Χρήση έξυπνων κατηγοριών στο Numbers

Οργανώστε τα δεδομένα σας με νέο τρόπο με τις έξυπνες κατηγορίες. Για παράδειγμα, εάν σε ένα υπολογιστικό φύλλο παρακολουθείτε τις πωλήσεις της εταιρείας, δημιουργήστε μια κατηγορία που ομαδοποιεί τις πωλήσεις ανά τμήμα. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε υποκατηγορίες, να συνοψίσετε τα κατηγοριοποιημένα δεδομένα, να δημιουργήσετε γραφήματα με βάση τις κατηγορίες του πίνακά σας και πολλά άλλα.

Για να χρησιμοποιήσετε τις έξυπνες κατηγορίες, αποκτήστε την τελευταία έκδοση της εφαρμογής σε iPad, iPhone, iPod touch ή Mac. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις έξυπνες κατηγορίες στο Numbers που παρέχεται μέσω διαδικτύου στη διεύθυνση iCloud.com.


Δημιουργία μιας κατηγορίας

Ένας πίνακας μπορεί να έχει μόνο μία κύρια κατηγορία και έως τέσσερις υποκατηγορίες. Μπορείτε να δημιουργήσετε κατηγορίες με βάση τα δεδομένα του πίνακα ή επιλέγοντας γραμμές.

Δημιουργία μιας κατηγορίας με τα υπάρχοντα δεδομένα

Εάν ο πίνακάς σας περιέχει ήδη τα δεδομένα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την οργάνωσή του, μπορείτε να δημιουργήσετε μια κατηγορία με βάση τη στήλη που περιέχει αυτά τα δεδομένα.

 1. Πατήστε ή κάντε κλικ στον πίνακα που θέλετε να κατηγοριοποιήσετε, πατήστε ή κάντε κλικ στο κουμπί «Οργάνωση» και στη συνέχεια κάντε κλικ ή πατήστε «Κατηγορίες».
 2. Πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Add a Category (Προσθήκη κατηγορίας).
 3. Επιλέξτε μια στήλη από τη λίστα. Για παράδειγμα, εάν ο πίνακάς σας έχει δεδομένα πωλήσεων καταστήματος, μπορείτε να επιλέξετε τη στήλη «Τμήμα», για να κατηγοριοποιήσετε τα δεδομένα των πωλήσεων ανά τμήμα. Το Numbers δημιουργεί αυτόματα ομάδες γραμμών με βάση τις κοινές τιμές στην επιλεγμένη στήλη.
 4. Κάντε κλικ ή πατήστε το Disclosure triangle (τρίγωνο αποκάλυψης)  δίπλα σε ένα όνομα ομάδας για σύμπτυξη ή ανάπτυξη των γραμμών αυτής της ομάδας.

To iPad Pro με το υπολογιστικό φύλλο Numbers οργανώνει το άνοιγμα του μενού, έτσι ώστε να εμφανίζει τις ομάδες ανά «Τμήμα».

Δημιουργία μιας κατηγορίας από επιλεγμένες γραμμές

Εάν ο πίνακάς σας δεν περιέχει τα δεδομένα που θέλετε να κατηγοριοποιήσετε, μπορείτε να δημιουργήσετε μια κατηγορία με μη αυτόματο τρόπο στο iPad, το iPhone και τον Mac. Χρησιμοποιήστε αυτήν τη μέθοδο, αν έχετε μια απλή λίστα ονομάτων που θέλετε να χωρίσετε σε ομάδες.

 1. Επιλέξτε τις γραμμές που θέλετε να τοποθετήσετε στην ίδια ομάδα.
 2. Σε iPad και iPhone, πατήστε την επιλογή «Ενέργειες γραμμών» στο αναδυόμενο μενού και στη συνέχεια πατήστε «Δημιουργία ομάδας». Σε Mac, επιλέξτε Οργάνωση > Δημιουργία ομάδας για τις επιλεγμένες γραμμές. Το Numbers θα μετακινήσει τις επιλεγμένες γραμμές σε μια νέα ομάδα, ενώ οι υπόλοιπες γραμμές στον πίνακα θα μετακινηθούν σε μια άλλη ομάδα. 
 3. Για να αλλάξετε το όνομα της νέας ομάδας, επιλέξτε το κελί με το όνομα. 
  • Σε iPad ή iPhone, πατήστε δύο φορές το κελί, για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο και στη συνέχεια πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα και πατήστε το πλήκτρο Return. 
  • Στον Mac πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα. 

Προσθήκη υποκατηγορίας

Μπορείτε να προσθέσετε έως τέσσερις υποκατηγορίες σε κάθε πίνακα. Για παράδειγμα, εάν αυτήν τη στιγμή ένας πίνακας πωλήσεων είναι κατηγοριοποιημένος ανά τμήμα, μπορείτε να προσθέσετε μια υποκατηγορία η οποία θα οργανώνει τα δεδομένα με βάση την ημερομηνία της πώλησης.

 1. Επιλέξτε τον πίνακα, κάντε κλικ ή πατήστε το κουμπί «Οργάνωση»  και στη συνέχεια κάντε κλικ ή πατήστε την επιλογή «Κατηγορίες».
 2. Κάντε κλικ ή πατήστε την επιλογή «Προσθήκη κατηγορίας» και στη συνέχεια επιλέξτε μια στήλη για τη νέα υποκατηγορία που θέλετε να δημιουργήσετε. Μπορείτε να αναδιοργανώσετε τις κατηγορίες και τις υποκατηγορίες αφού τις προσθέσετε στον πίνακα.

To iPad Pro με το υπολογιστικό φύλλο Numbers οργανώνει το άνοιγμα του μενού, έτσι ώστε να εμφανίζει τις ομάδες ανά κατηγορία «Τμήμα» και υποκατηγορία «Ημερομηνία».


Επεξεργασία κατηγοριών

Αφού δημιουργήσετε κατηγορίες, μπορείτε να αλλάξετε την ιεραρχία των κατηγοριών, να αλλάξετε τον τρόπο με τον οποίο το Numbers ομαδοποιεί τις γραμμές κατά ημερομηνία και πολλά άλλα.

Αλλαγή ιεραρχίας κατηγοριών

Μπορείτε να αλλάξετε την ιεραρχία των κατηγοριών οποιαδήποτε στιγμή, για να αποκαλύψετε νέες πληροφορίες που υποδεικνύουν τα δεδομένα σας. Για παράδειγμα, εάν έχετε έναν πίνακα ο οποίος δείχνει τις πωλήσεις ανά τμήμα για κάθε μήνα, μπορείτε να αλλάξετε την ιεραρχία των κατηγοριών, για να δείτε τις πωλήσεις κάθε μήνα για κάθε τμήμα.

Σε iPad, iPhone ή Mac, μπορείτε να αλλάξετε την ιεραρχία από τον Επιθεωρητή οργάνωσης:

 1. Επιλέξτε τον πίνακα, κάντε κλικ ή πατήστε το κουμπί «Οργάνωση»  και στη συνέχεια κάντε κλικ ή πατήστε την επιλογή «Κατηγορίες».
 2. Σε iPad ή iPhone, πατήστε «Επεξεργασία». Σε Mac, προχωρήστε στο επόμενο βήμα.
 3. Σύρετε το κουμπί «Προβιβασμός» ή «Υποβιβασμός»  που εμφανίζεται δίπλα σε μια κατηγορία προς τα επάνω ή προς τα κάτω. Οι γραμμές στον πίνακα θα μετακινηθούν, ώστε να αντιστοιχούν στη νέα ιεραρχία.

Σε iPad, iPhone, Mac ή στο iCloud.com, μπορείτε να αλλάξετε την ιεραρχία από τον ίδιο τον πίνακα:

 1. Επιλέξτε μια γραμμή με το όνομα μιας ομάδας που βρίσκεται στην κατηγορία που θέλετε να μετακινήσετε προς τα πάνω ή προς τα κάτω σε μια ιεραρχία.
 2. Σε iPad ή iPhone, πατήστε «Ενέργειες γραμμών».
  Σε Mac ή στο διαδίκτυο μέσω της διεύθυνσης iCloud.com, μετακινήστε τον δείκτη του ποντικιού επάνω από το περίγραμμα της γραμμής (στα αριστερά της πρώτης στήλης της γραμμής) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο βέλος που εμφανίζεται.
 3. Για να μετακινήσετε μια κατηγορία σε υψηλότερη θέση στην ιεραρχία, επιλέξτε «Προβιβασμός». Εναλλακτικά, για να την μετακινήσετε προς τα κάτω στην ιεραρχία, επιλέξτε «Υποβιβασμός».

Αλλαγή του τρόπου ομαδοποίησης των γραμμών βάσει ημερομηνίας στο Numbers

Μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο με τον οποίο το Numbers ομαδοποιεί τις γραμμές με βάση την ημερομηνία. Για παράδειγμα, σε έναν πίνακα με μια κατηγορία ημερομηνίας, οι γραμμές μπορεί να είναι ομαδοποιημένες ανά μήνα. Εναλλακτικά, αν θέλετε να δείτε τις ετήσιες ή τριμηνιαίες τάσεις, μπορείτε να επιλέξετε την ομαδοποίηση των δεδομένων ανά έτος, τρίμηνο, εβδομάδα ή άλλο χρονικό διάστημα.

 1. Επιλέξτε τον πίνακα.
 2. Κάντε κλικ ή πατήστε το κουμπί «Οργάνωση» .
 3. Κάντε κλικ ή πατήστε το αναδυόμενο μενού δίπλα στο στοιχείο «Κατά» για την κατηγορία που θέλετε να προσαρμόσετε και κατόπιν ορίστε μια επιλογή.


Συνοπτική παρουσίαση των δεδομένων

Μπορείτε να συνοψίσετε τα δεδομένα ενός πίνακα σε κατηγορίες. Για παράδειγμα, εάν ένας πίνακας με δεδομένα πωλήσεων είναι κατηγοριοποιημένος ανά τμήμα, μπορείτε να υπολογίσετε υποσύνολα για τις πωλήσεις σε κάθε τμήμα. 

 1. Κάντε κλικ ή πατήστε ένα κελί στη γραμμή με το όνομα της ομάδας.
 2. Σε iPad ή iPhone, πατήστε το κουμπί «Σύνοψη». Σε Mac ή στο Numbers για iCloud, κάντε κλικ στο κουμπί «Ενέργεια σύνοψης» .
 3. Επιλέξτε έναν υπολογισμό. Ο ίδιος υπολογισμός θα προστεθεί αυτόματα σε όλες τις ομάδες της συγκεκριμένης κατηγορίας. Μπορείτε να προβάλετε διαφορετικές συνόψεις για κάθε κατηγορία σε κάθε στήλη.

Το iPad Pro με ανοιχτό το υπολογιστικό φύλλο Numbers με επιλεγμένο ένα κελί «Υποσύνολο» και ανοιχτό το μενού «Σύνοψη».


Προβολή κατηγορίας ως γραφήματος

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα γράφημα με βάση την κατηγορία που δημιουργήσατε για τον πίνακά σας. Για παράδειγμα, εάν σε έναν πίνακα με δεδομένα πωλήσεων που είναι κατηγοριοποιημένος ανά τμήμα προσθέσετε μια σύνοψη η οποία υπολογίζει υποσύνολα για τις πωλήσεις σε κάθε τμήμα, μπορείτε να δημιουργήσετε άμεσα ένα γράφημα των δεδομένων σύνοψης. Επιλέξτε το κελί με τα δεδομένα σύνοψης που θέλετε να περιέχει το γράφημα, κάντε κλικ ή πατήστε «Γράφημα» και στη συνέχεια επιλέξτε ένα γράφημα.*

To iPad Pro με το υπολογιστικό φύλλο Numbers εμφανίζει ένα γράφημα δακτυλίου που δημιουργήθηκε από τα δεδομένα της κατηγορίας της στήλης «Υποσύνολο».

* Όταν δημιουργείτε ένα γράφημα, βεβαιωθείτε ότι τα δεδομένα σύνοψης βρίσκονται σε μια στήλη κύριου τμήματος και όχι σε στήλη κεφαλίδας.


Ημερομηνία δημοσίευσης: