumblr»
 • Η ενέργεια «Λήψη χρόνου μεταξύ ημερομηνιών» μπορεί πλέον να μετρά τον αριθμό των μηνών μεταξύ δύο ημερομηνιών

Επιδιορθώσεις σφαλμάτων

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο η οθόνη που περιέγραφε ποιες εφαρμογές και υπηρεσίες χρησιμοποιούνταν από μια συντόμευση ήταν δυνατό να μην εμφανιζόταν κατά τη λήψη μιας συντόμευσης
 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα το οποίο προκαλούσε την αποτυχία των συντομεύσεων με την ενέργεια «Άνοιγμα εφαρμογής» ή «Αναπαραγωγή ήχου» όταν η εκτέλεση των συντομεύσεων γινόταν μέσω του Siri
 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο οι συντομεύσεις με ενέργειες «Επανάληψη με κάθε» ήταν δυνατό να πάγωναν όταν εκτελούνταν από το widget ή από την καρτέλα «Βιβλιοθήκη»
 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο η ενέργεια «Αριθμός τηλεφώνου» ήταν δυνατό να μην αναγνώριζε αριθμούς τηλεφώνου που περιείχαν κόμματα (παύσεις) ή είχαν μεγάλους κωδικούς εσωτερικού τηλεφώνου
 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο η ενέργεια «Εμφάνιση οδηγιών» ήταν δυνατό να μην λειτουργούσε όταν εκτελούνταν από το widget των Συντομεύσεων στην προβολή «Σήμερα» στην οθόνη κλειδώματος
 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο η ενέργεια «Προσθήκη νέας υπόμνησης» δεν λειτουργούσε όταν δεν είχε καταχωριστεί ώρα ή τοποθεσία
 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο η ενέργεια «Αποστολή πληρωμής» ήταν δυνατό να μην φαινόταν ολοκληρωμένη κατά την πραγματοποίηση πληρωμών Apple Pay Cash
 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο το προεπιλεγμένο πεδίο απάντησης για ημερομηνίες της ενέργειας «Ερώτηση για είσοδο» δεν υποστήριζε ώρα σε 24ωρη μορφή
 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο η ενέργεια «Λήψη ονόματος emoji» εμφάνιζε το όνομα του emoji στα αγγλικά όταν η συσκευή είχε ρυθμιστεί σε άλλη γλώσσα
 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο ορισμένες συντομεύσεις ήταν δυνατό να εμφανίσουν ένα μήνυμα σφάλματος όταν εκτελούνταν από την Αναζήτηση
 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο ήταν δυνατό να αποτύχει η λήψη ιστοσελίδων με μεγάλους τίτλους Unicode από συντομεύσεις
 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο η ενέργεια «Εκτέλεση ροής εργασιών Editorial» δεν εμφάνιζε αποτέλεσμα
 • Βελτιώσεις συγχρονισμού iCloud
 • Βελτιώσεις τοπικής προσαρμογής

Συντομεύσεις 2.1.1

 • Η εφαρμογή «Συντομεύσεις» είναι πλέον βελτιστοποιημένη για iPad Pro 12,9 ιντσών (3ης γενιάς) και iPad Pro (11 ιντσών)

Επιδιορθώσεις σφαλμάτων

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο ορισμένες ενέργειες (όπως Αποστολή email, Υπαγόρευση κειμένου, Εκτέλεση σκηνής Οικίας και Δόνηση συσκευής) ήταν δυνατό να μην λειτουργούσαν όταν ζητούνταν από το Siri
 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο η ενέργεια «Ρύθμιση φακού» προκαλούσε την εμφάνιση ενός μηνύματος σφάλματος
 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο η ενέργεια «Κλήση» δεν μπορούσε να καλέσει αριθμούς τηλεφώνου με ειδικούς χαρακτήρες (όπως * ή #)
 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο οι δεκαδικοί αριθμοί που εισάγονταν ήταν δυνατό να μην αναγνωρίζονταν σωστά σε γλώσσες που χρησιμοποιούν κόμμα ως διαχωριστικό δεκαδικών
 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο για το επιλεγμένο άλμπουμ φωτογραφιών στην ενέργεια «Αποθήκευση σε άλμπουμ φωτογραφιών» ήταν δυνατό να γίνει επαναφορά στη ρύθμιση «Όλες οι φωτογραφίες»
 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο η ενέργεια «Εναλλαγή ειδοποίησης» δεν απενεργοποιούσε τις ειδοποιήσεις μέχρι να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί ξανά ο διακόπτης «Ενεργοποίηση»
 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο η ενέργεια «Εκφώνηση κειμένου» εκφωνούσε χρησιμοποιώντας φωνές χαμηλότερης ποιότητας

Συντομεύσεις 2.1

 • Χρησιμοποιήστε τον τρέχοντα καιρό στις συντομεύσεις σας με τις ενέργειες «Λήψη τρεχουσών καιρικών συνθηκών» και «Λήψη πρόγνωσης καιρού»
 • Ορίστε ειδοποιήσεις και χρονοδιακόπτες με τις ενέργειες «Δημιουργία ειδοποίησης», «Εναλλαγή ειδοποίησης» και «Έναρξη χρονοδιακόπτη»
 • Πραγματοποιήστε μετατροπή μεταξύ διαφόρων μονάδων με τις ενέργειες «Μέτρηση» και «Μετατροπή μέτρησης»
 • Αποκτήστε το πιο πρόσφατο σύνολο φωτογραφιών που έχουν εισαχθεί από την εφαρμογή «Φωτογραφίες» με την ενέργεια «Λήψη τελευταίας εισαγωγής»
 • Όταν χρησιμοποιείτε το Siri στο HomePod για να εκτελέσετε μια συντόμευση, τα πολυμέσα πλέον θα αναπαράγονται αυτόματα από το HomePod χρησιμοποιώντας το AirPlay
 • Μπορείτε πλέον να διακόψετε την κοινή χρήση μιας συντόμευσης και να αφαιρέσετε τα δεδομένα της από το iCloud ανοίγοντας τον σύνδεσμο iCloud στο iOS και επιλέγοντας «Διακοπή κοινής χρήσης» στην εφαρμογή «Συντομεύσεις»
 • Η ενέργεια «Λήψη βίντεο» υποστηρίζει πλέον την αυτόματη έναρξη εγγραφής βίντεο με την επιλογή «Άμεση έναρξη»
 • Μπορείτε πλέον να χρησιμοποιείτε τις ενέργειες «Κλήση» και «FaceTime» με το Siri χωρίς να ξεκλειδώσετε το iPhone

Επιδιορθώσεις σφαλμάτων

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο η εφαρμογή «Συντομεύσεις» ήταν δυνατό να παρουσιάσει σφάλμα κατά το άνοιγμα του προγράμματος επεξεργασίας
 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο η Αναζήτηση στο iTunes Store και η Αναζήτηση στο App Store προκαλούσαν την εμφάνιση ενός μηνύματος σφάλματος
 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο δεν ήταν δυνατή η περιήγηση του επιλογέα αρχείων του Dropbox σε φακέλους
 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο έλειπαν ορισμένες εφαρμογές από την ενέργεια «Άνοιγμα εφαρμογής»
 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο ήταν δυνατό να δημιουργηθούν διπλότυπα των συντομεύσεων μετά τον συγχρονισμό
 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο ήταν δυνατό να γίνει επαναφορά της σειράς των συντομεύσεων μετά τον συγχρονισμό μιας νέας συσκευής
 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο η σύνδεση στο Todoist ήταν δυνατό να προκαλέσει την εμφάνιση μηνύματος σφάλματος
 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο οι μεταβλητές στις ενέργειες «Εύρεση» και «Φίλτρο» ήταν δυνατό να μην ήταν πλήρως ορατές
 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο η εφαρμογή «Συντομεύσεις» ήταν δυνατό να σταματούσε να αποκρίνεται κατά τη δημιουργία υπόμνησης
 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο η ενέργεια «Προσάρτηση σε αρχείο» δεν συμπεριφερόταν σωστά, όταν το καθορισμένο όνομα αρχείου δεν τελείωνε σε .txt
 • Βελτιώσεις τοπικής προσαρμογής
 • Άλλες επιδιορθώσεις σφαλμάτων και μικρές προσθήκες

Συντομεύσεις 2.0

 • Εκτελέστε συντομεύσεις μέσω της φωνής σας, προσθέτοντάς τες στο Siri
 • Υπάρχουν πλέον νέες διαθέσιμες ενέργειες από εφαρμογές που υποστηρίζουν τις Συντομεύσεις Siri
 • Το Siri θα προτείνει πλέον στην οθόνη κλειδώματος και στην Αναζήτηση συντομεύσεις που χρησιμοποιείτε συχνά
 • Το Siri προτείνει ενέργειες που μπορείτε να προσθέτετε σε συντομεύσεις, βάσει των συνηθειών σας και της πρόσφατης χρήσης εφαρμογών
 • Αλλάξτε τις ρυθμίσεις του συστήματός σας με νέες ενέργειες, όπως η «Ρύθμιση Wi-Fi», η «Ρύθμιση Λειτουργίας χαμηλής ισχύος» και ο «Καθορισμός "Μην ενοχλείτε"»
 • Στείλτε και ζητήστε πληρωμές με το Apple Pay και τις αγαπημένες σας εφαρμογές, με τις νέες ενέργειες πληρωμών
 • Εκτελέστε προσαρμοσμένα σκριπτ στο Safari με τη νέα ενέργεια «Εκτέλεση JavaScript σε ιστοσελίδα»
 • Η εφαρμογή «Συντομεύσεις» αντικαθιστά την εφαρμογή «Ροή εργασιών» και θα πραγματοποιηθεί αυτόματη εισαγωγή όλων των υπαρχουσών ροών εργασιών
 • Απολαύστε την ανανεωμένη και απέριττη σχεδίαση

Νέες ενέργειες

 • Δείτε ή ακούστε αποτελέσματα από το Siri με την ενέργεια «Εμφάνιση αποτελέσματος»
 • Στείλτε και ζητήστε πληρωμές με το Apple Pay και τις αγαπημένες σας εφαρμογές με τις ενέργειες «Αποστολή πληρωμής» και «Αίτημα για πληρωμή»
 • Εκτελέστε προσαρμοσμένα σκριπτ στο Safari με τη νέα ενέργεια «Εκτέλεση JavaScript σε ιστοσελίδα»
 • Αξιοποιήστε τις σκηνές Οικίας σας με τη νέα ενέργεια «Εκτέλεση σκηνής Οικίας»
 • Αλλάξτε τις ρυθμίσεις του συστήματός σας με αυτές τις νέες ενέργειες: Ρύθμιση Χρήσης σε πτήση, Ρύθμιση Bluetooth, Ρύθμιση δεδομένων κινητού δικτύου, Καθορισμός «Μην ενοχλείτε», Ρύθμιση Λειτουργίας χαμηλής ισχύος και Ρύθμιση Wi-Fi
 • Επεξεργαστείτε έγγραφα με τη νέα ενέργεια «Σήμανση»
 • Μοιραστείτε φωτογραφίες στο iCloud με την ενέργεια «Κοινή χρήση με την Κοινή χρήση φωτογραφιών iCloud»
 • Υπάρχουν πλέον πολλές άλλες νέες διαθέσιμες ενέργειες από εφαρμογές που υποστηρίζουν τις Συντομεύσεις Siri

Ενημερωμένες ενέργειες

 • Η ενέργεια «Υπαγόρευση κειμένου» σταματάει πλέον αυτόματα, όταν σταματάτε να μιλάτε, και λειτουργεί στο widget
 • Η ενέργεια «Αποστολή μηνύματος» μπορεί πλέον να στέλνει μηνύματα χωρίς να το ζητήσετε, χρησιμοποιώντας τον διακόπτη «Εμφάνιση κατά την εκτέλεση»
 • Οι ενέργειες «Ρύθμιση φωτεινότητας» και «Ρύθμιση φακού» λειτουργούν πλέον από το widget, καθώς και με το Siri
 • Η Αλλαγή πεζών-κεφαλαίων έχει μια νέα επιλογή «κεφαλαία και πεζά εναλλάξ»

Επιδιορθώσεις σφαλμάτων

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο η λειτουργία «Άνοιγμα URL» δεν μπορούσε να ανοίξει πολλά URL ταυτόχρονα
 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο η ενέργεια «Αποθήκευση αρχείου» δεν δημιουργούσε αποθηκευμένα αρχεία μέσω του επιλογέα εγγράφων του iCloud
 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο η Αναζήτηση στο iTunes Store ήταν δυνατό να παρουσιάσει σφάλμα, όταν πραγματοποιούσατε αναζήτηση για ορισμένους τύπους πολυμέσων, όπως ηχοβιβλία
 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο η μετονομασία, η διαγραφή ή η δημιουργία διπλότυπων συντομεύσεων με το 3D Touch ήταν δυνατό να μην λειτουργεί
 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο η ενέργεια «Εκφώνηση κειμένου» ήταν δυνατό να ακουγόταν σιγά, όταν εκτελούνταν μετά την ενέργεια «Υπαγόρευση κειμένου»
 • Οι ενέργειες των Προχείρων υποστηρίζουν πλέον την εφαρμογή «Πρόχειρα 5»
 • Βελτιώσεις προσβασιμότητας
 • Πολλές ακόμη επιδιορθώσεις σφαλμάτων και μικρές προσθήκες

Μάθετε περισσότερα

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή «Συντομεύσεις», καθώς και αναλυτικά βήματα για τη δημιουργία και τη χρήση συντομεύσεων, στον Οδηγό χρήσης Συντομεύσεων.

Ημερομηνία δημοσίευσης: